Szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Bizalomkártya


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

AUCHAN FIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

 

Az Auchan kártya tekintetében az Auchan és az Oney Magyarország Zrt. közös adatkezelők, és az adatkezelési tájékoztató az ONEY honlapján https://www.oney.hu/phocadownload/AK/N19-4024-03-20190906_Auchan_kartya_program_altalanos_resztveteli_feltetelek.pdf

https://www.oney.hu/letoltheto-dokumentumok/category/?download=1826:altalanos-adatkezelesi-tajekoztato

található. Az Auchan kártya egyelőre nem csatlakozik be az egységes Auchan fiókba. 

 

BEVEZETÉS                                                                                                                       2

AZ ADATKEZELŐ ADATAI                                                                                               2

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI                                     3

Az Auchan fiók létrehozásával kapcsolatos adatkezelés                                        3

Az adatkezelés célja                                                                                                 3

Az adatkezelés jogalapja                                                                                         4

A kezelt adatok köre és kezelési ideje                                                                  4

Az Auchan Online áruházzal kapcsolatos adatkezelések                                       5

Az adatkezelés célja                                                                                                 5

Az adatkezelés jogalapja                                                                                         9

A kezelt adatok köre és kezelési ideje                                                                10

Címzettek:                                                                                                               14

Applikációval kapcsolatos adatkezelés                                                                    15

Az Applikáció működése                                                                               15

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége                          15

Bizalomkártyával kapcsolatos adatkezelések                                                        15

Az adatkezelés célja                                                                                              16

Az adatkezelés jogalapja                                                                                      17

A kezelt adatok köre és kezelési ideje                                                                17

Címzettek                                                                                                                20

Adatfeldolgozók                                                                                                            20

Direktmarketing, hírlevél és elektronikus hirdetési célú adatkezelés              20

Az adatkezelés célja                                                                                              21

Az adatkezelés jogalapja                                                                                      22

A kezelt adatok köre és az adatkezelés ideje                                                    23

Címzettek:                                                                                                               26

Adatfeldolgozók:                                                                                                    26

Egyéb adatkezelések                                                                                                   26

Az adatkezelés célja                                                                                              26

Az adatkezelés jogalapja                                                                                      27

A kezelt adatok köre és az adatkezelés ideje                                                    27

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei    28

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga                                      28

Helyesbítéshez való jog                                                                                        29

Adatkezelés korlátozáshoz való jog                                                                    29

Tiltakozáshoz való jog                                                                                           30

A hozzájárulás visszavonása                                                                                 30

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog                                                                   30

Adathordozhatósághoz való jog                                                                          31

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok                                              31

Érintetti jogok gyakorlása elhunyt személy esetén                                         32

Jogorvoslathoz való jog                                                                                        33

 

 

 

   1.         BEVEZETÉS

Az AUCHAN Magyarország Kft. az egységes Auchan fiók és az abból elérhető funkciók biztosítása során adatkezelőnek minősül, ezért a GDPR 13. cikk (1)-(2) bekezdései alapján az érintettek részére az alábbi tájékoztatást adja.

Az egyes oldalaink speciális adatkezeléseit, az adott oldalon végzett mérésekre, sütikkel kapcsolatos műveletekre vonatkozóan az ott elhelyezett tájékoztató tartalmazza.

   2.         AZ ADATKEZELŐ ADATAI

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely/postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

adatvédelmi ügyekben használt e-mail címe: adatvedelem@auchan.hu

telefonszám: +36 80 10 90 10

A Bizalomkártyához és a reklámtevékenységhez kapcsolódó egyes műveletek kapcsán az MH Auchan Benzinkutak Kft. mint a vállalatcsoport üzemanyag ágazatának üzemeltetője közös adatkezelőnek minősül.

A Felek közös adatkezelői megállapodása szerint ezek a következőkre vonatkozik:

●        a Bizalomkártya alapprogram és csatlakozó program keretében a benzinkúton eszközölt vásárlások utáni pontok jóváírása, visszáruzás, téves vagy visszaélésől származó pontjóváírás esetén levonása - ideértve a Business Bizalomkártyát is

●        Business Flotta Üzemanyagkártya Business Bizalomkártya funkcióinak biztosítása

●        benzinkutat érintő tartalmak elhelyezése az Auchan által kiküldött direktmarketing üzenetekben, ideértve a profilozott és az általános hírleveleket is. Az Auchan és az Auchan Benzinkutak közösen határozza meg a reklámtartalmat és a célcsoportot

●        közös promóciók indítása

●        közös nyereményjátékok indítása

●        Bizalomkártyával kapcsolatos, benzinkutat is érintő panaszok kezelése

●        Bizalomkártya és Business kártya adatokra alapozott anonim riportok, elemzések készítése

●        Alkalomszerű papíralapú regisztrációindítás a Bizalomkártya és Business kártya Programokba

Az érintettekkel való elsődleges kapcsolattartási pontként a Felek az Auchant jelölték ki. Ettől függetlenül az érintetteknek jogaikat bármelyik adatkezelőnél gyakorolhatják. Az MH Auchan Benzinkutak Kft. adatvédelmi tisztviselője az adatvedelem@partner.auchan.hu e-mailcímen érhető el, személye megegyezik az Auchan DPO személyével.

   3.         AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

dr. Csekő Katalin

postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. (a küldeményen kérjük feltüntetni, hogy a DPO részére)

e-mail cím:adatvedelem@auchan.hu

 

   4.         Az Auchan fiók létrehozásával kapcsolatos adatkezelés

Az Auchan által nyújtott szolgáltatások egy úgynevezett Auchan fiók segítségével vehetőek igénybe. Fiókot az alábbi módon lehet regisztrálni.

 

a)       az erre szolgáló internetes felületen közvetlenül tud fiókot regisztrálni az érintett,

b)      áruházi vásárláskor munkatársaink segítségével Bizalomkártya regisztrációhoz kapcsolódóan vagy attól függetlenül,

c)       áruházban kiadott ún. KAB (Bizalom)kártya utólagos regisztrációja során

d)      nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódóan.

 

Az adatkezelés célja

 

Mi  célunk az adatokkal?

Mit jelent ez pontosan?

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, személyének azonosítható módon történő hozzárendelése az Auchan fiókhoz, a fiók létrehozásával és működtetésével kapcsolatos, reklámnak nem minősülő kommunikáció (technikai üzenetek küldése).

Auchan fiók létesítése az érintettek részére az Auchan által online nyújtott szolgáltatások egységes menedzselése érdekében. A fiókból elérhetőek különböző szolgáltatásaink, illetve kiválasztható az Auchan és a vásárló közötti reklámtartalmú kommunikáció jellege és csatornája.

Az új fiók létesítésekor megerősítő e-mailt küldünk, az abban található linkre kattintva véglegesíthető a regisztráció.

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Melyik célunkat

Miért valósíthatjuk meg?/Mi az adatkezelés jogalapja?

Auchan fiók létesítése

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése, a szerződésben az érintett szerződő fél. Az adatok megadása nélkül a szerződés nem jön létre.

 

A kapcsolattartói adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A jogos gazdasági érdek az ügyfelekkel kapcsolatos adminisztráció támogatásában nyilvánul meg.

 

 

 

 

A kezelt adatok köre és kezelési ideje

 

Melyik célhoz

Milyen adatot kezelünk...

...és meddig?

Auchan fiók létesítése

A kezelt adatok köre ennek érdekében az érintett neve, e-mailcíme és születési dátuma

 

Business regisztráció esetén cégnév, adószám, e-mail cím, kapcsolattartó neve és cégforma

A regisztráció megerősítésére az érintettnek 72 óra áll rendelkezésre, ha ez nem történik meg, az adatokat töröljük. Természetesen ezt követően lehet új regisztrációt létrehozni ugyanilyen feltételek mellett.

 

Megszűnik a fiók és az adatokat a statisztika készítéshez használt azonosító kivételével töröljük, ha a vásárló inaktív, vagyis, ha se az online áruházban, sem offline nem vásárol VAGY a 2 évnél korábban regisztrált fiókhoz semmilyen aktivitás nem köthető.

 

A fiók törlése ezt megelőzően is kezdeményezhető.

 

 

 

 

 

 

   5.         Az Auchan Online áruházzal kapcsolatos adatkezelések Az adatkezelés célja

 

Mi  célunk az adatokkal?

Mit jelent ez pontosan?

Az Auchan online áruház oldalán annak ellenőrzése, hogy az érintett címére szállít-e az Auchan

A látogató le tudja ellenőrizni, hogy tud-e az online áruházból rendelni az általa megjelölt irányítószámra. Ehhez nem szükséges regisztráció, az oldalra történő látogatáskor elvégezhető az ellenőrzés

Az online áruházban történt megrendelések kiszolgálása

házhozszállítás és személyes átvétel szolgáltatás teljesítése, rendelések összeállítása, kiszállítása, kifizetése) továbbá az azzal kapcsolatos technikai (reklámnak nem minősülő) információkról történő, az érintett elérhetőségére küldött üzenet (pl. rendelések kiszállításával kapcsolatos információk)

 

 

Számlák, szállítólevelek tárolására vonatkozó kötelezettségünk teljesítése

A számlákat, szállítóleveleket az Auchan a számviteli törvényben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében kezeli és tárolja

Online fizetés a rendelés folyamatában

Az Auchan adatkezelésének és benne a SimplePay-nek mint adatfeldolgozónak történő adattovábbítás célja a fizetési tranzakció lebonyolítása

 

 

Az online áruházban lehetőséget biztosítunk online bankkártyás fizetésre, mely során az Auchan bankkártya adatot nem rögzít vagy tárol.

Online fizetéskor a kártyaadatok (kártya száma, lejárati dátuma, CVV kódja, bankkártyán szereplő név) rögzítése/elmentése az OTP MOBIL Szolgáltató Kft. SimplePay felületén történik, amely tekintetben az OTP Mobil Kft. az Auchan adatfeldolgozójaként jár el és a kártyaadatokat a PCI DSS tanúsítványnak megfelelően tárolja biztonságos környezetben. A kártyaadatokhoz biztonsági okokból és a kártyatársasági előírásoknak megfelelően még az Auchan sem fér hozzá. Az Auchan egy kódolt azonosítót (tokent) kap.

Az online fizetés tekintetében a vásárlónak két lehetősége van.

Az egyik lehetőség, hogy a vásárló minden egyes vásárlásnál újra megadja a kártyaadatokat. Az ilyen vásárlásoknál a SimplePay felületén tárolódnak a bankkártyaadatok és az Auchan egy tokent kap, amely a nyitott rendelés zárásáig tárolódik az Auchan felületén.

A másik lehetőség, hogy ha a vásárló nem szeretné minden alkalommal megadni a bankkártyaadatait, fizetéskor  lehetősége kezdeményezni a fizetésre használt bankkártya adatainak a SimplePay felületén történő mentését a későbbi vásárlások során történő online fizetések egyszerűsítése érdekében. Több kártyát is el lehet menteni ily módon és el lehet nevezni őket. Az Auchan felületén kizárólag egy token tárolódik.

 

Ezzel kényelmesebbé és gyorsabbá tudtuk tenni az online fizetési folyamatot, mert így elkerülhető, hogy minden egyes vásárlásnál meg kelljen adni a bankkártyaadatokat, továbbá az érintett azzal a kártyával fizethet, amelyikkel éppen szeretne.

 

A vásárló a kártyát maga törli, ha már nem szeretné a SimplePay felületén tárolni az adatokat. Annál az elnevezett kártyánál, amely kapcsán az érintett vásárlónak éppen nyitott rendelése van, a vásárló által megadott és az Auchan oldalán a SimplePay rendszerében tárolt tokenes regisztráció adatai csak a rendelés lezárása után törölhetőek.

 

A vásárlók által elfogadott ÁSZF-ben meghatározottak alapján az online fizetés esetén, ha árkülönbözet mutatkozik a rendelés leadásakor zárolt összeg és a rendelés összekészítésekor helyettesítő termék vagy lemért termékek miatt, az Adatkezelő úgynevezett kereskedő által kezdeményezett zárolást indít. Ennek érdekében az adott rendeléshez tartozó tokent a rendelés lezárásáig tároljuk, a mentett kártya, vagyis annak tokenje nem törölhető. A termékekkel kapcsolatos változásról a profilba belépve tud informálódni az érintett. Ezt kizárólag a rendelés nyitott szakaszában tehetjük meg. Ha az online fizetési megoldás nem szimpatikus az érintettnek, lehetősége van helyszíni kártyás fizetést választani. A zárolt összeg levonását a rendelés átvételekor, az akkor véglegessé vált összeg alapján kezdeményezi az Auchan.

 

Csalás megelőzése (fraud monitoring), fizetés authorizálása érdekében végzett adattovábbítás

 

 

 

a fizetési tranzakció megrendelés kifizetése céljából történő authorizációja, valamint a fizetéssel kapcsolatos csalások megelőzése, kiszűrése, megakadályozása és kezelése

 

 

Az Auchan online áruházban vásárolt termékek értékelése a felületen

 

 

Az online áruház vásárlóinak lehetősége van a felületen egyes termékek értékelésére, ha a terméket megvásárolták. Ennek célja a többi vásárló tájékoztatása, továbbá ez számunkra is visszajelzést ad.

A vásárló dönt, hogy ad-e ilyen értékelést és, hogy az alapbeállítások szerinti értékelés helyett szeretné-e, ha a neve megjelenne az oldalon. Az alapbeállítás szerinti értékelés esetén az Adatkezelő látja, hogy az adott értékelést ki adta le, de az oldalon nem jelenik meg név.

 

Távsegítség nyújtása az online áruház használatához

 

Az Infocenteren keresztül történő hagyományos segítségnyújtáson túl egy gyorsabb segítségnyújtás azon vásárlóink számára, akiknek problémájuk akad az online felület kezelésével.

A https://online.auchan.hu/cms/ugyfelszolgalati-tavsegitseg.t.80 linkről elérhető távsegítség szolgáltatásunk lényege, hogy InfoCenter-es kollégánk az érintett kérésére képes úgy segítséget nyújtani, hogy számítógépe képernyőjén megadott kódszám bediktálását követően ezzel a számmal távolról bejelentkezik a Tagove rendszerbe és láthatóvá válik számára is az érintett által látott képernyő az Auchan Online Áruházban. A kollégánk telefonon vagy közvetlen az Auchan Online Áruház oldalán képes navigálni a menük között, megrendelése alakulását figyelemmel kísérni, illetve a megrendelés adatait módosítani, ha az érintett ezt kéri.

Értesítés az ismét készleten lévő termék elérhetőségéről a sikeres rendelés érdekében

Amennyiben egy termék nincs készleten az online áruházban, egy értesítést kérek gomb jelenik meg a kosárba gomb helyett. Amikor erre rákattint a vásárló, egy ablak ugrik fel, amiben meg tudja adni az e-mail címét annak érdekében, hogy értesítést kapjon, amikor a termék újra készleten van.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Melyik célunkat

Miért valósíthatjuk meg?/Mi az adatkezelés jogalapja?

Az Auchan online áruház oldalán annak ellenőrzése, hogy az érintett címére szállít-e az Auchan

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés előkészítéséhez szükséges lépések megtétele az érintett kezdeményezésére.

A megrendelések kiszolgálása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis szerződés teljesítése, melyben az érintett szerződő fél

 

 

Számlák, szállítólevelek tárolására vonatkozó kötelezettségünk teljesítése

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése határoz meg.

Online fizetés a rendelés folyamatában

 

 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis szerződés teljesítése, melyben az érintett szerződő fél

 

 

Csalás megelőzése (fraud monitoring), fizetés authorizálása érdekében végzett adattovábbítás

a fizetési szolgáltatók által elvárt erős ügyfélhitelesítés biztosítása, mint a bankkártyákkal való visszaélés megelőzésére irányuló jogos érdek (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja). A jogos érdeket az Európai Unió szabályozásán alapulva megalkotott a kártyatársaságokat, kibocsátó bankokat, és egyéb pénzforgalmi szolgáltatókat tömörítő EMVCo a 3D Secure 2.x/3.x szabványának és az Európai Bankhatóság A 3DSecure szabványának való megfelelés támasztja alá.

 

Az online áruházban vásárolt termékek értékelése

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke maga az értékelés esetén.

A weboldal látogatói számára nevesített értékelésnél a név megjelenítése az érintett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik.

Távsegítség nyújtása az online áruház használatához

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás megadása úgy történik, hogy az érintett a távsegítséget biztosító felületen található linkre kattintva a képernyő jobb alsó sarkában megjelenő "Co-Browse with our support" feliratra kattint, majd az ott megjelenő egyedi számsort bediktálja a telefonba (a számsor egy ún. “one time password” - egyszer használható jelszó).

Amíg a távsegítségi kapcsolat fennáll az érintett eszközén megnyitott Auchan Online Áruház és InfoCenter-es kollégánk között, az érintett kijelzőjén az áruház felülete körül megjelenik egy piros keret, melynek a bal felső sarkában lévő „X” jelöléssel az bármikor bezárható, ezzel megszüntethető az online kapcsolat az InfoCenter és az érintett között.

Amennyiben befejeződik az ügyintézés, kollégánk automatikusan zárja a kapcsolatot. Ha az érintett a kapcsolat bontása nélkül továbblép személyes adatai kitöltéséhez, vagy a fizetéshez, a kapcsolat szintén bontásra kerül, kollégánk hozzáférése automatikusan megszűnik.

 

Értesítés az ismét készleten lévő termék elérhetőségéről a sikeres rendelés érdekében

 

 

                        

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja - az értesítés kérése szerződés előkészítése érdekében az érintett kezdeményezésére tett lépés

 

A kezelt adatok köre és kezelési ideje

 

Melyik célhoz

Milyen adatot kezelünk...

...és meddig?

Az Auchan online áruház oldalán annak ellenőrzése, hogy az érintett címére szállít-e az Auchan

 irányítószám

 

Az irányítószámot 1 hétig tároljuk

Rendelések kiszolgálása

• Email cím (a rendelés visszaigazolásához és a szállítással kapcsolatos értesítéshez)

• Titulus, vezetéknév és keresztnév

. születési dátum a szolgáltatás igénybevételéhez fűződő korhatár ellenőrzéséhez

• Telefonszám (a rendelés kiszolgálásához)

• Bizalomkártya vagy Auchan kártya száma a kedvezmények érvényesítésére, pontok jóváírására

• Szállítási címek – személyes átvétel esetén a választott áruház

Számlázási cím

• A megrendelésben szereplő termékek

• A megrendelés értéke

• A vásárláshoz tartozó egyedi azonosítók

• Kedvenc termékek (opcionális)

• Megrendelés időpontja

• Kiszállítás kért időpontja

• Termékek mennyisége és ára

• Szállítás módja és ára, státusza

• Fizetés módja

Az Auchan a rendelések során megadott személyes adatokat a regisztrációs fiók törléséig kezeli, illetve amennyiben a felhasználó 24 hónapon keresztül nem ad le rendelést, akkor a regisztrációja és azzal együtt minden személyes adata, beleértve a rendeléseinek adatait is, visszavonhatatlanul törlésre kerül.

