Tájékoztató

Tájékoztató az adatkezelésben bekövetkező változásokról
A jövőben az online áruházi rendeléseket, a Bizalomkártya különböző funkcióit és az Auchan marketingkommunikációját egy egységes ügyféladatbázissal egy egységes Auchan fiókon keresztül fogjuk kiszolgálni. Az adatkezelés célja ennek előkészítése, amely egy adattisztítási és adatpontosítási tevékenységből és az egységes ügyféladatbázis létrehozásából áll.
Vásárlóink azt fogják észlelni, hogy egy egységes bejelentkezési felületen keresztül lehet majd elérni a korábbi funkciókat, saját személyes fiókodban egy helyen lehet majd intézni több olyan dolgot, ami eddig csak külön-külön működött. Megváltozik a marketing célú direkt kommunikáció, a postai úton küldött reklámküldemények kivételével. Aki hozzájárul a marketing célú megkeresésekhez, a jövőben már választhat, hogy SMS-t, e-mailt vagy mindkettőt szeretne kapni. Természetesen a jövőben a leiratkozást is külön-külön biztosítjuk, így végig a vásárló választása lesz, hogy hogyan kommunikáljunk vele. Aki hozzájárul a marketing célú megkereséshez, választhat, hogy csak általános információkat kapjon vagy az üzeneteket, ajánlatokat egy róla alkotott profil alapján küldjük. (ld.:Mit értünk vásárlói profil alatt? Miért jó nekem, ha ezt a fajta hírlevelet választom?pontot)
Több oka is van ennek a változásnak. A vásárlók és az Auchan kapcsolatát egyszerűsítjük azzal, hogy a vásárlóknak csak egyszer, egy felületen kell a regisztráció során adatokat megadnia, ezen az egy felületen keresztül tudja a jövőben az adatait is módosítani, így pl. egy adatváltozásnál nem kell külön belépni az online áruházi, majd a Bizalomkártya fiókba. További előny, hogy a vásárlónak nem kell majd extra erőfeszítést tenni, hogy különböző kedvezményekhez, információkhoz tudjon hozzájutni (pl. digitális matrica aktiválás + online áruházi vásárlás), ehhez most mindkét felületen be kell jelentkezni. A vásárlóink valós igényeinek feltérképezése a vásárlók és az Auchan közös érdeke, ezért megszüntetjük a jelenlegi többirányú kommunikációt, mert úgy tapasztaltuk, hogy a különálló online áruházi, Bizalomkártya és auchan.hu hírlevelek miatt a vásárlók gyakran ugyanazokat a tartalmakat kapják meg, akár egy napon, vagy rövid időn belül is. A célunk, hogy a vásárló függetlenül attól, hogy milyen módon került velünk kapcsolatba, egységesen, egy csatornát használva, összehangolt módon tudjon híreket, információkat kapni. Az egységes hírlevélről a leiratkozás is egyszerűbb lesz. Ez azért is fontos számunkra, mert a hozzánk érkező érintetti kérelmekből, panaszokból arra jutottunk, hogy hiába többféle hírlevélre iratkozott fel a vásárló, minden e-mail vagy SMS “az Auchan hírlevele” a szemükben.
Mind az adattisztítás és -pontosítás, mind pedig az adatbázisok összevonása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelésünk jogalapja az Auchan jogos gazdasági érdeke, továbbá az adattisztítás kapcsán a GDPR pontosság alapelvének való megfelelés. Az Auchan mindkét célhoz kapcsolódóan külön érdekmérlegelési tesztet végzett, a folyamatra adatvédelmi hatásvizsgálat készült.
Nem. Ha pl. eddig csak Bizalomkártyád volt, de soha nem vásároltál az online áruházban, természetesen a jövőben sem kell ezt a funkciót használni.