 Az aktív fiókokhoz tartozó vásárlási előzményeket a rendelés leadásától számított 13 hónapig őrizzük meg, ezt követően anonimizáljuk majd archiváljuk.

 

Gyakorlatban ez a vásárló számára azt jelenti, hogy 13 hónap után ezeket a rendeléseket már nem tudja megtekinteni vagy a fiókjából letölteni, továbbá újrarendelni sem.

 

A megkezdett, de be nem fejezett megrendelések kosarai 2 hónapig maradnak meg a rendszerben, tehát a rendelés még 2 hónapig kiegészíthető és leadható.

 

• név

. Számlázási cím

 

Ez alól kivételt képez a rendeléshez kapcsolódóan kiállított számla és szállítólevél, melynek tárolási ideje a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésében meghatározott 8 év.

Amennyiben az érintettnek volt olyan rendelése, ahol a Simplepay online fizetést választott, ebben az esetben keletkezett, online fizetéshez kötődő adatok:

 

Az online zárolás és fizetés esetén az érintett nevét, a tranzakció azonosítóját, dátumát és időpontját, elnevezett bankkártya esetén az ahhoz tartozó azonosítót (ami nem bankkártyaadat, hanem a fent hivatkozott kódolt azonosító!) és a megrendelés összegére vonatkozó információt, továbbá, ha az rendelkezésre áll, az érintett telefonszámát, e-mail címét, IP címét, szállítási és számlázási címét,  és a tranzakció összegére vonatkozó információt az Auchan rendszere továbbítja a SimplePay felülete felé, ezek mindkét célhoz szükségesek.

 

 

Fizetési csalás monitorozása és megelőzése, online bankkártyás fizetés során 3D Secure 2.0 szolgáltatással erős ügyfélhitelesítés csalás megelőzés érdekében kezelt adatoknál a fizetési tranzakció dátumától számított 5 év (általános polgári jogi elévülési idő) az adatkezelési idő.

 

A mentett kártya esetén a vásárló a kártyát maga törli, ha már nem szeretné a SimplePay felületén tárolni az adatokat, a tárolási időről maga rendelkezik , de  annál az elnevezett kártyánál, amely kapcsán az érintett vásárlónak éppen nyitott rendelése van, a vásárló által megadott és az Auchan oldalán a SimplePay rendszerében tárolt tokenes regisztráció adatai csak a rendelés lezárása után törölhetőek.

Az online bankkártyás fizetés során 3D Secure 2.0 szolgáltatással csalás megelőzés érdekében végzett erős ügyfélhitelesítés érdekében

Az online zárolás és fizetés esetén az érintett nevét, a tranzakció azonosítóját, dátumát és időpontját, elnevezett bankkártya esetén az ahhoz tartozó azonosítót (ami nem bankkártyaadat, hanem a fent hivatkozott kódolt azonosító!) és a megrendelés összegére vonatkozó információt, továbbá, ha az rendelkezésre áll, az érintett telefonszámát, e-mail címét, IP címét, szállítási és számlázási címét,  és a tranzakció összegére vonatkozó információt az Auchan rendszere továbbítja a SimplePay felülete felé,

Az online bankkártyás fizetés során 3D Secure 2.0 szolgáltatással csalás megelőzés érdekében végzett erős ügyfélhitelesítés érdekében az alábbi adatokat továbbítjuk még:

A vásárló online vásárlás során használt böngészőjéből gyűjtött adatok:

Accept http fejléc értéke, amely az a formátum, ami a http kérés törzsében megjelenik

használt böngésző és operációs rendszer neve és verziószáma, alapértelmezett nyelve

a böngésző forrás IP címe

a böngésző tud-e java kódot futtatni

a böngésző nyelve;

a böngésző színmélysége;

a böngésző képernyőjének magassága;

a böngésző képernyőjének szélessége;

a böngésző időzónája.

 

A vásárló vásárlásának módja:

Regisztrált vásárlóként

Harmadik feles azonosítóval regisztrált vásárlóként (Google, Facebook fiókkal regisztrálva)

 

Fizetési csalás monitorozása és megelőzése, online bankkártyás fizetés során 3D Secure 2.0 szolgáltatással erős ügyfélhitelesítés csalás megelőzés érdekében kezelt adatoknál a fizetési tranzakció dátumától számított 5 év (általános polgári jogi elévülési idő) az adatkezelési idő.

Az online áruházban vásárolt termékek értékelése

 

 

név

 

Az Auchan a regisztráció fennállásáig, illetve törlési kérelem benyújtásáig látható a vélemény, illetve amíg a termék elérhető.

Távsegítség nyújtása az online áruház használatához

A képernyő megosztással a kollégánk kizárólag az https://online.auchan.hu/ alatt elérhető képernyőjét látja, a böngészőjében megnyitott más oldalait nem, illetve az eszközén tárolt semmilyen adathoz nem fér hozzá.

Az adatkezelés az ügyintézés előző pontban meghatározott megszűnéséig tart.

Értesítés az ismét készleten lévő termék elérhetőségéről a sikeres rendelés érdekében

e-mailcím

Az értesítés kiküldését követően töröljük az e-mailcímet

 

 

Címzettek:

 

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége:

●        Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.

●        Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.

●        Revolution Software Kereskedelmi Kft. 1131 Budapest, Váci út 76. V. Az adatfeldolgozó tevékenysége: logisztikai szoftver üzemeltetés, mely a rendelések összekészítését segíti.

●        Iterion Kft. 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. Az adatfeldolgozó tevékenysége: a logisztikai kiszolgálás során az élelmiszer rendeléseket kiszállító járművek közlekedési útvonalának megtervezése.

●        DOCCA OutSource IT Kft. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. és az Infinite Sp. z o.o. Projektowa 1, 20-209 Lublin. Az adatfeldolgozó tevékenysége: az elektronikus számlák hitelesítése.

●        Emarsys eMarketing Systems AG Märzstrasse 1 1150 Vienna Austria. Az adatfeldolgozó tevékenysége: marketingcélú profilalkotás, termékajánlások

●        OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) - SimplePay szolgáltatás nyújtása (online bankkártyás és egyéb online fizetési megoldások biztosítása, fizetési tranzakció lebonyolítása, csalás megelőzés, fizetési tranzakció authorizációja, melyhez az OTP Mobil Kft. adattovábbítást végez adatfeldolgozója az OTP Bank és az önálló adatkezelő Borgun hf. részére.

●        Tagove Limited (company number 5898503, place of business is at 133 Kearny Street, San Francisco, CA 94108, USA) - https://online.auchan.hu/cms/ugyfelszolgalati-tavsegitseg.t.80 linkről elérhető távsegítség szolgáltatásunk üzemeltetéséhez szükséges szoftvert biztosítja

●        EDIMA.email Korlátolt Felelősségű Társaság, 1075 Budapest, Holló utca 3-9/A 3. em. 10. adatfeldolgozó tevékenysége: a készleten nem lévő termékekkel kapcsolatos értesítő e-mailek kiküldéséhez szükséges háttér biztosítása 

 

Egyéb szereplők a folyamatban:

●        GLS General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft. (GLS), 2351 Alsónémedi, Európa u. 2. Önálló adatkezelő, tevékenysége: a normál méretű, nem élelmiszer csomagok szállítása

●        G.E. Logisztika Kft. Home Delivery Team (HDT), 1116 Budapest, Hunyadi János út 162. végzi – Önálló adatkezelő, tevékenysége: a nagyobb, elsősorban nem élelmiszer csomagok szállítása

●        Kumi Logisztika Kft Kumi futár, 2724 Újlengyel, Határ u. 12. végzi – Önálló adatkezelő, tevékenysége: elsősorban nem élelmiszer csomagok szállítása                                        

 

   6.         Applikációval kapcsolatos adatkezelés

Ez a pont az "Auchan Online Áruház - élelmiszer bevásárlás" Android applikáció és az "Auchan Online Áruház" iOS applikáció által végzett adatkezelésre vonatkozik (továbbiakban együtt: Applikáció)

Az Applikáció működése

Az online áruház Applikáción keresztül történő meglátogatása és az Applikáción keresztül leadott rendelések esetén az adatkezelés annyiban tér el az 5-6. pontokban foglaltaktól, hogy az Applikáció az azon keresztül a webáruházba belépő felhasználók belépési idejét rögzíti, és elmenti a felhasználó első és utolsó belépési idejét.

Helyadatokat nem kezelünk.

Az Applikáció cookie-kat nem használ.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

●        Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet. Az adatfeldolgozó tevékenysége: Az applikáció üzemeltetés.

●        Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.

          

   7.         Bizalomkártyával kapcsolatos adatkezelések

Az adatkezelés célja

 

Mi  célunk az adatokkal?

Mit jelent ez pontosan?

Az Alapprogramban történő részvétel, a Programba tartozó szolgáltatások nyújtása

Az Auchan a Program keretein belül az egyes Programban részt vevő vásárlói részére – egy Bizalomkártya és egy Társkártya nyújtásával – meghatározott kedvezményeket biztosít akként, hogy termékek megvásárlásakor a Résztvevők Bizalomkártyájára ún. Bizalompontokat ír jóvá, melyet később a Résztvevők felhasználhatnak arra, hogy következő vásárlásakor a vételár egy részét ebből egyenlítsék ki.

 

A Programban történő részvétel körébe tartozik a Programban való részvételhez kapcsolódó kedvezmények jóváírása, kezelése, a valamennyi résztvevőnek biztosított Bizalomkártya Bónusz Program és matricák biztosítása, nem reklámcélú tájékoztatások (pl., tájékoztatás részvételi feltételek változásáról) és az azzal kapcsolatos, a Program megfelelő működtetéséhez szükséges adminisztratív kötelezettségek ellátása.

 

Visszáruzás, téves vagy visszaélésől származó pontjóváírás esetén a pontokat levonjuk az egyenlegből.

 

Marketing adatbázis építése

A csatlakozó programokhoz olyan Bizalomkártyás vásárlók csatlakozhatnak, akik hozzájárultak az általános vagy profilalkotáson alapuló megkeresések fogadásához. A feltételt a belépéskor vizsgáljuk, ezt követően az érintett bármikor leiratkozhat, de ebben az esetben csak a fiókjába betöltött kedvezményeket kapja, a külön kiküldött ajánlatokat nem.

A csatlakozó programokban való részvétel, az ezekhez tartozó szolgáltatások nyújtása

A részvételi feltételekben megjelölt csatlakozó programok részeként személyre szabott és minden résztvevő számára elérhető kuponokat töltünk be a program résztvevőinek fiókjába, illetve azoknak, akik hozzájárultak telefonon vagy SMS-ben küldött reklámcélú megkeresésekhez. Az ajánlatok generálásához automatizált adatkezelést is alkalmazunk, egyes ajánlatok profilalkotáson alapulnak.

Bizalomkártyás visszaélések kiszűrése - ideértve a Business Bizalomkártyát is

A visszaélések elkerülése érdekében az átlagostól eltérő vagy egyébként visszaélésgyanús kártyahasználatról a rendszer automatikus értesítést küld az áruház biztonsági szolgálata részére. Az átlagos használatot nem az adott kártyabirtokos szokásaihoz, hanem egy általunk átlagosként meghatározott kártyahasználathoz mérjük.

ÁFÁ-s számla kibocsátása Bizalomkártya segítségével

A Program résztvevői számára  azonnali és gyors ÁFÁ-s számla kibocsátást is biztosítunk vevőszolgálatainkon, továbbá azon áruházainkban, amelyek rendelkeznek az erre szolgáló kioszkkal, a számlát a kioszkból is ki lehet nyomtatni.

Business Bizalomkártya szolgáltatások nyújtása

Pontgyűjést és pontbeváltást, azonnali és gyors ÁFÁ-s számla kibocsátást tartalmaz.

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Melyik célunkat

Miért valósíthatjuk meg?/Mi az adatkezelés jogalapja?

A Programban, illetve választás esetén a csatlakozó programokban történő részvétel, a Programba tartozó szolgáltatások nyújtása

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés  b) pontja, mivel a Program és az abban foglalt szolgáltatások tekintetében a Résztvevők és az Auchan szerződő felek

 

Marketing adatbázis építése

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés  a) pontja - az érintett hozzájárulása, melyet a csatlakozás előtt már megadott és a csatlakozáskor még nem vont vissza. Csatlakozást követően a hozzájárulás bármikor, a fiókba betöltött meglévő és a jövőben biztosított kedvezmények elvesztése nélkül  visszavonható (hírlevél már nem érkezik)

A Csatlakozó Programok kapcsán kezelt adatok

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés  b) pontja, mivel a Program és az abban foglalt szolgáltatások tekintetében a Résztvevők és az Auchan szerződő felek. A szerződésben személyre szabott kedvezmények biztosítása is szerepel, ezek biztosításához automatizált adatkezelést és profilalkotást is alkalmazunk.

 

Az érintett gyermekére vonatkozó adatok kezelése a promócióval összefüggésben vagy attól függetlenül a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az érintett gyermekhez képest harmadik fél (a Programban résztvevő) érdekében történik az adatok kezelése. Az adatkezelés célja csalás megelőzése, a promócióban részvétel feltételeinek ellenőrzése, továbbá önkéntes adatszolgáltatásnál jogos gazdasági érdek.

Kártyahasználattal kapcsolatos visszaélések kiszűrése

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke a csalások megelőzése.

ÁFÁ-s számla kibocsátása

Az ÁFÁ-s számla kibocsátásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§ és 169.§ határoz meg.

Business Bizalomkártya szolgáltatások nyújtása

a szolgáltatások kapcsán az egyéni vállalkozók esetén történik személyesadat-kezelés, a jogalap ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, szerződés teljesítése, ahol az érintett szerződő fél

 

 

A kezelt adatok köre és kezelési ideje

 

 

Melyik célhoz

Milyen adatot kezelünk...

...és meddig?

Bizalomkártya Alapprogram

Bizalomkártya funkció használata esetén a fiók alapadatain túl:

 

kötelező: lakcím

 

opcionális: mobiltelefonszám, gyerekek születési dátuma, rendelkezik-e gépjárművel (igen/nem), csatlakozó program kiválasztására vonatkozó információ

 

hozzárendelt információk: regisztrációs áruház (nem a vásárló adja meg és papíralapú regisztrációnál jelenik meg a BIP-ben, online regisztrációnál az online regisztráció ténye látszik), regisztráció ideje, regisztrációt végző hostess, Bizalomkártya száma

 

Business esetén:

 

kötelező: székhely

opcionális: rendelkezik-e gépjárművel (igen/nem), foglalkoztatottak száma, rendszám

hozzárendelt információk: regisztrációs áruház (nem a vásárló adja meg és papíralapú regisztrációnál jelenik meg a BIP-ben, online regisztrációnál az online regisztráció ténye látszik), regisztráció ideje, reigsztrációt végző hostess, Business Bizalomkártya száma

 

Amennyiben a kártya törlése az Auchan fiók törlése miatt történik meg, illetve, ha az érintett a kártya törlését kéri, az érintett azonosítására alkalmas valamennyi adatot töröljük, kizárólag irányítószáma, születési éve, neme és a vásárlási előzményei maradnak meg.

 

A törlés legkésőbb a kilépéstől számított 30 napon belül megtörténik.

Az Auchan a letiltani kért Bizalomkártyát a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül érvényteleníti.

 

Családos Program

a Résztvevővel egy háztartásban élő legalább egy 18 év alatti gyermek születési idejének megadása (év, hónap, nap)

A megadott adatok valódiságának ellenőrzéséhez szükséges a gyermek lakcímkártyájának bemutatása.

 

A Résztvevők gyermekeire vonatkozó adatok forrása minden esetben az adott személlyel kapcsolatban álló Résztvevő.

a gyermek 18 éves koráig

Nyugdíjas Nap

A nyugdíjas Résztvevő kizárólag a Részvételi Szabályzatban való egyszeri beazonosítás érdekében köteles egy személyazonosságát igazoló fényképes irat bemutatására az Adatkezelő bármelyik áruházának vevőszolgálatán, továbbá köteles nyugdíjjogosultságának igazolására bemutatni egy igazoló iratot.

 

a kártya törléséig vagy a kedvezményre vonatkozó nyilatkozat visszavonásáig

Visszaélések kiszűrése

maszkolt névadatok, maszkolt kártyaszám, irányítószám, település, átlagostól eltérő kártyahasználat adatai

Visszaélések kiszűrésére szolgáló információkat a vizsgálat idejére kezeljük, azt követően töröljük. Amennyiben a vizsgálat alapján egyéb eljárás indul, az adatokat az arra irányadó szabályok szerint kezeljük tovább.

 

ÁFÁ-s számla kibocsátása a Bizalomkártya segítségével

név, cím (az összeg, vásárolt termék adata a kasszarendszerből származó adat)

Az ÁFÁ-s számla adatkezelési ideje 8 év a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Business Bizalomkártya szolgáltatások nyújtása

Pontgyűjést és pontbeváltást, azonnali és gyors ÁFÁ-s számla kibocsátást tartalmaz.

A Programból való kilépés, vagyis a szerződés felmondása az Auchan Áruházak vevőszolgálatain személyesen, vagy a bizalomkartya@auchan.hu e-mail címre küldött e-maillel intézhető. Az Auchan az egyes lemondások feldolgozását – technikai okok miatt – 30 (harminc) napos átfutási (felmondási) idővel tudja vállalni.

 

Az ÁFÁ-s számla adatkezelési idejét az előző sor tartalmazza.

 

             

Címzettek Adatfeldolgozók

 

●      Adiumsoft Kft. (székhelye: 2610 Nőtincs, hrsz. 050/4.): A régi ISS kasszarendszerek teljeskörű üzemeltetését végzi (szoftver + hardverek), azaz ugyanazt a tevékenységet, amit Extenda esetében a Diebold.  - Bizalomkártya online felület és adatbázis üzemeltetése, kasszarendszeren a pontok, promóciók, akciók kezelése

●      Sensomedia Zrt. (székhelye: 1116 Budapest, Kondorfa utca 10) - automata kútoszlopok üzemeltetése

●      Diebold Nixdorf Kereskedelmi és Banki Megoldások Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 11. em., cégjegyzékszám: 01 09 690680) -

Extenda kasszán a szoftver és hardvereszközök (Bankkártyás terminál kivételével minden eszköz ide tartozik) teljeskörű üzemeltetését végzi, melybe beletartozik a tranzakciószintű hibakezelés, ennek kapcsán a tranzakciós logok vizsgálata, elemzése.

●      Extenda Retail (Ullevigatan 19, 411 40 Gothenburg, extendaretail.com )A kassza szoftver gyártója. Az üzemeltetési feladatokat a Diebold látja el, de minden olyan hibát, melyet Diebold nem tud saját hatáskörben kezelni, azt Extendának továbbítja kivizsgálásra, javításra.

●      LADIMAGE  - Bizalomkártya adatlapok digitalizálása

●      REISSWOLF Budapest Adat- és Dokumentumkezelő Kft. (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 6., cégjegyzékszám: 01 09 715780) - Digitalizált Bizalomkártya regisztrációs lapok, adatmódosító lapok, nyilatkozatok elszállítása és megsemmisítése

 

   8.         Direktmarketing, hírlevél és elektronikus hirdetési célú adatkezelés

 

Ajánlatainkra kíváncsi vásárlóink kétféle tartalom közül választhatnak. Aki hozzájárul a marketingcélú megkereséshez, választhat, hogy:

a)      csak általános információkat kapjon vagy

b)      az üzeneteket, ajánlatokat egy róla alkotott profil alapján küldjük, de az általános ajánlatokat ilyenkor is megkapja.

A fentieken túl az Auchan Magyarország Kft. által szervezetett nyereményjátékokra történő regisztráció során is van lehetőség egy erre szolgáló külön checkbox beikszelésével az általános hírlevélre történő feliratkozásra. 

 

Az adatkezelés célja

 

Mi  célunk az adatokkal?

Mit jelent ez pontosan?

Általános hírlevél küldése

nem személyre szabott reklámtartalom az Auchan és partnerei által kínált termékekről, szolgáltatásokról, nyereményjátékokról szóló megkeresések, tájékoztatók és információk küldése hírlevél elégedettségi kérdőívek küldése, az érintett által választott kommunikációs csatornán. (Business Bizalomkártya esetén általános, vállalkozások számára is érdekes tartalmak.)

 

 

 

Személyre szabott ajánlatok eljuttatása a résztvevőkhöz

Az érintettet megillető testreszabott ajánlatok, (ideértve a termékajánlót, matricát, Bizalomkártya Bónusz ajánlatot), az áruházban és az online áruházban történő vásárlások adatai alapján küldött elégedettségi kérdőívek, születésnapi üdvözlet küldésére vagy az érintett Bizalomkártya fiókjába történő betöltése. Az ajánlatok között partnereink ajánlatai is megtalálhatóak, ehhez ők tőlünk nem kapnak személyes adatot, az ajánlataikat mi küldjük el vagy jelenítjük meg az érintetteknek.

 

A TOP Bizalomkártyás vásárlók meghívása a nekik szóló rendezvényre a Részvételi Feltételekben meghatározottak szerint. A meghívás a Résztvevő által megadott telefonszámon vagy e-mailcímen történik.

 

Business Bizalomkártya esetén korábban a  vállalkozás által vásárolt termékek adatait használjuk fel annak érdekében, hogy olyan termékeket ajánljunk, amelyek véleményünk szerint az adott vállalkozás számára érdekesek lehetnek.

Az ajánlatok nem természetes személyek részére szólnak, ilyen jellegű ajánlatokat a természetes személyeknek szóló Bizalomkártya programban küldünk.

Születési dátum kezelése nagykorúság igazolása céljából

a Grt-ben foglalt jogi kötelezettség teljesítése

Profilalkotás és statisztikák készítése kereskedelmi célra

Vásárlóink preferenciái, vásárlási szokásai, a vásárlói kör összetétele azért is fontos számunkra, hogy lássuk, milyen vásárlói körök milyen termékeket kedvelnek, így kínálatunk alakításában fontos szerepet játszanak ezek az elemzések. Ennek körében vásárlói szegmenseket alkotunk és

leíró és a vásárlói szokásokat illető prediktív analitika tevékenységeket végzünk a vásárlások elemzése útján. A nem kötelezően megadandó személyes adatok ezekhez az elemzésekhez is plusz információt adnak nekünk.

Címzett reklámküldemény küldése (postai úton küldött reklám)

Általános ajánlatokat tartalmazó papíralapú reklámküldemény megküldése

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Melyik célunkat

Miért valósíthatjuk meg?/Mi az adatkezelés jogalapja?

Általános hírlevél küldése

az érintett kifejezett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az ajánlatok küldése és megjelenítése a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ alapján történik.

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken.

 

Aki hozzájárul a marketingcélú megkeresésekhez, választhat, hogy SMS-t, emailt vagy mindkettőt szeretne kapni. Ezekről a leiratkozást is külön-külön biztosítjuk, így végig a vásárló választása lesz, hogy hogyan kommunikáljunk vele.

Személyre szabott ajánlatok megküldése és megjelenítése, hírlevél küldése, termékekkel kapcsolatos és általános kérdőívek kiküldése.

az érintett kifejezett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az ajánlatok küldése és megjelenítése a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ alapján történik.

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken.

 

A hozzájárulás megadása önkéntes. A hozzájárulás hiányában az érintett nem értesül ajánlatainkról.

 

Aki hozzájárul a marketingcélú megkeresésekhez, választhat, hogy SMS-t, emailt vagy mindkettőt szeretne kapni. Ezekről a leiratkozást is külön-külön biztosítjuk, így végig a vásárló választása lesz, hogy hogyan kommunikáljunk vele.

A vásárlói szegmensek alkotása és a tranzakciók elemzése kereskedelmi és statisztikai célra

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az adatkezelő jogos érdeke, a megalapozott kereskedelmi döntések előkészítése, jogos gazdasági érdek

Születési dátum kezelése nagykorúság igazolása céljából

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja -  jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (2) bekezdése határoz meg

Címzett reklámküldemény küldése (postai úton küldött reklám)

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az adatkezelő jogos érdeke, marketingtevékenység - összhangban a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (4) bekezdésével.

Az opt-out lehetősége biztosított, a bizalomkartya@auchan.hu emailcímen vagy postacímünkön jelzi az érintett, hogy nem szeretne több ilyen küldeményt kapni, nem küldünk többet. Ha a nyilatkozatát postai úton küldte, a postaköltéségét jóváírjuk Bizalomkártyáján.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés ideje

 

 

Melyik célhoz

Milyen adatot kezelünk...

...és meddig?

Általános hírlevél küldése

név, a kommunikációs csatorna függvényében e-mailcím vagy telefonszám vagy mindkettő

Ezzel a céllal összefüggésben a leiratkozásig/hozzájárulás visszavonásáig, de amíg az adatok más célhoz , pl. Bizalomkártya, online áruházi vásárlások még szükségesek, maguk az azonosító és kapcsolattartási adatok megmaradnak

 

Amennyiben az érintett inaktivitást mutat a hírlevél adatbázisban, vagyis két éven belül legalább két alkalommal nem nyitja meg a leveleket és nem is kattint bennük, akkor az Auchan, az Érintett számára figyelmeztető email küldése után 7 nappal leiratkoztatja az érintettet

 

 

Személyre szabott ajánlatok megküldése és megjelenítése, hírlevél küldése, termékekkel kapcsolatos és általános kérdőívek kiküldése.

név, a kommunikációs csatorna függvényében e-mailcím vagy telefonszám vagy mindkettő

 

Az egyes vásárlói körök, továbbá a személyre szabott ajánlatok megalkotása automatizált adatkezelésen alapul. Ennek keretében a érintettek áruházi vagy online vásárlásairól kimutatások készülnek, ezekből, valamint  az érintettek által megadott egyéb adatokból (pl. rendelkezik gépjárművel) vonunk le következtetéseket, és jut el a vásárlóhoz a személyre szabott ajánlat az általa választott csatornán.

 

Hogy az online viselkedés a profil része lesz-e a látogató beállításaitól függ, erre vonatkozóan aktuális Adatkezelési Tájékoztatónk ad iránymutatást. Ugyanez igaz arra is, hogy milyen termék jelenik meg az érintett számára az online felületeken. Az online áruház termékajánlói az alapján ajánlanak terméket, hogy milyen termékeket tekintett meg korábban a vásárló.

Mivel tiszteletben tartjuk vásárlóink magánélethez való jogát, ezek az elemzések ahogy eddig sem, a jövőben sem terjednek majd ki valláshoz vagy szexuális élethez fűződő termékekre, nem vizsgáljuk továbbá azt sem, hogy a vásárolt termékek összessége utalhat-e ételérzékenységre, mert egészségi állapotra vonatkozó adatot még következtetés formájában sem szeretnénk kezelni.

Ezzel a céllal összefüggésben a leiratkozásig/hozzájárulás visszavonásáig, de amíg az adatok más célhoz , pl. Bizalomkártya, online áruházi vásárlások még szükségesek, maguk az azonosító és kapcsolattartási adatok megmaradnak

 

Amennyiben az érintett inaktivitást mutat a hírlevél adatbázisban, vagyis két éven belül legalább két alkalommal nem nyitja meg a leveleket és nem is kattint bennük, akkor az Auchan, az Érintett számára figyelmeztető email küldése után 7 nappal leiratkoztatja az érintettet

profilalkotás kereskedelmi célra, statisztika

Vásárlóink egyes jellemzői (életkor, gyermekek száma, gépjárművel rendelkezik-e) preferenciái, vásárlási szokásai, a vásárlói kör összetétele, arra vonatkozó információ, hogy milyen vásárlói körök milyen termékeket kedvelnek

 

A webáruházban leadott rendelésekről - összhangban a GDPR Preambulumának (50) bekezdésével - anonim statisztika készül az alábbi szempontok szerint: élelmiszer vagy nemélelmiszer rendelés, 30, 90 és 180 napos élelmiszervásárlások darabszáma, összege, az utolsó vásárlás dátuma.

 

Az elemzés eredménye már csak aggregált adatokat tartalmaz

Az elemzés eredménye már csak aggregált adatokat tartalmaz

Születési dátum kezelése nagykorúság igazolása céljából

születési dátum

a leiratkozással egyidejűleg, kivéve, ha az Auchan fiók kezelése még tart, ez esetben ebből a célból az adatot tovább kezeljük

Címzett reklámküldemény küldése (postai úton küldött reklám)

név, lakcím

a tiltakozási jog gyakorlásáig, , de amíg az adatok más célhoz , pl. Bizalomkártya, online áruházi vásárlások még szükségesek, maguk az azonosító és kapcsolattartási adatok megmaradnak

 

             

Címzettek: Adatfeldolgozók:

●        Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.

●        Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.

●        Emarsys eMarketing Systems AG Märzstrasse 1 1150 Vienna Austria. Az adatfeldolgozó tevékenysége: marketing célú profilalkotás, termékajánlások, direkt marketing kommunikáció

●        Compass Web & Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9700 Szombathely, Szent II. János Pál pápa körút 20. A. ép., cégjegyzékszám: 18 09 112186; e-mail cím: info@compassweb.hu; telefonszám:  06 (70) 314 4446) - az Auchan.hu felületen lebonyolított nyereményjátékok, promóciók működtetése

●        Auchan Retail Data (székhely: rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix, Franciaország; cégjegyzékszám: B.808.616.296) - 

●        Rastera Group Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, Utász utca 15., cégjegyzékszám: 01-09-332487) - postai DM küldemények készítése, postára adása, a visszaérkezett küldemények feldolgozása, megsemmisítése

●        Satisfactory - az ügyfél-elégedettségi felmérés során az eredmények elemzése

●        Salesforce UK Limited (székhely: village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY)

●        Universal McCann Kft. (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 32-38, cégjegyzékszám: 01-09-739152).- az Auchan kérdőíveinek feldolgozásában adatfeldolgozóként vesz részt, továbbá kérdőívek kiértékelésében is közreműködik ebben a státuszban.

          

          

   9.         Egyéb adatkezelések Az adatkezelés célja

 

Mi  célunk az adatokkal?

Mit jelent ez pontosan?

Időszakonként visszatérő adatpontosítási felhívás, adattisztítás

A Programhoz kapcsolódnak GDPR által meghatározott adatkezelői kötelezettségek a rendelt alapelvei miatt, így az adatkezelő az adatok pontossága, naprakészsége érdekében adattisztítást végez, ennek során az érintetteket adategyeztetés érdekében is megkeresi adatpontosítás szükségessége esetén. Ennek keretében a pontatlan adatok, úgyszintén a kötelező adatokat nem teljes mértékben tartalmazó fiókok (ideértve az egységes Auchan fiókra való átálláskor nem pótolt kötelező adatokat tartalmazó fiókokat is), amennyiben az adatok pontosításában, kiegészítésében az érintett nem működik együtt - törlésre kerülnek.

 

 

Tájékoztatás küldés adatkezelési tájékoztató változásairól

Az érintettek az adatkezelési tájékoztató tartalmának változásairól is értesítést kapnak.

Ügyfélazonosítás

panaszkezelést, ügyintézést megelőzően ügyfélazonosítást végzünk pl.  regisztráció és adatmódosítás esetén, termék visszaváltása esetén az egyenleg csökkentése érdekében

Érintetti kérelmek teljesítése

Az érintett kérelmének kivizsgálása és teljesítése majd az anyag megőrzése az elszámoltathatóság elvének való megfelelés érdekében

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Melyik rész-célunkat

Miért valósíthatjuk meg?/Mi az adatkezelés jogalapja?

Időszakonként visszatérő adatpontosítási felhívás, adattisztítás

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR alapelveinek megfelelően működjön, de ehhez a Program résztvevőinek közreműködésére is szükség van.

Tájékoztatás küldés adatkezelési tájékoztató változásairól

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR alapelveinek megfelelően működjön, az adatkezelés átláthatósága biztosított legyen

Ügyfélazonosítás

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR alapelveinek megfelelően működjön, vagyis megfelelő adatbiztonságot biztosítson a működés során, továbbá a csalásokat megelőzze.

Érintetti kérelmek teljesítése

a kérelem teljesítésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, az uniós jogban meghatározott jogi kötelezettség teljesítése, majd a tárolás ideje alatt az elszámoltathatóság elvének megfelelés érdekében az adatkezelő jogos érdeke, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés ideje

 

Melyik célhoz

Milyen adatot kezelünk...

...és meddig?

Időszakonként visszatérő adatpontosítási felhívás, adattisztítás

az érintett neve, elérhetősége, a tisztítást, pontosítást igénylő adat

a felhívás kiküldéséig és az adattisztítás, -pontosítás elvégzéséig

Tájékoztatás küldés adatkezelési tájékoztató változásairól

e-mail cím

a tájékoztató kiküldéséig

Ügyfélazonosítás

Úgy történik, hogy az érintettnek meg kell adnia kártyaszámát, nevét és születési dátumát és lakcímét,

 

Business bizalomkártya esetén kártyaszámát, email címét, adószámát, székhelyét

az alapügy részeként kezeljük, ha rögzített csatornán történik, az alapügy adatkezelési ideje szerint

Érintetti kérelmek teljesítése

a kérelemben vagy az azzal kapcsolatos kommunikáció során megadott azonosító és az üggyel kapcsolatos egyéb személyes adatok

a kérelemre adott választól számított 5 évig

 

 

10.         Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

       10.1.         Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

●        Az adatkezelés célja;

●        Az érintett személyes adatainak kategóriái;

●        A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

●        Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;

●        Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

●        Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

●        A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

●        Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Auchannak az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri.

       10.2.         Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. Az érintett saját adatait maga is helyesbítheti fiókjában.

Az érintett maga is el tudja végezni felhasználói adatainak módosítását az https://online.auchan.hu/profile/settings link “Adatok módosítása” vagy “E-mailcím módosítása” gomb kiválasztásával.

       10.3.         Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

●        Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

●        Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;

●        Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;

●        Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

●        az érintett hozzájárulásával,

●        az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy

●        jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

       10.4.         Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

       10.5.         A hozzájárulás visszavonása

Az Érintettnek bármikor ingyenes és korlátlan lehetősége van arra, hogy a hozzájárulását visszavonja. A hozzájáruláson alapuló adatkezeléseknél a jogalapra vonatkozó pontban a jog gyakorlási módját külön-külön feltüntettük.

Mivel a kommunikáció csatornák elkülönülnek, a hozzájárulást mindegyikre és külön-külön is vissza lehet vonni a felületen, illetve közvetlenül az üzenetben.

A hozzájárulás visszavonása a címzett reklámküldemény, a és  személyes adatok kezelése nélkül történő nyomtatott reklám- és/vagy akciós újságok (katalógusok stb.) Érintettek részére történő eljuttatását nem érinti.

Az Auchan a hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásoknak a regisztrálását – technikai okok miatt – legfeljebb 15 (tizenöt) napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz az Auchan adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának Auchannal való közlését követő legkésőbb 15. (tizenötödik) napon szűnik meg. Ez alól kivételt képez az elektronikus hírlevelekben lévő „leiratkozási” linkre való kattintás, ebben az esetben a hozzájárulás visszavonása azonnal megtörténik.

       10.6.         Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

●        A személyes adatokat jogellenesen kezelték;

●        Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;

●        az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

●         A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

●         Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

●        a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;

●        jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

●        a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

●        közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

Az online áruház esetén az érintett maga is el tudja végezni fiókja törlését a https://online.auchan.hu/profile/settings linken a “Felhasználói fiókom törlése” gomb kiválasztásával. A többi cél tekintetében egyelőre kérelemre történik a törlés.

       10.7.         Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy

●        a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

●        ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, továbbá, hogy

●        kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Ez a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az online áruház esetén az érintett maga is el tudja végezni fiókjából a róla kezelt adatok exportálását a https://online.auchan.hu/profile/settings linken a “Felhasználói adataim letöltése” gomb kiválasztásával, a többi adatra nézve egyelőre kérelmet tud benyújtani.

       10.8.         Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

●        az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;

●        az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy

●        az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

●        álláspontját kifejezze,

●        a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és

●        az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

       10.9.         Érintetti jogok gyakorlása elhunyt személy esetén

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések tekintetében az érintett jogosult arra, hogy a halálát követő érintetti jogok gyakorlása érdekében nyilatkozatot tegyen (ügyintézési rendelkezés, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozat fogadható el).

A nyilatkozattétel érdekében, továbbá az elhunyt érintett halálát követő joggyakorlás tárgyban az a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken az Auchan Jogi Osztályával kell kapcsolatba lépni.

Aki elhunyt érintett kapcsán szeretne jogokat gyakorolni, mivel ez iratok bemutatásával jár, a kérelmet az áruházi vevőszolgálatok intézik, személyes megjelenés szükséges hozzá. Mivel a kártyán található pontegyenlegnek értéke van, elhunyt személy Bizalomkártyáját kizárólag nullás pontegyenleg esetén, elhunyt személy online áruházi fiókját pedig a már teljesített és fizetett rendelések esetén tudjuk törölni.

Az elhunyt érintett halálát követő jognyilatkozatban erre kijelölt személy vagy az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója  általi joggyakorlás esetén az Auchan megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt jog gyakorolható-e. Amennyiben igen, ellenőrzi az érintett halálának tényét és idejét, melyet a joggyakorlásra jogosult személy halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal igazol, valamint a joggyakorlásra jogosult személy saját személyazonosságát, melyet közokirattal igazol, továbbá azt, hogy az érintett valóban tett-e ilyen nyilatkozatot vagy a közeli hozzátartozó személyazonosságát, melyet közokirattal igazol, továbbá azt, hogy a közeli hozzátartozó kapcsolat valóban fennáll-e az elhunyttal. E tényekről történő meggyőződést dokumentálni kell, de a fenti iratokról másolat nem készíthető.

 

Aki kijelölő nyilatkozat alapján jár el, az alábbi dokumentumokat hozza magával:

●        saját személyazonossága igazolására személyi igazolványt vagy jogosítványt vagy útlevelet

●        az elhunyt halálának tényének és idejének igazolására halotti anyakönyvi kivonatot vagy bírósági határozatot vagy közjegyzői hagyatékátadó végzést

●        az elhunyt Bizalomkártyáját

A kijelölő nyilatkozat meglétét a Vevőszolgálat a Jogi Osztállyal egyezteti, abból nem kell saját példányt felmutatni.