A jelenlegi gyakorlat szerint aki hozzájárul a személyre szabott ajánlatokhoz, azt Bizalomkártya esetén telefonon és e-mailben is megkereshetjük, általános hírlevél esetén és online áruház tekintetében csak e-mailben kommunikálunk. Úgy tapasztaljuk azonban, hogy sok vásárló szívesebben venné és pozitívabb lenne az érintettek számára, ha a csatornák közül választani lehetne, így az SMS/e-mail választható csatorna lesz, értelemszerűen, aki az SMS-t is kiválasztja, telefonszámot is meg kell adnia, mivel az e-mail a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan kötelezően megadandó adat, így ott további teendő nincs. Az alapadatokon túl tehát a jövőben is csak az adott szolgáltatáshoz tartozó adatokat kell megadni.
Az egységes felületen történő regisztráció során a megadandó alapadatok körében a név és e-mail cím mellé kötelezően megadandó adatként bekerül a születési dátum. Ennek a célja, hogy a felületen keresztül igénybe vehető minden szolgáltatás csak 18. életévüket betöltött személyek részére legyen elérhető. Ez az online áruház esetén ÁSZF-fel való összhang miatt szükséges, illetve azért, mert a hírlevelekben alkoholtartalmú italokat tartalmazó reklám is megjelenhet, amelynek a címzettje nem lehet 18 év alatti személy. További cél az érintettek megfelelő azonosítása. Bizalomkártya tekintetében az online regisztráció esetén a fenti adatokat most is meg kell adni. Az áruházi papíralapú regisztrációnál nem volt kötelező az e-mail cím megadása, amely akadályozta a kártyával mint szolgáltatással kapcsolatos kommunikációt. A már regisztrált vásárlóknak az új felületen majd meg kell adniuk ezeket az adatokat. Az új felület működéséhez átalakított és egységesített adatkezelési tájékoztató a felületen elérhető lesz, így az adatok megadása előtt azt az érintettek meg tudják tekinteni, és ha az adatkezelés jogalapja azt megkívánja, új hozzájárulást tudnak adni. Az új felület létrejöttével új jelszókezelési szabályokat vezetünk be, így az első belépés előtt minden felhasználó köteles lesz egy jelszómódosítást végrehajtani.
A Business Bizalomkártyákra is kiterjed az az egységesítés, mely szerint az e-mailcím kötelező adat, mivel a kártyához tartozó Auchan fiók kapcsán az e-mailcím lesz a bejelentkezéshez szükséges azonosító, nem a kártyaszám. Ehhez kérünk mindenkit, hogy mivel ezek vállalkozásoknak szóló kártyák, lehetőleg vállalati e-mailcímet adjanak meg és ne egy kapcsolattartó címét. A cégek részére történő ajánlatküldés tekintetében korábban az üzleti tartalmak küldése a Business Bizalomkártyához tartozó szolgáltatás része volt. Mivel azt tapasztaltuk, hogy ezt nem minden cég igényli, a jövőben a következő pont szerinti választási lehetőségek fognak vonatkozni a vállalkozásokra is, a korábbi szabályzat szerinti beállítások az adategyeztetés során, illetve az új Auchan profilban bármikor megváltoztathatóak lesznek.