 

Aki közeli hozzátartozó, az alábbi dokumentumokat hozzon magával:

 

●        saját személyazonossága igazolására személyi igazolványt vagy jogosítványt vagy útlevelet

●        az elhunyt halálának tényének és idejének igazolására halotti anyakönyvi kivonatot vagy bírósági határozatot vagy közjegyzői hagyatékátadó végzést

●        annak igazolására,, hogy a közeli hozzátartozói kapcsolat valóban fennáll-e az elhunyttal  születési anyakönyvi kivonatot vagy örökbefogadási határozatot vagy hagyatékátadó végzést

●        az elhunyt Bizalomkártyáját

 E tényekről történő meggyőződést dokumentálnnuk kell, de a fenti iratokról másolatot nem készítünk. Az erről szóló adatkezelési tájékoztató a vevőszolgálatokon elérhető.

Az Auchan kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját, ha az érintett elhunytát követően valaki a jogokat gyakorolta, valamint az ennek során tett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett az érintetti jogok gyakorlására jogosult személyt kijelölő nyilatkozatában megtiltotta.

  10.10.         Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti email-címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1363 Budapest, Pf.9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

Hatályos: 2022. 07. 01-től

 

Részletek
Adatvédelmi tájékoztató Business Bizalomkártya


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

AUCHAN FIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

 

Az Auchan kártya tekintetében az Auchan és az Oney Magyarország Zrt. közös adatkezelők, és az adatkezelési tájékoztató az ONEY honlapján https://www.oney.hu/phocadownload/AK/N19-4024-03-20190906_Auchan_kartya_program_altalanos_resztveteli_feltetelek.pdf

https://www.oney.hu/letoltheto-dokumentumok/category/?download=1826:altalanos-adatkezelesi-tajekoztato

 

található. Az Auchan kártya egyelőre nem csatlakozik be az egységes Auchan fiókba.

 

 

 

 

BEVEZETÉS                                                                                                                       2

AZ ADATKEZELŐ ADATAI                                                                                               2

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI                                     3

Az Auchan fiók létrehozásával kapcsolatos adatkezelés                                        3

Az adatkezelés célja                                                                                                 3

Az adatkezelés jogalapja                                                                                         4

A kezelt adatok köre és kezelési ideje                                                                  4

Az Auchan Online áruházzal kapcsolatos adatkezelések                                       5

Az adatkezelés célja                                                                                                 5

Az adatkezelés jogalapja                                                                                         9

A kezelt adatok köre és kezelési ideje                                                                10

Címzettek:                                                                                                               14

Applikációval kapcsolatos adatkezelés                                                                    15

Az Applikáció működése                                                                               15

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége                          15

Bizalomkártyával kapcsolatos adatkezelések                                                        15

Az adatkezelés célja                                                                                              16

Az adatkezelés jogalapja                                                                                      17

A kezelt adatok köre és kezelési ideje                                                                17

Címzettek                                                                                                                20

Adatfeldolgozók                                                                                                            20

Direktmarketing, hírlevél és elektronikus hirdetési célú adatkezelés              20

Az adatkezelés célja                                                                                              21

Az adatkezelés jogalapja                                                                                      22

A kezelt adatok köre és az adatkezelés ideje                                                    23

Címzettek:                                                                                                               26

Adatfeldolgozók:                                                                                                    26

Egyéb adatkezelések                                                                                                   26

Az adatkezelés célja                                                                                              26

Az adatkezelés jogalapja                                                                                      27

A kezelt adatok köre és az adatkezelés ideje                                                    27

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei    28

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga                                      28

Helyesbítéshez való jog                                                                                        29

Adatkezelés korlátozáshoz való jog                                                                    29

Tiltakozáshoz való jog                                                                                           30

A hozzájárulás visszavonása                                                                                 30

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog                                                                   30

Adathordozhatósághoz való jog                                                                          31

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok                                              31

Érintetti jogok gyakorlása elhunyt személy esetén                                         32

Jogorvoslathoz való jog                                                                                        33

 

 

 

   1.         BEVEZETÉS

Az AUCHAN Magyarország Kft. az egységes Auchan fiók és az abból elérhető funkciók biztosítása során adatkezelőnek minősül, ezért a GDPR 13. cikk (1)-(2) bekezdései alapján az érintettek részére az alábbi tájékoztatást adja.

Az egyes oldalaink speciális adatkezeléseit, az adott oldalon végzett mérésekre, sütikkel kapcsolatos műveletekre vonatkozóan az ott elhelyezett tájékoztató tartalmazza.

   2.         AZ ADATKEZELŐ ADATAI

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely/postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

adatvédelmi ügyekben használt e-mail címe: adatvedelem@auchan.hu

telefonszám: +36 80 10 90 10

A Bizalomkártyához és a reklámtevékenységhez kapcsolódó egyes műveletek kapcsán az MH Auchan Benzinkutak Kft. mint a vállalatcsoport üzemanyag ágazatának üzemeltetője közös adatkezelőnek minősül.

A Felek közös adatkezelői megállapodása szerint ezek a következőkre vonatkozik:

●        a Bizalomkártya alapprogram és csatlakozó program keretében a benzinkúton eszközölt vásárlások utáni pontok jóváírása, visszáruzás, téves vagy visszaélésől származó pontjóváírás esetén levonása - ideértve a Business Bizalomkártyát is

●        Business Flotta Üzemanyagkártya Business Bizalomkártya funkcióinak biztosítása

●        benzinkutat érintő tartalmak elhelyezése az Auchan által kiküldött direktmarketing üzenetekben, ideértve a profilozott és az általános hírleveleket is. Az Auchan és az Auchan Benzinkutak közösen határozza meg a reklámtartalmat és a célcsoportot

●        közös promóciók indítása

●        közös nyereményjátékok indítása

●        Bizalomkártyával kapcsolatos, benzinkutat is érintő panaszok kezelése

●        Bizalomkártya és Business kártya adatokra alapozott anonim riportok, elemzések készítése

●        Alkalomszerű papíralapú regisztrációindítás a Bizalomkártya és Business kártya Programokba

Az érintettekkel való elsődleges kapcsolattartási pontként a Felek az Auchant jelölték ki. Ettől függetlenül az érintetteknek jogaikat bármelyik adatkezelőnél gyakorolhatják. Az MH Auchan Benzinkutak Kft. adatvédelmi tisztviselője az adatvedelem@partner.auchan.hu e-mailcímen érhető el, személye megegyezik az Auchan DPO személyével.

   3.         AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

dr. Csekő Katalin

postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4. (a küldeményen kérjük feltüntetni, hogy a DPO részére)

e-mail cím:adatvedelem@auchan.hu

 

   4.         Az Auchan fiók létrehozásával kapcsolatos adatkezelés

Az Auchan által nyújtott szolgáltatások egy úgynevezett Auchan fiók segítségével vehetőek igénybe. Fiókot az alábbi módon lehet regisztrálni.

 

a)       az erre szolgáló internetes felületen közvetlenül tud fiókot regisztrálni az érintett,

b)      áruházi vásárláskor munkatársaink segítségével Bizalomkártya regisztrációhoz kapcsolódóan vagy attól függetlenül,

c)       áruházban kiadott ún. KAB (Bizalom)kártya utólagos regisztrációja során

d)      nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódóan.

 

Az adatkezelés célja

 

Mi  célunk az adatokkal?

Mit jelent ez pontosan?

Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, személyének azonosítható módon történő hozzárendelése az Auchan fiókhoz, a fiók létrehozásával és működtetésével kapcsolatos, reklámnak nem minősülő kommunikáció (technikai üzenetek küldése).

Auchan fiók létesítése az érintettek részére az Auchan által online nyújtott szolgáltatások egységes menedzselése érdekében. A fiókból elérhetőek különböző szolgáltatásaink, illetve kiválasztható az Auchan és a vásárló közötti reklámtartalmú kommunikáció jellege és csatornája.

Az új fiók létesítésekor megerősítő e-mailt küldünk, az abban található linkre kattintva véglegesíthető a regisztráció.

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Melyik célunkat

Miért valósíthatjuk meg?/Mi az adatkezelés jogalapja?

Auchan fiók létesítése

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés teljesítése, a szerződésben az érintett szerződő fél. Az adatok megadása nélkül a szerződés nem jön létre.

 

A kapcsolattartói adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A jogos gazdasági érdek az ügyfelekkel kapcsolatos adminisztráció támogatásában nyilvánul meg.

 

 

 

 

A kezelt adatok köre és kezelési ideje

 

Melyik célhoz

Milyen adatot kezelünk...

...és meddig?

Auchan fiók létesítése

A kezelt adatok köre ennek érdekében az érintett neve, e-mailcíme és születési dátuma

 

Business regisztráció esetén cégnév, adószám, e-mail cím, kapcsolattartó neve és cégforma

A regisztráció megerősítésére az érintettnek 72 óra áll rendelkezésre, ha ez nem történik meg, az adatokat töröljük. Természetesen ezt követően lehet új regisztrációt létrehozni ugyanilyen feltételek mellett.

 

Megszűnik a fiók és az adatokat a statisztika készítéshez használt azonosító kivételével töröljük, ha a vásárló inaktív, vagyis, ha se az online áruházban, sem offline nem vásárol VAGY a 2 évnél korábban regisztrált fiókhoz semmilyen aktivitás nem köthető.

 

A fiók törlése ezt megelőzően is kezdeményezhető.

 

 

 

 

 

 

   5.         Az Auchan Online áruházzal kapcsolatos adatkezelések Az adatkezelés célja

 

Mi  célunk az adatokkal?

Mit jelent ez pontosan?

Az Auchan online áruház oldalán annak ellenőrzése, hogy az érintett címére szállít-e az Auchan

A látogató le tudja ellenőrizni, hogy tud-e az online áruházból rendelni az általa megjelölt irányítószámra. Ehhez nem szükséges regisztráció, az oldalra történő látogatáskor elvégezhető az ellenőrzés

Az online áruházban történt megrendelések kiszolgálása

házhozszállítás és személyes átvétel szolgáltatás teljesítése, rendelések összeállítása, kiszállítása, kifizetése) továbbá az azzal kapcsolatos technikai (reklámnak nem minősülő) információkról történő, az érintett elérhetőségére küldött üzenet (pl. rendelések kiszállításával kapcsolatos információk)

 

 

Számlák, szállítólevelek tárolására vonatkozó kötelezettségünk teljesítése

A számlákat, szállítóleveleket az Auchan a számviteli törvényben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében kezeli és tárolja

Online fizetés a rendelés folyamatában

Az Auchan adatkezelésének és benne a SimplePay-nek mint adatfeldolgozónak történő adattovábbítás célja a fizetési tranzakció lebonyolítása

 

 

Az online áruházban lehetőséget biztosítunk online bankkártyás fizetésre, mely során az Auchan bankkártya adatot nem rögzít vagy tárol.

Online fizetéskor a kártyaadatok (kártya száma, lejárati dátuma, CVV kódja, bankkártyán szereplő név) rögzítése/elmentése az OTP MOBIL Szolgáltató Kft. SimplePay felületén történik, amely tekintetben az OTP Mobil Kft. az Auchan adatfeldolgozójaként jár el és a kártyaadatokat a PCI DSS tanúsítványnak megfelelően tárolja biztonságos környezetben. A kártyaadatokhoz biztonsági okokból és a kártyatársasági előírásoknak megfelelően még az Auchan sem fér hozzá. Az Auchan egy kódolt azonosítót (tokent) kap.

Az online fizetés tekintetében a vásárlónak két lehetősége van.

Az egyik lehetőség, hogy a vásárló minden egyes vásárlásnál újra megadja a kártyaadatokat. Az ilyen vásárlásoknál a SimplePay felületén tárolódnak a bankkártyaadatok és az Auchan egy tokent kap, amely a nyitott rendelés zárásáig tárolódik az Auchan felületén.

A másik lehetőség, hogy ha a vásárló nem szeretné minden alkalommal megadni a bankkártyaadatait, fizetéskor  lehetősége kezdeményezni a fizetésre használt bankkártya adatainak a SimplePay felületén történő mentését a későbbi vásárlások során történő online fizetések egyszerűsítése érdekében. Több kártyát is el lehet menteni ily módon és el lehet nevezni őket. Az Auchan felületén kizárólag egy token tárolódik.

 

Ezzel kényelmesebbé és gyorsabbá tudtuk tenni az online fizetési folyamatot, mert így elkerülhető, hogy minden egyes vásárlásnál meg kelljen adni a bankkártyaadatokat, továbbá az érintett azzal a kártyával fizethet, amelyikkel éppen szeretne.

 

A vásárló a kártyát maga törli, ha már nem szeretné a SimplePay felületén tárolni az adatokat. Annál az elnevezett kártyánál, amely kapcsán az érintett vásárlónak éppen nyitott rendelése van, a vásárló által megadott és az Auchan oldalán a SimplePay rendszerében tárolt tokenes regisztráció adatai csak a rendelés lezárása után törölhetőek.

 

A vásárlók által elfogadott ÁSZF-ben meghatározottak alapján az online fizetés esetén, ha árkülönbözet mutatkozik a rendelés leadásakor zárolt összeg és a rendelés összekészítésekor helyettesítő termék vagy lemért termékek miatt, az Adatkezelő úgynevezett kereskedő által kezdeményezett zárolást indít. Ennek érdekében az adott rendeléshez tartozó tokent a rendelés lezárásáig tároljuk, a mentett kártya, vagyis annak tokenje nem törölhető. A termékekkel kapcsolatos változásról a profilba belépve tud informálódni az érintett. Ezt kizárólag a rendelés nyitott szakaszában tehetjük meg. Ha az online fizetési megoldás nem szimpatikus az érintettnek, lehetősége van helyszíni kártyás fizetést választani. A zárolt összeg levonását a rendelés átvételekor, az akkor véglegessé vált összeg alapján kezdeményezi az Auchan.

 

Csalás megelőzése (fraud monitoring), fizetés authorizálása érdekében végzett adattovábbítás

 

 

 

a fizetési tranzakció megrendelés kifizetése céljából történő authorizációja, valamint a fizetéssel kapcsolatos csalások megelőzése, kiszűrése, megakadályozása és kezelése

 

 

Az Auchan online áruházban vásárolt termékek értékelése a felületen

 

 

Az online áruház vásárlóinak lehetősége van a felületen egyes termékek értékelésére, ha a terméket megvásárolták. Ennek célja a többi vásárló tájékoztatása, továbbá ez számunkra is visszajelzést ad.

A vásárló dönt, hogy ad-e ilyen értékelést és, hogy az alapbeállítások szerinti értékelés helyett szeretné-e, ha a neve megjelenne az oldalon. Az alapbeállítás szerinti értékelés esetén az Adatkezelő látja, hogy az adott értékelést ki adta le, de az oldalon nem jelenik meg név.

 

Távsegítség nyújtása az online áruház használatához

 

Az Infocenteren keresztül történő hagyományos segítségnyújtáson túl egy gyorsabb segítségnyújtás azon vásárlóink számára, akiknek problémájuk akad az online felület kezelésével.

A https://online.auchan.hu/cms/ugyfelszolgalati-tavsegitseg.t.80 linkről elérhető távsegítség szolgáltatásunk lényege, hogy InfoCenter-es kollégánk az érintett kérésére képes úgy segítséget nyújtani, hogy számítógépe képernyőjén megadott kódszám bediktálását követően ezzel a számmal távolról bejelentkezik a Tagove rendszerbe és láthatóvá válik számára is az érintett által látott képernyő az Auchan Online Áruházban. A kollégánk telefonon vagy közvetlen az Auchan Online Áruház oldalán képes navigálni a menük között, megrendelése alakulását figyelemmel kísérni, illetve a megrendelés adatait módosítani, ha az érintett ezt kéri.

Értesítés az ismét készleten lévő termék elérhetőségéről a sikeres rendelés érdekében

Amennyiben egy termék nincs készleten az online áruházban, egy értesítést kérek gomb jelenik meg a kosárba gomb helyett. Amikor erre rákattint a vásárló, egy ablak ugrik fel, amiben meg tudja adni az e-mail címét annak érdekében, hogy értesítést kapjon, amikor a termék újra készleten van.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Melyik célunkat

Miért valósíthatjuk meg?/Mi az adatkezelés jogalapja?

Az Auchan online áruház oldalán annak ellenőrzése, hogy az érintett címére szállít-e az Auchan

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, szerződés előkészítéséhez szükséges lépések megtétele az érintett kezdeményezésére.

A megrendelések kiszolgálása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis szerződés teljesítése, melyben az érintett szerződő fél

 

 

Számlák, szállítólevelek tárolására vonatkozó kötelezettségünk teljesítése

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése határoz meg.

Online fizetés a rendelés folyamatában

 

 

 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis szerződés teljesítése, melyben az érintett szerződő fél

 

 

Csalás megelőzése (fraud monitoring), fizetés authorizálása érdekében végzett adattovábbítás

a fizetési szolgáltatók által elvárt erős ügyfélhitelesítés biztosítása, mint a bankkártyákkal való visszaélés megelőzésére irányuló jogos érdek (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja). A jogos érdeket az Európai Unió szabályozásán alapulva megalkotott a kártyatársaságokat, kibocsátó bankokat, és egyéb pénzforgalmi szolgáltatókat tömörítő EMVCo a 3D Secure 2.x/3.x szabványának és az Európai Bankhatóság A 3DSecure szabványának való megfelelés támasztja alá.

 

Az online áruházban vásárolt termékek értékelése

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az adatkezelő jogos érdeke maga az értékelés esetén.

A weboldal látogatói számára nevesített értékelésnél a név megjelenítése az érintett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik.

Távsegítség nyújtása az online áruház használatához

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás megadása úgy történik, hogy az érintett a távsegítséget biztosító felületen található linkre kattintva a képernyő jobb alsó sarkában megjelenő "Co-Browse with our support" feliratra kattint, majd az ott megjelenő egyedi számsort bediktálja a telefonba (a számsor egy ún. “one time password” - egyszer használható jelszó).

Amíg a távsegítségi kapcsolat fennáll az érintett eszközén megnyitott Auchan Online Áruház és InfoCenter-es kollégánk között, az érintett kijelzőjén az áruház felülete körül megjelenik egy piros keret, melynek a bal felső sarkában lévő „X” jelöléssel az bármikor bezárható, ezzel megszüntethető az online kapcsolat az InfoCenter és az érintett között.

Amennyiben befejeződik az ügyintézés, kollégánk automatikusan zárja a kapcsolatot. Ha az érintett a kapcsolat bontása nélkül továbblép személyes adatai kitöltéséhez, vagy a fizetéshez, a kapcsolat szintén bontásra kerül, kollégánk hozzáférése automatikusan megszűnik.

 

Értesítés az ismét készleten lévő termék elérhetőségéről a sikeres rendelés érdekében

 

 

                        

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja - az értesítés kérése szerződés előkészítése érdekében az érintett kezdeményezésére tett lépés

 

A kezelt adatok köre és kezelési ideje

 

Melyik célhoz

Milyen adatot kezelünk...

...és meddig?