A marketingkommunikációt úgy alakítjuk ki, hogy mindenki a korábbi hozzájárulása(i) alapján fogja a kétféle tartalmú kommunikáció egyikét kapni, hacsak nem dönt másként (lsd. jelen tájékoztató 11. pontját). A jelenlegi auchan.hu hírlevél → aki erre a hírlevélre iratkozott fel, a jövőben általános hírlevelet fog kapni. A jövőben az érdeklődési kör és a kedvenc áruház megjelölése kikerül a lehetőségek közül, így aki nem szeretne profilozott hírlevélre áttérni, nem fog kedvenc áruházára vagy termékkörre vonatkozó információt kapni. Mivel időközben az áruházak saját Facebook oldalt indítottak, áruházi események, aktualitások ott is nyomon követhetők lesznek, így ők sem maradnak le ezekről a hírekről. Online áruházi hírlevelünk jelenleg kétféle.Jelenleg általános és vásárlói profilon alapuló hírlevelet küldünk vásárlóinknak. A profilalkotáskor az online áruházi vásárlásokat, hírlevélben történő kattintást vettük alapul, az online viselkedést (megtekintett termékek, online áruházi oldalak) csak akkor, ha a marketing célú sütiket az érintett elfogadta. A jelenleg profilozott hírleveleseink ezután is személyre szabott tartalmat kapnak, de csak akkor, ha Bizalomkártya hírlevelet is kértek eddig. Ha nincs Bizalomkártyája, akkor továbbra is csak a online áruházi vásárlások és viselkedés (megtekintett termékek, online áruházi oldalak, feltéve, ha a marketing sütiket elfogadta az oldal látogatója) szolgálnak a profil alapjául. Aki nem kért Bizalomkártya hírlevelet, annak az áruházi vásárlási előzményei jelenleg nem képezik a profil részét. Ezt tiszteletben tartva - ha az online áruházban profilozott is volt eddig - általános hírlevelet fog kapni, kivéve, ha úgy dönt, hogy szeretne személyre szabottat kapni és az új felületen áttér erre a verzióra vagy azt megelőzően feliratkozik a Bizalomkártya hírlevelére. A profil alapú hírlevelekben természetesen általános információkat is megosztunk. Általános online áruházi hírlevél bekerül az új általános hírlevélbe, kivéve, ha az új felületen profilozottra tér át az érintett. A Bizalomkártya hírlevél eddig is profilalkotáson alapult, (de általános tartalmak is megjelentek benne), és a kártyával intézett áruházi és online áruházi vásárlások is vásárlási előzménynek számítottak. Így a jelenlegi Bizalomkártya hírleveleseink mind átkerülnek a profilalapú hírlevélbe (leiratkozási lehetőség természetesen adott), az online áruháznál megjelölt kivételektől eltekintve. Aki csak egyféle funkciót vett igénybe, az ahhoz tartozó tartalmat kapja, az ottani beállítások szerint általános vagy profilalapú tartalmakat kap. A profilalkotáson alapuló hírleveles vásárlók esetén a profil tehát nem fog több adatot tartalmazni az érintett kapcsán, mint eddig. Az új regisztrálók már az új felületen választhatják ki, hogy hozzájárulnak-e a marketingkommunikációhoz és amellé hozzájárulnak-e a profilalkotáshoz is, illetve azt is, hogy milyen csatornákon szeretnék ezt igénybe venni. SMS-t a jelenlegi regisztráltak közül azok kapnak majd, akiket Bizalomkártya kapcsán eddig is megkereshettünk, de az új felületen azok is beállíthatják maguknak, hogy SMS-t is szeretnének kapni, akik nem tartoznak ebbe a körbe.
Aki ezt a fajta hírlevelet kéri, az Auchantól és partnereitől olyan ajánlatokat fog kapni, melyek az érintett vásárlási szokásainak és érdeklődési körének megfelelően lesznek kialakítva. A partnerek nem kapják meg semmilyen adatodat ehhez.
Az egyes vásárlói körök, továbbá a személyre szabott ajánlatok megalkotása automatizált adatkezelésen alapul.Ennek keretében a érintettek áruházi vagy online vásárlásairól kimutatások készülnek, ezekből, valamint az érintettek által megadott egyéb adatokból (pl. rendelkezik gépjárművel) vonunk le következtetéseket, és jut el a vásárlóhoz a személyre szabott ajánlat az általa választott csatornán. Hogy az online viselkedés a profil része lesz-e a látogató beállításaitól függ, erre vonatkozóan aktuális Adatkezelési Tájékoztatónk ad iránymutatást. Ugyanez igaz arra is, hogy milyen termék jelenik meg az érintett számára az online felületeken. Az online áruház termékajánlói az alapján ajánlanak terméket, hogy milyen termékeket tekintett meg korábban a vásárló. A hírlevelekben történő kattintások szintén a profil részét képezik továbbra is. Mivel tiszteletben tartjuk vásárlóink magánélethez való jogát, ezek az elemzések, ahogy eddig sem, a jövőben sem terjednek majd ki valláshoz vagy szexuális élethez fűződő termékekre, nem vizsgáljuk továbbá azt sem, hogy a vásárolt termékek összessége utalhat-e ételérzékenységre, mert egészségi állapotra vonatkozó adatot még következtetés formájában sem szeretnénk kezelni.