Az Auchan online áruház oldalán annak ellenőrzése, hogy az érintett címére szállít-e az Auchan

 irányítószám

 

Az irányítószámot 1 hétig tároljuk

Rendelések kiszolgálása

• Email cím (a rendelés visszaigazolásához és a szállítással kapcsolatos értesítéshez)

• Titulus, vezetéknév és keresztnév

. születési dátum a szolgáltatás igénybevételéhez fűződő korhatár ellenőrzéséhez

• Telefonszám (a rendelés kiszolgálásához)

• Bizalomkártya vagy Auchan kártya száma a kedvezmények érvényesítésére, pontok jóváírására

• Szállítási címek – személyes átvétel esetén a választott áruház

Számlázási cím

• A megrendelésben szereplő termékek

• A megrendelés értéke

• A vásárláshoz tartozó egyedi azonosítók

• Kedvenc termékek (opcionális)

• Megrendelés időpontja

• Kiszállítás kért időpontja

• Termékek mennyisége és ára

• Szállítás módja és ára, státusza

• Fizetés módja

Az Auchan a rendelések során megadott személyes adatokat a regisztrációs fiók törléséig kezeli, illetve amennyiben a felhasználó 24 hónapon keresztül nem ad le rendelést, akkor a regisztrációja és azzal együtt minden személyes adata, beleértve a rendeléseinek adatait is, visszavonhatatlanul törlésre kerül.

 Az aktív fiókokhoz tartozó vásárlási előzményeket a rendelés leadásától számított 13 hónapig őrizzük meg, ezt követően anonimizáljuk majd archiváljuk.

 

Gyakorlatban ez a vásárló számára azt jelenti, hogy 13 hónap után ezeket a rendeléseket már nem tudja megtekinteni vagy a fiókjából letölteni, továbbá újrarendelni sem.

 

A megkezdett, de be nem fejezett megrendelések kosarai 2 hónapig maradnak meg a rendszerben, tehát a rendelés még 2 hónapig kiegészíthető és leadható.

 

• név

. Számlázási cím

 

Ez alól kivételt képez a rendeléshez kapcsolódóan kiállított számla és szállítólevél, melynek tárolási ideje a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésében meghatározott 8 év.

Amennyiben az érintettnek volt olyan rendelése, ahol a Simplepay online fizetést választott, ebben az esetben keletkezett, online fizetéshez kötődő adatok:

 

Az online zárolás és fizetés esetén az érintett nevét, a tranzakció azonosítóját, dátumát és időpontját, elnevezett bankkártya esetén az ahhoz tartozó azonosítót (ami nem bankkártyaadat, hanem a fent hivatkozott kódolt azonosító!) és a megrendelés összegére vonatkozó információt, továbbá, ha az rendelkezésre áll, az érintett telefonszámát, e-mail címét, IP címét, szállítási és számlázási címét,  és a tranzakció összegére vonatkozó információt az Auchan rendszere továbbítja a SimplePay felülete felé, ezek mindkét célhoz szükségesek.

 

 

Fizetési csalás monitorozása és megelőzése, online bankkártyás fizetés során 3D Secure 2.0 szolgáltatással erős ügyfélhitelesítés csalás megelőzés érdekében kezelt adatoknál a fizetési tranzakció dátumától számított 5 év (általános polgári jogi elévülési idő) az adatkezelési idő.

 

A mentett kártya esetén a vásárló a kártyát maga törli, ha már nem szeretné a SimplePay felületén tárolni az adatokat, a tárolási időről maga rendelkezik , de  annál az elnevezett kártyánál, amely kapcsán az érintett vásárlónak éppen nyitott rendelése van, a vásárló által megadott és az Auchan oldalán a SimplePay rendszerében tárolt tokenes regisztráció adatai csak a rendelés lezárása után törölhetőek.

Az online bankkártyás fizetés során 3D Secure 2.0 szolgáltatással csalás megelőzés érdekében végzett erős ügyfélhitelesítés érdekében

Az online zárolás és fizetés esetén az érintett nevét, a tranzakció azonosítóját, dátumát és időpontját, elnevezett bankkártya esetén az ahhoz tartozó azonosítót (ami nem bankkártyaadat, hanem a fent hivatkozott kódolt azonosító!) és a megrendelés összegére vonatkozó információt, továbbá, ha az rendelkezésre áll, az érintett telefonszámát, e-mail címét, IP címét, szállítási és számlázási címét,  és a tranzakció összegére vonatkozó információt az Auchan rendszere továbbítja a SimplePay felülete felé,

Az online bankkártyás fizetés során 3D Secure 2.0 szolgáltatással csalás megelőzés érdekében végzett erős ügyfélhitelesítés érdekében az alábbi adatokat továbbítjuk még:

A vásárló online vásárlás során használt böngészőjéből gyűjtött adatok:

Accept http fejléc értéke, amely az a formátum, ami a http kérés törzsében megjelenik

használt böngésző és operációs rendszer neve és verziószáma, alapértelmezett nyelve

a böngésző forrás IP címe

a böngésző tud-e java kódot futtatni

a böngésző nyelve;

a böngésző színmélysége;

a böngésző képernyőjének magassága;

a böngésző képernyőjének szélessége;

a böngésző időzónája.

 

A vásárló vásárlásának módja:

Regisztrált vásárlóként

Harmadik feles azonosítóval regisztrált vásárlóként (Google, Facebook fiókkal regisztrálva)

 

Fizetési csalás monitorozása és megelőzése, online bankkártyás fizetés során 3D Secure 2.0 szolgáltatással erős ügyfélhitelesítés csalás megelőzés érdekében kezelt adatoknál a fizetési tranzakció dátumától számított 5 év (általános polgári jogi elévülési idő) az adatkezelési idő.

Az online áruházban vásárolt termékek értékelése

 

 

név

 

Az Auchan a regisztráció fennállásáig, illetve törlési kérelem benyújtásáig látható a vélemény, illetve amíg a termék elérhető.

Távsegítség nyújtása az online áruház használatához

A képernyő megosztással a kollégánk kizárólag az https://online.auchan.hu/ alatt elérhető képernyőjét látja, a böngészőjében megnyitott más oldalait nem, illetve az eszközén tárolt semmilyen adathoz nem fér hozzá.

Az adatkezelés az ügyintézés előző pontban meghatározott megszűnéséig tart.

Értesítés az ismét készleten lévő termék elérhetőségéről a sikeres rendelés érdekében

e-mailcím

Az értesítés kiküldését követően töröljük az e-mailcímet

 

 

Címzettek:

 

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége:

●        Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.

●        Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.

●        Revolution Software Kereskedelmi Kft. 1131 Budapest, Váci út 76. V. Az adatfeldolgozó tevékenysége: logisztikai szoftver üzemeltetés, mely a rendelések összekészítését segíti.

●        Iterion Kft. 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. Az adatfeldolgozó tevékenysége: a logisztikai kiszolgálás során az élelmiszer rendeléseket kiszállító járművek közlekedési útvonalának megtervezése.

●        DOCCA OutSource IT Kft. 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26. és az Infinite Sp. z o.o. Projektowa 1, 20-209 Lublin. Az adatfeldolgozó tevékenysége: az elektronikus számlák hitelesítése.

●        Emarsys eMarketing Systems AG Märzstrasse 1 1150 Vienna Austria. Az adatfeldolgozó tevékenysége: marketingcélú profilalkotás, termékajánlások

●        OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) - SimplePay szolgáltatás nyújtása (online bankkártyás és egyéb online fizetési megoldások biztosítása, fizetési tranzakció lebonyolítása, csalás megelőzés, fizetési tranzakció authorizációja, melyhez az OTP Mobil Kft. adattovábbítást végez adatfeldolgozója az OTP Bank és az önálló adatkezelő Borgun hf. részére.

●        Tagove Limited (company number 5898503, place of business is at 133 Kearny Street, San Francisco, CA 94108, USA) - https://online.auchan.hu/cms/ugyfelszolgalati-tavsegitseg.t.80 linkről elérhető távsegítség szolgáltatásunk üzemeltetéséhez szükséges szoftvert biztosítja

●        EDIMA.email Korlátolt Felelősségű Társaság, 1075 Budapest, Holló utca 3-9/A 3. em. 10. adatfeldolgozó tevékenysége: a készleten nem lévő termékekkel kapcsolatos értesítő e-mailek kiküldéséhez szükséges háttér biztosítása 

 

Egyéb szereplők a folyamatban:

●        GLS General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft. (GLS), 2351 Alsónémedi, Európa u. 2. Önálló adatkezelő, tevékenysége: a normál méretű, nem élelmiszer csomagok szállítása

●        G.E. Logisztika Kft. Home Delivery Team (HDT), 1116 Budapest, Hunyadi János út 162. végzi – Önálló adatkezelő, tevékenysége: a nagyobb, elsősorban nem élelmiszer csomagok szállítása

●        Kumi Logisztika Kft Kumi futár, 2724 Újlengyel, Határ u. 12. végzi – Önálló adatkezelő, tevékenysége: elsősorban nem élelmiszer csomagok szállítása                                        

 

   6.         Applikációval kapcsolatos adatkezelés

Ez a pont az "Auchan Online Áruház - élelmiszer bevásárlás" Android applikáció és az "Auchan Online Áruház" iOS applikáció által végzett adatkezelésre vonatkozik (továbbiakban együtt: Applikáció)

Az Applikáció működése

Az online áruház Applikáción keresztül történő meglátogatása és az Applikáción keresztül leadott rendelések esetén az adatkezelés annyiban tér el az 5-6. pontokban foglaltaktól, hogy az Applikáció az azon keresztül a webáruházba belépő felhasználók belépési idejét rögzíti, és elmenti a felhasználó első és utolsó belépési idejét.

Helyadatokat nem kezelünk.

Az Applikáció cookie-kat nem használ.

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

●        Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet. Az adatfeldolgozó tevékenysége: Az applikáció üzemeltetés.

●        Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.

          

   7.         Bizalomkártyával kapcsolatos adatkezelések

Az adatkezelés célja

 

Mi  célunk az adatokkal?

Mit jelent ez pontosan?

Az Alapprogramban történő részvétel, a Programba tartozó szolgáltatások nyújtása

Az Auchan a Program keretein belül az egyes Programban részt vevő vásárlói részére – egy Bizalomkártya és egy Társkártya nyújtásával – meghatározott kedvezményeket biztosít akként, hogy termékek megvásárlásakor a Résztvevők Bizalomkártyájára ún. Bizalompontokat ír jóvá, melyet később a Résztvevők felhasználhatnak arra, hogy következő vásárlásakor a vételár egy részét ebből egyenlítsék ki.

 

A Programban történő részvétel körébe tartozik a Programban való részvételhez kapcsolódó kedvezmények jóváírása, kezelése, a valamennyi résztvevőnek biztosított Bizalomkártya Bónusz Program és matricák biztosítása, nem reklámcélú tájékoztatások (pl., tájékoztatás részvételi feltételek változásáról) és az azzal kapcsolatos, a Program megfelelő működtetéséhez szükséges adminisztratív kötelezettségek ellátása.

 

Visszáruzás, téves vagy visszaélésől származó pontjóváírás esetén a pontokat levonjuk az egyenlegből.

 

Marketing adatbázis építése

A csatlakozó programokhoz olyan Bizalomkártyás vásárlók csatlakozhatnak, akik hozzájárultak az általános vagy profilalkotáson alapuló megkeresések fogadásához. A feltételt a belépéskor vizsgáljuk, ezt követően az érintett bármikor leiratkozhat, de ebben az esetben csak a fiókjába betöltött kedvezményeket kapja, a külön kiküldött ajánlatokat nem.

A csatlakozó programokban való részvétel, az ezekhez tartozó szolgáltatások nyújtása

A részvételi feltételekben megjelölt csatlakozó programok részeként személyre szabott és minden résztvevő számára elérhető kuponokat töltünk be a program résztvevőinek fiókjába, illetve azoknak, akik hozzájárultak telefonon vagy SMS-ben küldött reklámcélú megkeresésekhez. Az ajánlatok generálásához automatizált adatkezelést is alkalmazunk, egyes ajánlatok profilalkotáson alapulnak.

Bizalomkártyás visszaélések kiszűrése - ideértve a Business Bizalomkártyát is

A visszaélések elkerülése érdekében az átlagostól eltérő vagy egyébként visszaélésgyanús kártyahasználatról a rendszer automatikus értesítést küld az áruház biztonsági szolgálata részére. Az átlagos használatot nem az adott kártyabirtokos szokásaihoz, hanem egy általunk átlagosként meghatározott kártyahasználathoz mérjük.

ÁFÁ-s számla kibocsátása Bizalomkártya segítségével

A Program résztvevői számára  azonnali és gyors ÁFÁ-s számla kibocsátást is biztosítunk vevőszolgálatainkon, továbbá azon áruházainkban, amelyek rendelkeznek az erre szolgáló kioszkkal, a számlát a kioszkból is ki lehet nyomtatni.

Business Bizalomkártya szolgáltatások nyújtása

Pontgyűjést és pontbeváltást, azonnali és gyors ÁFÁ-s számla kibocsátást tartalmaz.

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Melyik célunkat

Miért valósíthatjuk meg?/Mi az adatkezelés jogalapja?

A Programban, illetve választás esetén a csatlakozó programokban történő részvétel, a Programba tartozó szolgáltatások nyújtása

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés  b) pontja, mivel a Program és az abban foglalt szolgáltatások tekintetében a Résztvevők és az Auchan szerződő felek

 

Marketing adatbázis építése

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés  a) pontja - az érintett hozzájárulása, melyet a csatlakozás előtt már megadott és a csatlakozáskor még nem vont vissza. Csatlakozást követően a hozzájárulás bármikor, a fiókba betöltött meglévő és a jövőben biztosított kedvezmények elvesztése nélkül  visszavonható (hírlevél már nem érkezik)

A Csatlakozó Programok kapcsán kezelt adatok

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés  b) pontja, mivel a Program és az abban foglalt szolgáltatások tekintetében a Résztvevők és az Auchan szerződő felek. A szerződésben személyre szabott kedvezmények biztosítása is szerepel, ezek biztosításához automatizált adatkezelést és profilalkotást is alkalmazunk.

 

Az érintett gyermekére vonatkozó adatok kezelése a promócióval összefüggésben vagy attól függetlenül a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az érintett gyermekhez képest harmadik fél (a Programban résztvevő) érdekében történik az adatok kezelése. Az adatkezelés célja csalás megelőzése, a promócióban részvétel feltételeinek ellenőrzése, továbbá önkéntes adatszolgáltatásnál jogos gazdasági érdek.

Kártyahasználattal kapcsolatos visszaélések kiszűrése

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke a csalások megelőzése.

ÁFÁ-s számla kibocsátása

Az ÁFÁ-s számla kibocsátásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§ és 169.§ határoz meg.

Business Bizalomkártya szolgáltatások nyújtása

a szolgáltatások kapcsán az egyéni vállalkozók esetén történik személyesadat-kezelés, a jogalap ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, szerződés teljesítése, ahol az érintett szerződő fél

 

 

A kezelt adatok köre és kezelési ideje

 

 

Melyik célhoz

Milyen adatot kezelünk...

...és meddig?

Bizalomkártya Alapprogram

Bizalomkártya funkció használata esetén a fiók alapadatain túl:

 

kötelező: lakcím

 

opcionális: mobiltelefonszám, gyerekek születési dátuma, rendelkezik-e gépjárművel (igen/nem), csatlakozó program kiválasztására vonatkozó információ

 

hozzárendelt információk: regisztrációs áruház (nem a vásárló adja meg és papíralapú regisztrációnál jelenik meg a BIP-ben, online regisztrációnál az online regisztráció ténye látszik), regisztráció ideje, regisztrációt végző hostess, Bizalomkártya száma

 

Business esetén:

 

kötelező: székhely

opcionális: rendelkezik-e gépjárművel (igen/nem), foglalkoztatottak száma, rendszám

hozzárendelt információk: regisztrációs áruház (nem a vásárló adja meg és papíralapú regisztrációnál jelenik meg a BIP-ben, online regisztrációnál az online regisztráció ténye látszik), regisztráció ideje, reigsztrációt végző hostess, Business Bizalomkártya száma

 

Amennyiben a kártya törlése az Auchan fiók törlése miatt történik meg, illetve, ha az érintett a kártya törlését kéri, az érintett azonosítására alkalmas valamennyi adatot töröljük, kizárólag irányítószáma, születési éve, neme és a vásárlási előzményei maradnak meg.

 

A törlés legkésőbb a kilépéstől számított 30 napon belül megtörténik.

Az Auchan a letiltani kért Bizalomkártyát a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül érvényteleníti.

 

Családos Program

a Résztvevővel egy háztartásban élő legalább egy 18 év alatti gyermek születési idejének megadása (év, hónap, nap)

A megadott adatok valódiságának ellenőrzéséhez szükséges a gyermek lakcímkártyájának bemutatása.

 

A Résztvevők gyermekeire vonatkozó adatok forrása minden esetben az adott személlyel kapcsolatban álló Résztvevő.

a gyermek 18 éves koráig

Nyugdíjas Nap

A nyugdíjas Résztvevő kizárólag a Részvételi Szabályzatban való egyszeri beazonosítás érdekében köteles egy személyazonosságát igazoló fényképes irat bemutatására az Adatkezelő bármelyik áruházának vevőszolgálatán, továbbá köteles nyugdíjjogosultságának igazolására bemutatni egy igazoló iratot.

 

a kártya törléséig vagy a kedvezményre vonatkozó nyilatkozat visszavonásáig

Visszaélések kiszűrése

maszkolt névadatok, maszkolt kártyaszám, irányítószám, település, átlagostól eltérő kártyahasználat adatai

Visszaélések kiszűrésére szolgáló információkat a vizsgálat idejére kezeljük, azt követően töröljük. Amennyiben a vizsgálat alapján egyéb eljárás indul, az adatokat az arra irányadó szabályok szerint kezeljük tovább.

 

ÁFÁ-s számla kibocsátása a Bizalomkártya segítségével

név, cím (az összeg, vásárolt termék adata a kasszarendszerből származó adat)

Az ÁFÁ-s számla adatkezelési ideje 8 év a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Business Bizalomkártya szolgáltatások nyújtása

Pontgyűjést és pontbeváltást, azonnali és gyors ÁFÁ-s számla kibocsátást tartalmaz.

A Programból való kilépés, vagyis a szerződés felmondása az Auchan Áruházak vevőszolgálatain személyesen, vagy a bizalomkartya@auchan.hu e-mail címre küldött e-maillel intézhető. Az Auchan az egyes lemondások feldolgozását – technikai okok miatt – 30 (harminc) napos átfutási (felmondási) idővel tudja vállalni.

 

Az ÁFÁ-s számla adatkezelési idejét az előző sor tartalmazza.

 

             

Címzettek Adatfeldolgozók

 

●      Adiumsoft Kft. (székhelye: 2610 Nőtincs, hrsz. 050/4.): A régi ISS kasszarendszerek teljeskörű üzemeltetését végzi (szoftver + hardverek), azaz ugyanazt a tevékenységet, amit Extenda esetében a Diebold.  - Bizalomkártya online felület és adatbázis üzemeltetése, kasszarendszeren a pontok, promóciók, akciók kezelése

●      Sensomedia Zrt. (székhelye: 1116 Budapest, Kondorfa utca 10) - automata kútoszlopok üzemeltetése

●      Diebold Nixdorf Kereskedelmi és Banki Megoldások Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 11. em., cégjegyzékszám: 01 09 690680) -

Extenda kasszán a szoftver és hardvereszközök (Bankkártyás terminál kivételével minden eszköz ide tartozik) teljeskörű üzemeltetését végzi, melybe beletartozik a tranzakciószintű hibakezelés, ennek kapcsán a tranzakciós logok vizsgálata, elemzése.