Az összevonások előtt az Auchan adattisztítást fog végezni, melynek egyik célja a vásárlói adatok pontosítása, az adatbázisainkban szereplő duplikációk, ellentmondások megszüntetése.A nyilvánvalóan pontatlan adatokat magunk módosítjuk vagy ha ez nem lehetséges, töröljük. Mivel nem tudunk minden műveletet magunk elvégezni, Vásárlóinkat is bevonjuk a folyamatba. Ezt igyekszünk úgy megoldani, hogy a leghatékonyabb, de egyben a legkevésbé zavaró módon történjen. Másrészt előkészítjük a szeptemberben induló új felület háttéradatait, pótoljuk, majd a felületre feltöltjük az annak használatához kötelezően megadandó adatokat, az olyanokat, amelyek kapcsán az adatkezelési cél már nem áll fenn, töröljük. Ahol megkeresésre lehet számítani: E-mailes értesítés érkezik, amelyben egy link segítségével elirányítjuk a felhasználót egy adategyeztető felületre. Itt meg tudja adni az e-mail címéhez tartozó, a jövőben használni kívánt adatokat, amelyeket mi összevetünk az adatbázisunkkal és elvégezzük a pontosításokat. A nálunk meglévő adatok nem fognak megjelenni a felületen, ugyanis tapasztalatunk szerint a vásárlók által megadott e-mail címek nem mindig pontosak, így ha a pontosító felület elérhetősége téves címre is megy, illetéktelen személy nem jut hozzá vásárlónk adatához. A felületen minden adatnál magyarázat lesz található, amiből látni fogja a kitöltő, hogy mire miért van szükség. Ezen a felületen a marketing megkeresésekről is lehet nyilatkozni, így az érintett új nyilatkozata felülírja a korábban tett nyilatkozatát, és az új rendszerben ennek megfelelő tartalommal és csatornán fog reklámtartalmakat kapni. SMS értesítés érkezik, ha az érintett nem adott meg e-mail címet, de rendelkezünk a telefonszámával.SMS esetén az abban található link segítségével ugyanerre a felületre jut el az érintett. Szerződött callcenterünktől hívás érkezik, ha a pontosítás jellege miatt ezt tartjuk célravezetőbbnek a fenti eszközökhöz képest. Ha az érintettnek van e-mail címe és callcenteres hívás várható, előtte értesítést kap e-mailben is. Áruházainkban szóbeli és/vagy írásos tájékoztatást (Bizalomkártya használatával történő vásárlás során a pénztár hostess által átadott szórólap, és felugró üzenet az önkiszolgáló kassza, valamint hagyományos kassza képernyőjén) adhatunk különösen azon érintettek részére, akik a Bizalomkártya adatbázisban nem adtak meg korábban sem e-mail címet, sem telefonszámot, így más csatornán őket az adategyeztetésről értesíteni nem tudtuk.
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 5. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján az általunk kezelt személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük, a pontatlan adatokat haladéktalanul törölnünk vagy helyesbítenünk kell. A személyes adatok pontossága, naprakészsége az adatkezelő feladata, ennek körében szükséges időről időre adattisztítást, adategyeztetést végezni. A folyamat megvalósításának eredményeként egy tisztább, minőségibb adatbázissal tudunk dolgozni, és eleget tudunk tenni a GDPR adatok pontosságára és naprakészségére vonatkozó előírásainak.
Tapasztalataink alapján az érintettek sokszor nem frissítik a már elavult adataikat, és ebből másoknak kellemetlensége származhat, mert kéretlen megkeresés (SMS, e-mail, papíralapú DM) érkezhet hozzájuk. Időről időre szembesülünk ezzel a jelenséggel panaszok formájában. Senki sem szeretne ilyen helyzetben lenni, és szeretnénk, ha minden vásárló segítene abban, hogy mást se érjen ilyen bosszúság. Emellett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is kinyilvánította már, hogy “a pontosság elve nem csak a Kötelezettől, hanem az adatalanytól is megköveteli a szükséges intézkedések megtételét, tehát szükséges az adatalany együttműködése is, mely szerződéses kapcsolatok esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:62. § (1) bekezdésében szabályozott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségre is visszavezethető.”