●      Extenda Retail (Ullevigatan 19, 411 40 Gothenburg, extendaretail.com )A kassza szoftver gyártója. Az üzemeltetési feladatokat a Diebold látja el, de minden olyan hibát, melyet Diebold nem tud saját hatáskörben kezelni, azt Extendának továbbítja kivizsgálásra, javításra.

●      LADIMAGE  - Bizalomkártya adatlapok digitalizálása

●      REISSWOLF Budapest Adat- és Dokumentumkezelő Kft. (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 6., cégjegyzékszám: 01 09 715780) - Digitalizált Bizalomkártya regisztrációs lapok, adatmódosító lapok, nyilatkozatok elszállítása és megsemmisítése

 

   8.         Direktmarketing, hírlevél és elektronikus hirdetési célú adatkezelés

 

Ajánlatainkra kíváncsi vásárlóink kétféle tartalom közül választhatnak. Aki hozzájárul a marketingcélú megkereséshez, választhat, hogy:

a)      csak általános információkat kapjon vagy

b)      az üzeneteket, ajánlatokat egy róla alkotott profil alapján küldjük, de az általános ajánlatokat ilyenkor is megkapja.

A fentieken túl az Auchan Magyarország Kft. által szervezetett nyereményjátékokra történő regisztráció során is van lehetőség egy erre szolgáló külön checkbox beikszelésével az általános hírlevélre történő feliratkozásra. 

 

Az adatkezelés célja

 

Mi  célunk az adatokkal?

Mit jelent ez pontosan?

Általános hírlevél küldése

nem személyre szabott reklámtartalom az Auchan és partnerei által kínált termékekről, szolgáltatásokról, nyereményjátékokról szóló megkeresések, tájékoztatók és információk küldése hírlevél elégedettségi kérdőívek küldése, az érintett által választott kommunikációs csatornán. (Business Bizalomkártya esetén általános, vállalkozások számára is érdekes tartalmak.)

 

 

 

Személyre szabott ajánlatok eljuttatása a résztvevőkhöz

Az érintettet megillető testreszabott ajánlatok, (ideértve a termékajánlót, matricát, Bizalomkártya Bónusz ajánlatot), az áruházban és az online áruházban történő vásárlások adatai alapján küldött elégedettségi kérdőívek, születésnapi üdvözlet küldésére vagy az érintett Bizalomkártya fiókjába történő betöltése. Az ajánlatok között partnereink ajánlatai is megtalálhatóak, ehhez ők tőlünk nem kapnak személyes adatot, az ajánlataikat mi küldjük el vagy jelenítjük meg az érintetteknek.

 

A TOP Bizalomkártyás vásárlók meghívása a nekik szóló rendezvényre a Részvételi Feltételekben meghatározottak szerint. A meghívás a Résztvevő által megadott telefonszámon vagy e-mailcímen történik.

 

Business Bizalomkártya esetén korábban a  vállalkozás által vásárolt termékek adatait használjuk fel annak érdekében, hogy olyan termékeket ajánljunk, amelyek véleményünk szerint az adott vállalkozás számára érdekesek lehetnek.

Az ajánlatok nem természetes személyek részére szólnak, ilyen jellegű ajánlatokat a természetes személyeknek szóló Bizalomkártya programban küldünk.

Születési dátum kezelése nagykorúság igazolása céljából

a Grt-ben foglalt jogi kötelezettség teljesítése

Profilalkotás és statisztikák készítése kereskedelmi célra

Vásárlóink preferenciái, vásárlási szokásai, a vásárlói kör összetétele azért is fontos számunkra, hogy lássuk, milyen vásárlói körök milyen termékeket kedvelnek, így kínálatunk alakításában fontos szerepet játszanak ezek az elemzések. Ennek körében vásárlói szegmenseket alkotunk és

leíró és a vásárlói szokásokat illető prediktív analitika tevékenységeket végzünk a vásárlások elemzése útján. A nem kötelezően megadandó személyes adatok ezekhez az elemzésekhez is plusz információt adnak nekünk.

Címzett reklámküldemény küldése (postai úton küldött reklám)

Általános ajánlatokat tartalmazó papíralapú reklámküldemény megküldése

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Melyik célunkat

Miért valósíthatjuk meg?/Mi az adatkezelés jogalapja?

Általános hírlevél küldése

az érintett kifejezett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az ajánlatok küldése és megjelenítése a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ alapján történik.

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken.

 

Aki hozzájárul a marketingcélú megkeresésekhez, választhat, hogy SMS-t, emailt vagy mindkettőt szeretne kapni. Ezekről a leiratkozást is külön-külön biztosítjuk, így végig a vásárló választása lesz, hogy hogyan kommunikáljunk vele.

Személyre szabott ajánlatok megküldése és megjelenítése, hírlevél küldése, termékekkel kapcsolatos és általános kérdőívek kiküldése.

az érintett kifejezett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az ajánlatok küldése és megjelenítése a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ alapján történik.

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken.

 

A hozzájárulás megadása önkéntes. A hozzájárulás hiányában az érintett nem értesül ajánlatainkról.

 

Aki hozzájárul a marketingcélú megkeresésekhez, választhat, hogy SMS-t, emailt vagy mindkettőt szeretne kapni. Ezekről a leiratkozást is külön-külön biztosítjuk, így végig a vásárló választása lesz, hogy hogyan kommunikáljunk vele.

A vásárlói szegmensek alkotása és a tranzakciók elemzése kereskedelmi és statisztikai célra

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az adatkezelő jogos érdeke, a megalapozott kereskedelmi döntések előkészítése, jogos gazdasági érdek

Születési dátum kezelése nagykorúság igazolása céljából

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja -  jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (2) bekezdése határoz meg

Címzett reklámküldemény küldése (postai úton küldött reklám)

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az adatkezelő jogos érdeke, marketingtevékenység - összhangban a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (4) bekezdésével.

Az opt-out lehetősége biztosított, a bizalomkartya@auchan.hu emailcímen vagy postacímünkön jelzi az érintett, hogy nem szeretne több ilyen küldeményt kapni, nem küldünk többet. Ha a nyilatkozatát postai úton küldte, a postaköltéségét jóváírjuk Bizalomkártyáján.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés ideje

 

 

Melyik célhoz

Milyen adatot kezelünk...

...és meddig?

Általános hírlevél küldése

név, a kommunikációs csatorna függvényében e-mailcím vagy telefonszám vagy mindkettő

Ezzel a céllal összefüggésben a leiratkozásig/hozzájárulás visszavonásáig, de amíg az adatok más célhoz , pl. Bizalomkártya, online áruházi vásárlások még szükségesek, maguk az azonosító és kapcsolattartási adatok megmaradnak

 

Amennyiben az érintett inaktivitást mutat a hírlevél adatbázisban, vagyis két éven belül legalább két alkalommal nem nyitja meg a leveleket és nem is kattint bennük, akkor az Auchan, az Érintett számára figyelmeztető email küldése után 7 nappal leiratkoztatja az érintettet

 

 

Személyre szabott ajánlatok megküldése és megjelenítése, hírlevél küldése, termékekkel kapcsolatos és általános kérdőívek kiküldése.

név, a kommunikációs csatorna függvényében e-mailcím vagy telefonszám vagy mindkettő

 

Az egyes vásárlói körök, továbbá a személyre szabott ajánlatok megalkotása automatizált adatkezelésen alapul. Ennek keretében a érintettek áruházi vagy online vásárlásairól kimutatások készülnek, ezekből, valamint  az érintettek által megadott egyéb adatokból (pl. rendelkezik gépjárművel) vonunk le következtetéseket, és jut el a vásárlóhoz a személyre szabott ajánlat az általa választott csatornán.

 

Hogy az online viselkedés a profil része lesz-e a látogató beállításaitól függ, erre vonatkozóan aktuális Adatkezelési Tájékoztatónk ad iránymutatást. Ugyanez igaz arra is, hogy milyen termék jelenik meg az érintett számára az online felületeken. Az online áruház termékajánlói az alapján ajánlanak terméket, hogy milyen termékeket tekintett meg korábban a vásárló.

Mivel tiszteletben tartjuk vásárlóink magánélethez való jogát, ezek az elemzések ahogy eddig sem, a jövőben sem terjednek majd ki valláshoz vagy szexuális élethez fűződő termékekre, nem vizsgáljuk továbbá azt sem, hogy a vásárolt termékek összessége utalhat-e ételérzékenységre, mert egészségi állapotra vonatkozó adatot még következtetés formájában sem szeretnénk kezelni.

Ezzel a céllal összefüggésben a leiratkozásig/hozzájárulás visszavonásáig, de amíg az adatok más célhoz , pl. Bizalomkártya, online áruházi vásárlások még szükségesek, maguk az azonosító és kapcsolattartási adatok megmaradnak

 

Amennyiben az érintett inaktivitást mutat a hírlevél adatbázisban, vagyis két éven belül legalább két alkalommal nem nyitja meg a leveleket és nem is kattint bennük, akkor az Auchan, az Érintett számára figyelmeztető email küldése után 7 nappal leiratkoztatja az érintettet

profilalkotás kereskedelmi célra, statisztika

Vásárlóink egyes jellemzői (életkor, gyermekek száma, gépjárművel rendelkezik-e) preferenciái, vásárlási szokásai, a vásárlói kör összetétele, arra vonatkozó információ, hogy milyen vásárlói körök milyen termékeket kedvelnek

 

A webáruházban leadott rendelésekről - összhangban a GDPR Preambulumának (50) bekezdésével - anonim statisztika készül az alábbi szempontok szerint: élelmiszer vagy nemélelmiszer rendelés, 30, 90 és 180 napos élelmiszervásárlások darabszáma, összege, az utolsó vásárlás dátuma.

 

Az elemzés eredménye már csak aggregált adatokat tartalmaz

Az elemzés eredménye már csak aggregált adatokat tartalmaz

Születési dátum kezelése nagykorúság igazolása céljából

születési dátum

a leiratkozással egyidejűleg, kivéve, ha az Auchan fiók kezelése még tart, ez esetben ebből a célból az adatot tovább kezeljük

Címzett reklámküldemény küldése (postai úton küldött reklám)

név, lakcím

a tiltakozási jog gyakorlásáig, , de amíg az adatok más célhoz , pl. Bizalomkártya, online áruházi vásárlások még szükségesek, maguk az azonosító és kapcsolattartási adatok megmaradnak

 

             

Címzettek: Adatfeldolgozók:

●        Loginet Systems Kft. 1117 Budapest, Galvani u. 2. III. emelet. Az adatfeldolgozó tevékenysége: online áruház üzemeltetés.

●        Microsoft Ireland Operations, Ltd. Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Írország. Az adatfeldolgozó tevékenysége: tárhely szolgáltatás.

●        Emarsys eMarketing Systems AG Märzstrasse 1 1150 Vienna Austria. Az adatfeldolgozó tevékenysége: marketing célú profilalkotás, termékajánlások, direkt marketing kommunikáció

●        Compass Web & Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9700 Szombathely, Szent II. János Pál pápa körút 20. A. ép., cégjegyzékszám: 18 09 112186; e-mail cím: info@compassweb.hu; telefonszám:  06 (70) 314 4446) - az Auchan.hu felületen lebonyolított nyereményjátékok, promóciók működtetése

●        Auchan Retail Data (székhely: rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix, Franciaország; cégjegyzékszám: B.808.616.296) - 

●        Rastera Group Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, Utász utca 15., cégjegyzékszám: 01-09-332487) - postai DM küldemények készítése, postára adása, a visszaérkezett küldemények feldolgozása, megsemmisítése

●        Satisfactory - az ügyfél-elégedettségi felmérés során az eredmények elemzése

●        Salesforce UK Limited (székhely: village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY)

●        Universal McCann Kft. (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 32-38, cégjegyzékszám: 01-09-739152).- az Auchan kérdőíveinek feldolgozásában adatfeldolgozóként vesz részt, továbbá kérdőívek kiértékelésében is közreműködik ebben a státuszban.

          

          

   9.         Egyéb adatkezelések Az adatkezelés célja

 

Mi  célunk az adatokkal?

Mit jelent ez pontosan?

Időszakonként visszatérő adatpontosítási felhívás, adattisztítás

A Programhoz kapcsolódnak GDPR által meghatározott adatkezelői kötelezettségek a rendelt alapelvei miatt, így az adatkezelő az adatok pontossága, naprakészsége érdekében adattisztítást végez, ennek során az érintetteket adategyeztetés érdekében is megkeresi adatpontosítás szükségessége esetén. Ennek keretében a pontatlan adatok, úgyszintén a kötelező adatokat nem teljes mértékben tartalmazó fiókok (ideértve az egységes Auchan fiókra való átálláskor nem pótolt kötelező adatokat tartalmazó fiókokat is), amennyiben az adatok pontosításában, kiegészítésében az érintett nem működik együtt - törlésre kerülnek.

 

 

Tájékoztatás küldés adatkezelési tájékoztató változásairól

Az érintettek az adatkezelési tájékoztató tartalmának változásairól is értesítést kapnak.

Ügyfélazonosítás

panaszkezelést, ügyintézést megelőzően ügyfélazonosítást végzünk pl.  regisztráció és adatmódosítás esetén, termék visszaváltása esetén az egyenleg csökkentése érdekében

Érintetti kérelmek teljesítése

Az érintett kérelmének kivizsgálása és teljesítése majd az anyag megőrzése az elszámoltathatóság elvének való megfelelés érdekében

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Melyik rész-célunkat

Miért valósíthatjuk meg?/Mi az adatkezelés jogalapja?

Időszakonként visszatérő adatpontosítási felhívás, adattisztítás

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR alapelveinek megfelelően működjön, de ehhez a Program résztvevőinek közreműködésére is szükség van.

Tájékoztatás küldés adatkezelési tájékoztató változásairól

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR alapelveinek megfelelően működjön, az adatkezelés átláthatósága biztosított legyen

Ügyfélazonosítás

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR alapelveinek megfelelően működjön, vagyis megfelelő adatbiztonságot biztosítson a működés során, továbbá a csalásokat megelőzze.

Érintetti kérelmek teljesítése

a kérelem teljesítésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, az uniós jogban meghatározott jogi kötelezettség teljesítése, majd a tárolás ideje alatt az elszámoltathatóság elvének megfelelés érdekében az adatkezelő jogos érdeke, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés ideje

 

Melyik célhoz

Milyen adatot kezelünk...

...és meddig?

Időszakonként visszatérő adatpontosítási felhívás, adattisztítás

az érintett neve, elérhetősége, a tisztítást, pontosítást igénylő adat

a felhívás kiküldéséig és az adattisztítás, -pontosítás elvégzéséig

Tájékoztatás küldés adatkezelési tájékoztató változásairól

e-mail cím

a tájékoztató kiküldéséig

Ügyfélazonosítás

Úgy történik, hogy az érintettnek meg kell adnia kártyaszámát, nevét és születési dátumát és lakcímét,

 

Business bizalomkártya esetén kártyaszámát, email címét, adószámát, székhelyét

az alapügy részeként kezeljük, ha rögzített csatornán történik, az alapügy adatkezelési ideje szerint

Érintetti kérelmek teljesítése

a kérelemben vagy az azzal kapcsolatos kommunikáció során megadott azonosító és az üggyel kapcsolatos egyéb személyes adatok

a kérelemre adott választól számított 5 évig

 

 

10.         Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

       10.1.         Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

●        Az adatkezelés célja;

●        Az érintett személyes adatainak kategóriái;

●        A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

●        Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;

●        Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

●        Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

●        A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

●        Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Auchannak az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri.

       10.2.         Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. Az érintett saját adatait maga is helyesbítheti fiókjában.

Az érintett maga is el tudja végezni felhasználói adatainak módosítását az https://online.auchan.hu/profile/settings link “Adatok módosítása” vagy “E-mailcím módosítása” gomb kiválasztásával.

       10.3.         Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

●        Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

●        Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;

●        Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;

●        Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

●        az érintett hozzájárulásával,

●        az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy

●        jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

       10.4.         Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

       10.5.         A hozzájárulás visszavonása

Az Érintettnek bármikor ingyenes és korlátlan lehetősége van arra, hogy a hozzájárulását visszavonja. A hozzájáruláson alapuló adatkezeléseknél a jogalapra vonatkozó pontban a jog gyakorlási módját külön-külön feltüntettük.

Mivel a kommunikáció csatornák elkülönülnek, a hozzájárulást mindegyikre és külön-külön is vissza lehet vonni a felületen, illetve közvetlenül az üzenetben.

A hozzájárulás visszavonása a címzett reklámküldemény, a és  személyes adatok kezelése nélkül történő nyomtatott reklám- és/vagy akciós újságok (katalógusok stb.) Érintettek részére történő eljuttatását nem érinti.

Az Auchan a hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásoknak a regisztrálását – technikai okok miatt – legfeljebb 15 (tizenöt) napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz az Auchan adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának Auchannal való közlését követő legkésőbb 15. (tizenötödik) napon szűnik meg. Ez alól kivételt képez az elektronikus hírlevelekben lévő „leiratkozási” linkre való kattintás, ebben az esetben a hozzájárulás visszavonása azonnal megtörténik.

       10.6.         Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

●        A személyes adatokat jogellenesen kezelték;

●        Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;

●        az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

●         A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

●         Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

●        a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;

●        jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

●        a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

●        közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

Az online áruház esetén az érintett maga is el tudja végezni fiókja törlését a https://online.auchan.hu/profile/settings linken a “Felhasználói fiókom törlése” gomb kiválasztásával. A többi cél tekintetében egyelőre kérelemre történik a törlés.

       10.7.         Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy

●        a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

●        ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, továbbá, hogy

●        kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Ez a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az online áruház esetén az érintett maga is el tudja végezni fiókjából a róla kezelt adatok exportálását a https://online.auchan.hu/profile/settings linken a “Felhasználói adataim letöltése” gomb kiválasztásával, a többi adatra nézve egyelőre kérelmet tud benyújtani.

       10.8.         Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

●        az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;

●        az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy

●        az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

●        álláspontját kifejezze,

●        a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és

●        az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

       10.9.         Érintetti jogok gyakorlása elhunyt személy esetén

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések tekintetében az érintett jogosult arra, hogy a halálát követő érintetti jogok gyakorlása érdekében nyilatkozatot tegyen (ügyintézési rendelkezés, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozat fogadható el).

A nyilatkozattétel érdekében, továbbá az elhunyt érintett halálát követő joggyakorlás tárgyban az a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken az Auchan Jogi Osztályával kell kapcsolatba lépni.

Aki elhunyt érintett kapcsán szeretne jogokat gyakorolni, mivel ez iratok bemutatásával jár, a kérelmet az áruházi vevőszolgálatok intézik, személyes megjelenés szükséges hozzá. Mivel a kártyán található pontegyenlegnek értéke van, elhunyt személy Bizalomkártyáját kizárólag nullás pontegyenleg esetén, elhunyt személy online áruházi fiókját pedig a már teljesített és fizetett rendelések esetén tudjuk törölni.

Az elhunyt érintett halálát követő jognyilatkozatban erre kijelölt személy vagy az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója  általi joggyakorlás esetén az Auchan megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt jog gyakorolható-e. Amennyiben igen, ellenőrzi az érintett halálának tényét és idejét, melyet a joggyakorlásra jogosult személy halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal igazol, valamint a joggyakorlásra jogosult személy saját személyazonosságát, melyet közokirattal igazol, továbbá azt, hogy az érintett valóban tett-e ilyen nyilatkozatot vagy a közeli hozzátartozó személyazonosságát, melyet közokirattal igazol, továbbá azt, hogy a közeli hozzátartozó kapcsolat valóban fennáll-e az elhunyttal. E tényekről történő meggyőződést dokumentálni kell, de a fenti iratokról másolat nem készíthető.

 

Aki kijelölő nyilatkozat alapján jár el, az alábbi dokumentumokat hozza magával:

●        saját személyazonossága igazolására személyi igazolványt vagy jogosítványt vagy útlevelet

●        az elhunyt halálának tényének és idejének igazolására halotti anyakönyvi kivonatot vagy bírósági határozatot vagy közjegyzői hagyatékátadó végzést

●        az elhunyt Bizalomkártyáját

A kijelölő nyilatkozat meglétét a Vevőszolgálat a Jogi Osztállyal egyezteti, abból nem kell saját példányt felmutatni.

 

Aki közeli hozzátartozó, az alábbi dokumentumokat hozzon magával:

 

●        saját személyazonossága igazolására személyi igazolványt vagy jogosítványt vagy útlevelet

●        az elhunyt halálának tényének és idejének igazolására halotti anyakönyvi kivonatot vagy bírósági határozatot vagy közjegyzői hagyatékátadó végzést

●        annak igazolására,, hogy a közeli hozzátartozói kapcsolat valóban fennáll-e az elhunyttal  születési anyakönyvi kivonatot vagy örökbefogadási határozatot vagy hagyatékátadó végzést

●        az elhunyt Bizalomkártyáját

 E tényekről történő meggyőződést dokumentálnnuk kell, de a fenti iratokról másolatot nem készítünk. Az erről szóló adatkezelési tájékoztató a vevőszolgálatokon elérhető.

Az Auchan kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját, ha az érintett elhunytát követően valaki a jogokat gyakorolta, valamint az ennek során tett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett az érintetti jogok gyakorlására jogosult személyt kijelölő nyilatkozatában megtiltotta.

  10.10.         Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti email-címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. / 1363 Budapest, Pf.9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

Hatályos: 2022. 07. 01-től

 

Részletek
Általános részvételi feltételek Bizalomkártya


AUCHAN Bizalomkártya Program

Általános Részvételi Feltételek

 

Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237, adószáma: 13338037-2-44, elérhetősége: info@auchan.hu , telefonos elérhetősége: +36 80 10-90-10  - a továbbiakban Auchan –  a jelen általános részvételi feltételek - a továbbiakban Részvételi Feltételek - keretében határozza meg az Auchan Bizalomkártya Program - a továbbiakban Program - általános működési és részvételi feltételeit.

1. A Részvételi Feltételek hatálya és érvényessége

A jelen Részvételi Feltételek 2024. április 3. napjától lépnek hatályba.

A Részvételi Feltételek hatálya kiterjed az Auchan és a Programban részt vevő minden személy - a továbbiakban Résztvevő vagy Résztvevők - viszonyára, a Programmal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, valamint azok gyakorlására egyaránt. A Program az Auchan által Magyarország közigazgatási határain belül üzemeltetett valamennyi Auchan áruházra - a továbbiakban Áruházak -, az Auchan Magyarország Kft. online áruházában - a továbbiakban Online Áruház - és az MH Auchan Benzinkutak által üzemeltetett üzemanyagtöltő állomásokra  - a továbbiakban Üzemanyagtöltő Állomások - terjed ki.

2. A Programban való részvétel feltételei

A Programban részt vehet minden 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött természetes személy, aki

- a jelen Részvételi Feltételekben foglalt előírásoknak, követelményeknek megfelel,

- az Auchan fiókjába   történt  regisztrációt - a továbbiakban Regisztráció – megelőzően megismeri a személyes adatok kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatóban  a részvételhez szükséges, illetve megadható személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatást (https://www.auchan.hu/adatkezelesi-tajekoztato-auchan-fiok) és azt tudomásul veszi,

- valamint elfogadja  a jelen Részvételi Feltételeket.

 

A fenti feltételeknek együttesen kell megvalósulniuk.

 

3. A Regisztráció

A Programba történő Regisztráció feltétele az Auchan fiókba való regisztráció és a regisztráció megerősítése.

Auchan fiók – online regisztráció

- Amennyiben a Résztvevő még nem rendelkezik más, az Auchan által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Auchan fiókkal, úgy első lépésben új Auchan fiókot kell létrehoznia a https://bizalomkartya.auchan.hu oldalon.

- Ehhez kötelezően meg kell adnia e-mail címét, nevét (vezeték- és keresztnév), születési dátumát és jelszavát.

- A Résztvevőnek kötelezően továbbá nyilatkoznia kell  a személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó rendelkezések tudomásul vételéről, az adott nyilatkozat előtti négyzet bejelölésével.

- Külön lehetséges nyilatkozni - a vonatkozó négyzet bejelölésével - arról, hogy a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy az Auchan Magyarország Kft. direktmarketing üzeneteket küldjön és az harmadik fél reklámját is tartalmazza. Megválaszthatja, hogy az általa megadott email címen és/vagy mobil számon történjen-e a megkeresés. Ezen felül kérheti/hozzájárulhat, hogy az általa választott csatornán hozzá eljutó reklámtartalmak a vásárlási szokásai, a kiküldött direktmarketing üzenetekben és az Auchan oldalakon tanúsított viselkedése alapján személyre szabott, automatizált döntéshozatal útján keletkező ajánlatokat is tartalmazzanak, illetve jelenítsenek meg számára.

- Ezt követően a „Küldés” gombra kattintással a regisztrációs lapot el kell küldeni. A Résztvevő a küldést követően egy e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre. A regisztráció megerősítéséhez az e-mailben található linkre kell kattintania, ezzel válik véglegessé a regisztráció.

- Figyelem! Amennyiben a Résztvevő a regisztrációt nem erősíti meg 72 órán belül, a meg nem erősített fiókot az Auchan törli.

- Amennyiben a regisztráció sikeresen megerősítésre került, az OKAuchan applikációval (ld. 5.1. pont) állítható elő a digitális Bizalomkártya, fizikai kártyát nem kap kézhez a Résztvevő. Amennyiben plasztik kártyát szeretne a Részvevő, úgy az áruházi papír alapú igénylést kell választani (ld. a következő pontban).

Auchan fiók regisztráció az áruházakban

- Az áruházak vevőszolgálatán lehetőség van papír alapon kitölteni a regisztrációs lapot, mely ugyanazokat a kötelező adatokat tartalmazza, így e-mail cím, név (vezeték- és keresztnév), születési dátum és jelszó. Lehetőség van további önkéntesen megadható adatok kitöltésére, illetve a nyilatkozatokat az online regisztrációhoz itt is meg kell, vagy lehet jelölni.

- A kitöltést követően a vevőszolgálat átad egy Bizalomkártyát és egyidejűleg egy kis méretű társkártyát (ld. 6. pont). A regisztráció megerősítése itt is szükséges. Amennyiben a regisztrációt a Résztvevő nem erősíti meg 72 órán belül, úgy az Auchan fiókja törlésre kerül, a Bizalomkártya ún. Korlátozottan aktív kártyaként működik (ld. pont), pontbeváltásra és a programban biztosított ajánlatok igénybevételére nem alkalmas.

A Bizalomkártya Programba új belépők korlátlan számban csatlakozhatnak. A Programban való részvétel önkéntes. A Programban biztosított ajánlatok és csatlakozó programok kizárólag megerősített Auchan fiókkal használhatók. Amennyiben az Auchan fiók megszűnik, a Bizalomkártya Korlátozottan aktív kártyává (ld. pont)válik és kizárólag pontok gyűjtésére alkalmas.

 

4. Bizalomkártya felület

Online

- Az Auchan fiók sikeres megerősítését követően a  https://bizalomkartya.auchan.hu oldalon lehet az Auchan fiók szerinti e-mail címmel és jelszóval belépni a Bizalomkártya felületre.

- A Bizalomkártya Programban való részvételhez az Auchan fiókban már megadott adatokon túl kötelező megadni az igénylő lakcímét, opcionálisan megadható az igénylő mobiltelefonszáma, illetve azon adatok megadása, amelyek alapján a Résztvevő jogosulttá válhat a Bizalomkártya programhoz csatlakozó más programok igénybevételéhez (pl. Családi nap, Bébé program). Ezt a Résztvevő a felületen a nevére kattintva nyithatja meg és az adatokat, az e-mail cím kivételével módosíthatja. Itt nyílik lehetőség a korábban megtett, vagy nem megtett önkéntes nyilatkozatok módosítására is.

OKAuchan alkalmazás

- Az OKAuchan alkalmazás letölthető az adott telefon platformja szerinti applikációs oldalakról.

- Amennyiben még nem történt meg az Auchan fiók regisztrálása, úgy itt a 3.1.pontban leírtak szerint kell eljárni és az Auchan fiókot ugyanúgy megerősíteni. (ld. 3.5. pont)

- Amennyiben a Résztvevő már rendelkezik Auchan fiókkal a bejelentkezés ugyanúgy e-mail cím és jelszó megadásával történik, mint az online felületen (5.1. pont).

- Első bejelentkezéskor kerül előállításra a digitális Bizalomkártya, amely okostelefonnal a vonalkód leolvasásával használható a vásárlások során, illetve ugyanúgy igénybe vehetők az ajánlatok.

- A felületen vendégként történő bejelentkezésre is lehetőség van, ez esetben azonban a Bizalomkártya funkciókat és a hozzá tartozó ajánlatokat a Vendég nem éri el.

- Az OKAuchan alkalmazás tájékoztatója az alkalmazás Profil oldalán a Tájékoztatók címszó alatt található.

- Azok a Résztvevők, akik egyébként rendelkeznek fizikai Bizalomkártyával, az alkalmazás használatával digitális formában is használhatják kártyájukat.

 

5. A Bizalomkártya leírása

Az Auchan a Program keretében a Résztvevők számára 1 (egy) darab pontok - a továbbiakban Bizalompontok gyűjtésére és a később részletezett kivételekkel beváltására alkalmas Auchan Bizalomkártya elnevezésű, az adott Résztvevőhöz rendelt, nem névre szóló, azonban egy ún. Partner azonosítóval rendelkező pontgyűjtő kártyát - a továbbiakban Bizalomkártya biztosít fizikai és/vagy digitális formában.

A Bizalomkártya az Auchan Magyarország Kft. tulajdonát képezi. Személyenként csak egy Bizalomkártya igényelhető és használható.

5.1. Társkártya

A Társkártya papír alapú igénylés esetén a Bizalomkártyával együtt kerül kiadásra. A Társkártya csak a Bizalomkártyával együttesen adható ki, külön igénylésére nincs lehetőség. Tekintettel arra, hogy a Társkártya a Bizalomkártyával megegyező módon használható fel a Bizalomkártyához kapcsolódó pontgyűjtésre és pontbeváltásra, így a jelen Részvételi Feltételekben – hacsak a szövegkörnyezetből más nem következik – a Bizalomkártya megjelölés alatt a Társkártyát is érteni kell. A Bizalomkártya és az ahhoz tartozó Társkártya közös egyenleggel rendelkezik, így azok bármelyikének használata közvetlen kihatással bír a másikra, különösen a felhasználható Bizalompontok vonatkozásában.

Az OKAuchan applikációban nem készül Társkártya.

5.2. Korlátozottan Aktív Bizalomkártya

A Korlátozottan Aktív Bizalomkártya csak pontgyűjtésre használható, pontbeváltásra nem. A Korlátozottan Aktív Bizalomkártyára bevezetett korlátozások feloldásához a jelen Részvételi Feltételek szerinti Regisztráció szükséges. (3.1. pont). A Regisztrálást és annak megerősítsét követően a Bizalomkártya korlátozások nélkül használható a jelen Részvételi Feltételek szerint.

Korlátozottan Aktív kártya kétféleképpen keletkezhet:

a, Amennyiben a Résztvevő Auchan fiókját törli, meglévő kártyája Korlátozottan Aktív Bizalomkártyává válik, a Bizalomkártya ajánlatok nem vehetők igénybe és  a kártya csak pontgyűjtésre használható.

b, Az Auchan időről – időre időszakos vagy állandó jelleggel a vásárlók számára Bizalomkártya igénylés nélkül Korlátozottan Aktív Bizalomkártyát adhat át az Áruházakban a vásárlás során.  Ez esetben a Korlátozottan Aktív Bizalomkártya átvételére csak olyan személy jogosult, aki még nem rendelkezik Bizalomkártyával Erről a Résztvevő a Korlátozottan Aktív Bizalomkártya átvétele előtt nyilatkozik.

5.3. Bizalomkártya egyéb applikációval  való használata

A Résztvevőnek lehetősége van a Bizalomkártyát digitalizált formában is használnia, úgy, hogy mobileszközére olyan alkalmazást (applikációt) tölt le, amely lehetővé teszi bankkártyának nem minősülő hűség-, vagy más pontgyűjtő kártyák, így a Bizalomkártya vonalkódjának beolvasását. Ekkor a Bizalomkártya fizikai átadása és beolvasása helyett elegendő az alkalmazásba feltöltött vonalkódot beolvastatni.

A digitalizált formátumú Bizalomkártya nem váltható ki a Bizalomkártyáról készített fényképfelvétellel. Amennyiben nincs megfelelő vonalkód applikáció, vagy a mobileszközről a vonalkód nem olvasható be, úgy a Bizalomkártyát kell beolvasni, ennek hiányában nem lehetséges az adott vásárlás során a Bizalompontok gyűjtése, vagy beváltása.

6. A Bizalomkártya használata

- A jelen pont szabályai az OKAuchan alkalmazásban előállított digitális Bizalomkártyára is vonatkoznak.

- A Bizalomkártyát a Résztvevő személyesen használhatja, vagy annak használatát hozzátartozója részére átengedheti.

- Ezt meghaladóan a Résztvevő nem jogosult a Bizalomkártyát más személy használatába adni, a Bizalomkártyát vagy az azon lévő Bizalompontokat értékesíteni vagy azokkal kereskedni, azokat bármely jogcímen átruházni vagy azokat biztosítékként adni, illetve megterhelni.

- Ez alól kivételt képez az Auchan által meghirdetett minden olyan Program, amely kifejezetten megengedi a Résztvevő Bizalompontjainak egy másik Résztvevőnek történő átengedését. Erre vonatkozóan az adott Program szabályzata külön rendelkezik a pontátadás lehetőségéről és módjáról, illetve az Auchan a Bizalompontok átadására külön felületet biztosít.

- A Bizalomkártya átengedése azonban ezen Programok során sem lehetséges.

- A Résztvevők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Bizalomkártya használatát harmadik személy részére átengedik, a Bizalomkártyát elveszítik vagy azt harmadik személy eltulajdonítja, illetőleg a Bizalomkártya azonosításához szükséges adatokat más személy számára hozzáférhetővé teszik, úgy az ebből eredő következményekért az Auchan nem vállal felelősséget.

- A Bizalompontok készpénzre nem válthatóak, tényleges értékük csak a pontbeváltáskor jelenik meg, beváltás során a kerekítés általános szabályai lépnek érvénybe

- A Bizalomkártya kizárólag:

- az Áruházak kasszasorán belüli vásárlóterületén,

- az Auchan Online áruházában (https://online.auchan.hu) történő vásárlás során

- valamint az Üzemanyagtöltő Állomásokon történő vásárlások során pontgyűjtéshez használható fel.

- A Bizalomkártya nem használható

- a kasszasoron kívüli üzletsori és ételudvari üzletekben, önkiszolgáló automatákon,

- egyéb értékesítési pontokon történő vásárlások során,

- ajándékkártya vásárlásához az Áruházakban,

- az Üzemanyag töltőállomásokon pontbeváltásra.

- A Bizalomkártya – akár pontgyűjtéshez, akár pontbeváltáshoz történő - használata esetén a vásárlásról áfás számlát az Auchan Magyarország Kft. kizárólag a Bizalomkártyához regisztrált névre állít ki. A nem magánszemély vásárlóknak a Bizalomkártya Business Kártyát érdemes kiváltaniuk, melyről részletes információ a https://bizalomkartya.auchan.hu/szabalyzatok linkre kattintással található.

7. Auchan Kártya

- Az Auchan Kártya Bizalomkártyaként történő használata 2023. december 31-vel megszűnt. A Bizalomkártya Programban való részvételhez a Résztvevőnek új Bizalomkártyát kell igényelnie, amelyre pontjai átvezetésre kerülnek.

A részletek megtalálhatók a https://bizalomkartya.auchan.hu/aktualis# oldalon.

- Az Auchan Kártya a Magyar Cetelem Zrt. által kibocsátott hitelkártyaként továbbra is használható a lejáratáig.

 

8. A Bizalomkártyával igénybe vehető egyéb kedvezmények

Az Auchan a Résztvevőknek kedvezményeket biztosít, melyek a Bizalomkártya használatával vehetők igénybe, vagy a használatukhoz a Bizalomkártyára kell a kedvezményeket a Bizalomkártya felületen aktiválni.

8.1. Bizalomkártyás ajánlatok

- A Bizalomkártyás ajánlatok hetente változó termékekhez digitálisan nyújtott, forintban kifejezett kedvezményt biztosítanak, kizárólag az áruházakban.

- Amennyiben a Résztvevő előzetesen hozzájárulását adta kereskedelmi ajánlatokkal való megkereshetőségéhez, úgy az Auchan e-mailben értesíti a heti ajánlatokról.

- Az ajánlatokban szereplő kedvezmények a termékekhez kapcsolódóan automatikusan kerülnek aktiválásra a Résztvevő Bizalomkártyáján és akkor érvényesíthető a kedvezmény, ha a Résztvevő az adott terméket megvásárolja és érvényesíti Bizalomkártyáját. Ez esetben a termék fizetésekor a kassza automatikusan levonja a termékre adott kedvezmény összegét.

- A beváltásról a Résztvevő értesítést kap a pénztárbizonylaton és a weboldalon is.

- A Bizalomkártya ajánlatokban megjelölt termékek közül egy vásárlás alkalmával több – akár azonos – termék vásárlása esetén is érvényes a kedvezmény.

- A Bizalomkártya ajánlatok a https://bizalomkartya.auchan.hu/ajanlatok oldalon tekinthető meg kizárólag bejelentkezés után.

Figyelem! A Bizalomkártyás ajánlatokat kizárólag aktív, e-mailben megerősített Auchan fiókkal lehet igénybe venni, Korlátozottan aktív Bizalomkártyával nem.