Az adatok pontosítására és a hiányzó adatok pótlására még lehetőség lesz az új felület indulásakor is. Ahol az adapontosításokat az érintett nem végzi el, ott ideiglenesen korlátozzuk az adatkezelést, ideértve azt is, hogy a Bizalomkártyákhoz tartozó pontbeváltás nem lehetséges, de a pontok gyűjthetők.
Az adattisztítás és az egységes ügyféladatbázis kialakítása és az egységes bejelentkezési felület létrehozása időben nem egyszerre fog történni, mivel ez hosszabb előkészítést igényel. Az adattisztítás több lépésben történik, először 2021. május - 2021. augusztusig. Ezen időszak alatt az adategyeztető felületen van mód az adatok pontosítására. Ennek eredményességétől függően további, call centeren keresztüli megkeresést is tervezünk 2021 szeptember végéig. Ezt követően létrehozzuk az egységes ügyféladatbázist és szeptembertől már a vásárlók is használatba vehetik az új bejelentkezési felületet.
Az adattisztításban és az új ügyféladatbázis, majd a bejelentkező felület létrehozatalában a következő partnereink vesznek részt:Auchan Retail Data (székhelye: Franciaország, 59170 Croix, rue de Maréchal de Lattre de Tassigny) - megkötve (és adatfeldolgozójaként a Google Ireland Limited (székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), a Google Cloud Platform szolgáltatója)  DSS Consulting Kft. (székhelye: 1121 Budapest, Denevér köz 2.) - adattisztítás Protocall 2009 Kft. callcenter (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.) - adatpontosítási, adategyeztetési telefonhívások Salesforce UK Limited (székhely: village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY) - adategyeztetéssel kapcsolatos tájékoztató, majd adategyeztető SMS, és e-mail üzenetek kiküldése LogiNet Systems Kft. (székhelye: 1221 Budapest, Vihar utca 5. D. ép . 4. em. 15.) - online áruházzal kapcsolatos fejlesztői, üzemeltetői tevékenységCompass Web & Média Kft. (székhelye: 9700 Szombathely, Szent II. János Pál pápa körút 20. A. ép.) - az auchan.hu hírlevéladatbázissal kapcsolatos fejlesztői, üzemeltetői tevékenység, az adategyeztető felület fejlesztése AdiumSoft Kft. (székhelye: 2600 Vác, Horváth Mihály utca 19.) - Bizalomkártyával kapcsolatos fejlesztői, üzemeltetői tevékenység • Microsoft Magyarország Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3.) - Microsoft Azure környezet biztosítása az online áruházi adatbázisok kapcsán - amennyiben a Microsoft oldalán felmerül az USA-ba történő adattovábbítás, a cég az SCC-ben vállalt garanciákat nyújtja ONEY Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Budapest, Tölgyfa u. 28.;) - Auchan kártya kapcsán közös adatkezelők, a pontosított adatokat ők viszik be a rendszerbe.
Az érintett adatkezelési tájékoztatónkban ismertettük az érintettek jogait. A GDPR 13. cikk (4) bekezdése alapján ebben a folyamatban az alábbi kiegészítő információkat nyújtjuk: Tiltakozási jogra vonatkozó információk:Tiltakozási jog gyakorlásán belül egyes esetekben ún. opt-outot biztosítunk (a tiltakozási kérelem fogadását követően nem kerül sor az adatkezelés folytatására):  az egységesítés ellen is lehet tiltakozni, mindegyik kérelmet az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei egyikére kérjük benyújtani.
Az adattisztítással szemben nincs opt-out lehetőség, mert az adatok pontossága jogszabályi elvárás az adatkezelő felé, de tiltakozási jog a GDPR-ban leírtak alapján gyakorolható Hozzájárulás visszavonására vonatkozó információk:természetesen a hírlevél-leiratkozás is megmarad, de tőlünk is kérhető a leiratkoztatás, az új felületnél már SMS-ről is le lehet külön iratkozni.