8.2. Többletpontok

- Az Auchan időről időre többletpontok (extrapontok, születésnapi ajánlatok) jóváírást lehetővé tevő ajánlatokat kínál a Résztvevőknek a Bizalomkártya Felület „Bónusz ajánlatok” oldalán. Ezek a pontjóváírást nyújtó ajánlatok nem folyamatosan, hanem alkalmanként kerülnek be a Résztvevő Bizalomkártya felületére és az ott megadott vásárlási érték alapján a megadott időszakban érvényesíthetők

- Az ilyen ajánlatoknál a kedvezményt a vásárlás megkezdése előtt aktiválni kell, A Résztvevőnek ki kell választania az(oka)t a Bónusz(oka)t, amelye(ke)t szeretne beváltani, majd az „Aktiválom az ajánlatot” gombra kattintással aktiválja az adott kupon(oka)t.

A Résztvevő a kupon felhasználásával, illetve a pontjóváírással kapcsolatos problémát a kupon lejáratát, illetve a pontjóváírás napját követő 30 napon belük jelezheti. Ezen időn belül, amennyiben jogos a panasza, az Auchan jóváírjak a pontokat.

FIGYELEM! A 30 nap jogvesztő hatályú, vagyis a 30 napon túli panaszok esetén az Auchan nem biztosít pont jóváírást vagy más kompenzációt.

8.3. Digitális matrica

Az Auchan időről-időre digitális matricák gyűjtését biztosítja a Bizalomkártya Felület „Digitális Matricáim” menüpont alatt.

A Digitális matricagyűjtés

- A Digitális Matrica gyűjtésének lehetőségét az Auchan időszakos Promóció keretében, az ott megadott szabályok szerint, az ott meghatározott termékekre vonatkozóan hirdeti meg a Bizalomkártya Felületen. A Résztvevő a vásárlás során, a fizetést megelőzően Bizalomkártyáját leolvasásra átadja, vagy az önkiszolgáló pénztárnál leolvastatja. Ezzel kerül jóváírásra a digitális matrica a Résztvevő Bizalomkártya Felületén.

- A „Matricáim” menüpont alatt ellenőrizheti a Résztvevő az összegyűjtött, felhasznált és még felhasználható matricái számát.

A Digitális matricák felhasználása

- A Résztvevő kiválasztja a „Termékek” menüpont alatt, hogy mely termékhez kapcsolódó matricákat gyűjti, a kiválasztott termékénél található „Felhasználom” gombra kattintva aktiválja a gyűjtött matricák után járó kedvezményt.

- Amennyiben a Résztvevő a kiválasztott terméke(ket) megvásárolja és a fizetést megelőzően Bizalomkártyáját leolvasásra átadja, vagy az önkiszolgáló pénztárnál leolvastatja,  a termék fizetésekor a kassza automatikusan levonja a gyűjtött matricák szerinti kedvezmény összegét, vagyis a Résztvevő megkapja az előzetesen aktivált kedvezményt. A Résztvevő tájékoztatást kap a Bizalomkártya Felület Digitális matricák oldalon arról, hogy az általa kiválasztott termék(ek)hez szükséges matricák összegyűltek és így beválthatók.

8.4 Személyes termékajánlatok

- Amennyiben a Résztvevő a regisztrálás során, vagy azt követően megadja e-mail címét és hozzájárulását kereskedelmi ajánlatokkal való megkereshetőségéhez, úgy az Auchan hetente küld e-mailben, illetve jeleníti meg a „Személyes Ajánlataim” menüpont alatt a Résztvevő korábbi vásárlásai alapján az aktuális Auchan újságban meghirdetett termékek közül az általa a Résztvevő számára legjobbnak tartott ajánlatokat.  

 

9.  A pontgyűjtés szabályai

A Résztvevők az Áruházakban és az Üzemanyagtöltő Állomásokon, továbbá az Online Áruházban való vásárlás során Bizalomkártyájuk használatával a vásárlás végösszegétől függően Bizalompontokat kapnak.

A vásárlás végösszege után járó Bizalompontok

A Résztvevő  1 000 (ezer) Forint vásárlási összeg felett minden elköltött 1 000 (ezer) Forint után 5 (öt) Bizalompontot gyűjthet az Áruházakban, valamint az üzemanyagokon kívüli bármely más termékek vásárlása esetén az Üzemanyagtöltő Állomásokon létesített üzletben (a továbbiakban Bolt) is.

- Egy vásárlási tranzakció során a vásárlás végösszege után legfeljebb 500 (ötszáz) Bizalompont gyűjthető.

- Autópálya matrica, továbbá ajándékkártya vásárlása esetén Bizalompont nem gyűjthető, illetve nem váltható be.

- 1 000 Ft alatti vásárlási végösszegeknél Bizalompont nem gyűjthető.

A megvásárolt üzemanyag mennyisége után járó Bizalompontok

- Bármely típusú üzemanyag megvásárlása esetén a Résztvevő 1 000 Ft  után 5 (öt)  Bizalompontot gyűjthet. Üzemanyag vásárlás után Bizalompont kizárólag ily módon gyűjthető.

- Egy vásárlás során legfeljebb 500 Bizalompont jóváírása lehetséges.

- Abban az esetben, ha a Résztvevő egy vásárlási tranzakcióban üzemanyagot és a Boltban egyéb termékeket is vásárol, akkor Bizalompont a vásárolt üzemanyag mennyisége és az egyéb termékek árának végösszege után együttesen gyűjthető a fenti szabályok alkalmazásával.

Bónusz Pontok

- Az Auchan időlegesen és határozott időtartamra általános, vagy egy, illetőleg több áruházra kiterjedően az áruház(ak) egyedi kereskedelmi döntése alapján, továbbá meghatározott vásárláshoz (pl. kuponok) vagy a Résztvevők más magatartásához (pl. nyereménysorsolások) kötött Bizalompont gyűjtési,  illetőleg Bizalompontok nyújtására vonatkozó lehetőséget hirdethet meg (a továbbiakban: Bónusz Pontok).

- A közvetlenül nem vásárlással elérhető Bónusz Pontok is vásárláshoz kötöttek (pl. az extra Bónusz Pontok jóváírásának feltétele a kuponos termék megvétele), azok a Bónusz Pontokra való jogosulttá válást követő első Bizalomkártya használat során kerülnek jóváírásra a Bizalomkártya egyenlegén. Az ilyen jellegű változásokról az Auchan a promóció hatálybalépését megelőző legalább 3 nappal legalább az adott Bónusz programban résztvevő Áruházakban ad tájékoztatást.

 

10. Bizalompont jóváírása

- Bizalompont úgy szerezhető, ha a Résztvevő a pénztárhoz érve még a megvásárolni kívánt termékek árának beolvasásának megkezdését megelőzően, Üzemanyagtöltő Állomásokon pedig a kútszám bediktálását megelőzően átadja a Bizalomkártyáját a pénztárosnak, aki a Bizalomkártyát érvényesíti.

- Önkiszolgáló pénztárnál történő fizetés esetén a Bizalomkártyát legkésőbb a fizetést megelőzően kell a terminál leolvasójával beolvastatni.

- Az Online Áruházban történő vásárlás esetén a megrendelési folyamatban kell a Bizalompontok jóváírására vonatkozó lehetőséget választani, de a pontok jóváírása csak a fizetési tranzakciót követően történik meg.

- A tranzakció során kapott nyugta tartalmazza a vásárlással gyűjtött Bizalompontok mennyiségét, továbbá a Bizalomkártya Bizalompont új egyenlegét.

- A Bizalompontok a tranzakciót (fizetést) követő legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül jóváírásra kerülnek a pontegyenlegen.

- A hagyományos pénztáraknál a vételárak beolvasásának megkezdését, az önkiszolgáló pénztáraknál, illetve az üzemanyagtöltő állomásoknál a fizetés megkezdését követően leolvasni kívánt Bizalomkártyán az adott tranzakcióval kapcsolatosan Bizalompontot érvényesíteni már nem lehet, ilyen esetben a Bizalompontot utólag sem áll az Auchannak módjában jóváírni.

- Ugyanígy, az Online Áruházban történt vásárlás esetén a megrendelés átvételekor legkésőbb a fizetési tranzakciót megelőzően kell a Bizalomkártyát a házhoz szállító képviselőjének átadni a Bizalompontok jóváírása érdekében, a fizetési tranzakciót követően nincsen lehetőség a Bizalompontok jóváírására.

- A pénztárrendszer esetleges üzemzavara vagy a Bizalomkártya hibája esetén Bizalompontok felírása (gyűjtése) és/vagy beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges. A pontkibocsátás és beváltás általános üzemzavar miatti, az egész Áruházra és/vagy Üzemanyagtöltő Állomásokra kiterjedő átmeneti szüneteléséről az érintett Áruház a kártyabirtokosokat az Áruház bejáratainál és vevőszolgálatán és/vagy az Üzemanyagtöltő Állomásokon elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatja. Amennyiben a pontkibocsátás és/vagy beváltás műszaki okok miatt ideiglenesen az előzetesen meghirdetett feltételektől eltérően történik, úgy az érintett Áruház és/vagy Üzemanyagtöltő Állomás ennek tényéről a kártyabirtokosokat az Áruház bejáratainál és/vagy az Üzemanyagtöltő Állomáson elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatja.

- Az előre meghirdetett pontkibocsátási és/vagy beváltási feltételektől a Bizalomkártya Programban résztvevő Áruházak és/vagy Üzemanyagtöltő Állomások jogosultak műszaki okok miatt is eltérni. Erről az Áruházak és vagy Üzemanyagtöltő Állomások a kártyabirtokosokat az Áruházak bejáratánál és/vagy Üzemanyagtöltő Állomásokon elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatják. A fentiek miatt sem az adott Áruházzal, illetve Üzemanyagtöltő Állomással, sem az Auchannal szemben igény nem támasztható.

- Egy adott vásárlási tranzakció során kizárólag egy Bizalomkártya használható fel Bizalompont gyűjtésére és/vagy pontbeváltásra. Több résztvevő Bizalompont egyenlegének összevonására lehetőség nincs.

- Amennyiben a Résztvevő részére utóbb bármi okból olyan termék ára kerül visszafizetésre, amely termék vásárlása után a Résztvevő korábban Bizalompontot kapott, úgy az Auchan jogosult a korábban kapott Bizalompontokkal a Bizalomkártya pontegyenlegét csökkenteni attól függetlenül, hogy a Bizalompontok időközben felhasználásra kerültek-e vagy sem. A pontlevonással a Bizalomkártya egyenlege negatív értékbe is fordulhat.

 

11. A Bizalompontok beváltása

- A Bizalompontok beváltásának elsődleges feltétele, hogy a Résztvevő a regisztráció során minden kötelezően megadandó adatot (ld. Regisztráció) megadjon. További feltétel, hogy amennyiben a Résztvevő még nem rendelkezik Auchan fiókkal, úgy regisztráljon.

- Amennyiben a korábban regisztrált Résztvevő nem egészítette ki adatait valamennyi kötelező adat megadásával az Auchan a Bizalomkártyát Korlátozottan Aktív Bizalomkártyává minősíti át, amellyel a pontbeváltás nem lehetséges mindaddig, amíg adatait a Résztvevő nem egészíti ki.

- A Bizalompontok az Áruházakban megvásárolható áruk vásárlása esetén válthatók be, a Programban résztvevő Auchan Áruházakban 10 (tíz) pont = 10 (tíz) Ft értékben.

- A pontbeváltás során a kerekítés általános szabályainak alkalmazására tekintettel a kedvezmény, és így a ténylegesen levont pontok mennyisége kis mértékben eltérhet a beváltásra kiválasztott pontok mennyiségétől. Így pontbeváltáskor előfordulhat, hogy néhány ponttal/Forinttal kevesebbet tud csak beváltani a Résztvevő, azonban a Szolgáltató pontosan annyi pontot von le a kártyájáról, mint amennyi kedvezményt kapott.

- Bizalompontok beváltása ellenében pénzbeli kifizetést teljesíteni nem lehetséges.

- Az Online Áruházban, illetve 2021. július 1-jétől az üzemanyag töltőállomásokon pontbeváltásra nincs lehetőség. A Korlátozottan Aktív Bizalomkártya pontbeváltásra Aktiválást megelőzően nem használható.

- Bizalompont az adott tranzakció során úgy használható fel, ha a Résztvevő a pénztárhoz érve még a megvásárolni kívánt termékek árának beolvasását megelőzően és a Bizalompont beváltási szándékának közlésével átadja Bizalomkártyáját a pénztárosnak, aki a Bizalomkártyát érvényesíti. Amennyiben a vételárak beolvasásának kezdetéig a Bizalomkártya nem kerül átadásra vagy átadásra került, de a fizetési tranzakció megindításáig a Résztvevő nem jelzi pontbeváltási szándékát, úgy az adott tranzakcióban Bizalompont beváltása nem lehetséges, ilyen esetben a Bizalompontot utólag sem áll az Auchannak módjában levonni.

- A Bizalompontok minden esetben a Programban résztvevő Áruházakban aktuálisan megtalálható termékek vásárlása során válthatók be. A Bizalompontok Auchan által nyújtott szolgáltatásokra történő beváltása nem lehetséges.

- A Résztvevő a Bizalompontok levonását követően a tranzakció során fizetendő összegből fennmaradó összeget egyéb fizetési módozattal egyenlíti ki. Egy vásárlási tranzakció során legfeljebb a vételár 90 (kilencven) %-a egyenlíthető ki Bizalompontok felhasználásával.

- Abban az esetben, ha a Résztvevő az adott tranzakció során a vételár bármekkora hányadát Bizalompontok felhasználásával egyenlíti ki, úgy áfás számla kiállítására az Áruház vevőszolgálatán kerülhet csak sor és kizárólag a Résztvevő nevére szólóan.

- A tranzakció során kapott nyugta tartalmazza a Bizalomkártya vásárlás előtti Bizalompont egyenlegét. Amennyiben a Résztvevő számára bármi okból olyan termék ára kerül visszafizetésre, amely termék vásárlása során a Résztvevő a vételár kiegyenlítéséhez Bizalompontokat használt fel, úgy a termék árának visszafizetés ettől függetlenül készpénzben történik meg és Bizalompontok nem kerülnek a Bizalomkártya egyenlegére visszaírásra. Az Auchan fenntartja magának a Bizalompontok beváltásának megtagadására vonatkozó jogát, ha felmerül annak gyanúja, hogy a pontokat szabálytalanul szerezték vagy a jelen Részvételi Feltételekbe ütközően kívánják felhasználni.

 

12. A Bizalompontok érvényessége

- Amennyiben a Résztvevő az adott naptári évben egyáltalán nem használja Bizalomkártyáját – sem pontgyűjtésre, sem pontbeváltásra -, úgy az Auchan a tárgyév december elején írásban tájékoztatja a Résztvevőt az  általa megadott e-mail címen, hogy használat hiányában  az adott naptári év utolsó napján meglévő pontjait törli, függetlenül attól, hogy egyébként a Résztvevő a pontjait mikor szerezte. Ilyen esetben a pontszerzés a következő kártyahasználat során újra kezdődik, tehát a ponttörlés a Bizalomkártya érvényességét egyébként nem érinti. A Bizalompontok felhasználása (beváltása) során a rendszer automatikusan a korábban szerzett pontokat veszi figyelembe. A jelen rendelkezés alkalmazásában kártyahasználatnak minősül a Bizalomkártyával való pontgyűjtés és pontbeváltás egyaránt.

- 2 év után inaktivitás után az Auchan fiók törlésre kerül és a Bizalomkártya Korlátozottan Aktív Bizalomkártyaként használható mindaddig, amíg a Résztvevő újra nem regisztrál Auchan fiókot.

 

13. A Bizalomkártya letiltása, pótlása

- Ha a Bizalomkártya elveszett, azt ellopták vagy az megrongálódott, a Résztvevők kezdeményezhetik annak letiltását személyesen az Áruházak vevőszolgálatán vagy az InfoCenter +36 80 10 90 10 – es telefonszámán. Az Auchan jogosult arra, hogy a letiltást, illetve a pótlást kezdeményezőt a személyének beazonosítására megkérje, neve, születési helye és ideje, illetve egy más, a Résztvevő által a Regisztrálás során megadott személyes adatra történő ellenőrző kérdéssel. Ennek sikertelensége esetén az Auchan a pótlás, illetve letiltás végrehajtását jogosult megtagadni

- Az Auchan a letiltani kért Bizalomkártyát a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül érvényteleníti. Az érvénytelenített Bizalomkártya nem használható és újra nem érvényesíthető, a Résztvevő azonban új Bizalomkártyát igényelhet és vehet át a Bizalomkártya Igényléshez hasonló módokon. Új Bizalomkártya kiadása esetén a letiltott Bizalomkártya érvénytelenítéskori Bizalompont egyenlege átvezetésre kerül az új Bizalomkártyára. Az új igénylés elmaradása esetén az Auchan Magyarország Kft. a Résztvevő Programban kezelt személyes adatait a Bizalomkártya érvénytelenítését követő 60 napon belül törli nyilvántartásából.

- Az érvénytelenítés és az új Bizalomkártya kézhezvétele közötti időszakban végrehajtott vásárlások után utólagos Bizalompont jóváírás nem lehetséges.

- Az Auchan a Bizalomkártya elvesztése vagy ellopása, illetve bármely illetéktelen felhasználása esetén a Bizalomkártya - a letiltását megelőzően felhasznált - Bizalompont egyenlegéért felelősséget nem vállal. A letiltás és a pótlás művelete együttesen érinti a Bizalomkártyát és a Társkártyát is, függetlenül attól, hogy a Résztvevő melyiknek a letiltását kezdeményezi.

- A jelen pont rendelkezései a Korlátozottan Aktív Bizalomkártyákra nem használhatóak.

14. Adatmódosítás

- A Résztvevő bármikor módosíthatja az általa a Regisztráció során megadott adatait. Kötelező adatmódosítás szükséges, amennyiben a Regisztrációkor megadott személyes adataiban változás történik.

- Az adatmódosítás az Áruházak vevőszolgálatán vagy az InfoCenter +36 80 10 90 10 telefonszámán lehetséges.

- E-mail címet valamint a születési dátumot módosítani csak a bizalomkartya@auchan.hu  e-mail címre történő kérelemmel lehetséges. Az e-mailt a regisztrált e-mail címről kell küldeni és az e-mailben meg kell adni az újonnan beállítandó e-mail címet.

- Az Auchan a bejelentések átvezetését 30 napos ügyintézési idővel vállalja. Az Auchan nem vállal felelősséget a helytelenül megadott adatok felhasználásával keletkező vagy a változások bejelentésének hiányából fakadó károkért és következményekért. Amennyiben az Auchan az értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapuló kötelezettségüket teljesíteni, vagy ebből kifolyólag az Auchant valamilyen hátrány éri, úgy az abból eredő minden kárért a Résztvevő felel.

- Amennyiben a Résztvevő korábban regisztrált telefonszámot, azonban az nem a 3. pont (Regisztráció) szerinti formátumú (pl. vezetékes telefonszám), vagy nem magyarországi előhívójú, akkor az áruházak vevőszolgálatán, vagy a https://bizalomkartya.auchan.hu/profilom oldalon lehetséges egy megfelelő mobiltelefonszámot megadni.

- A telefonszám helyes megadása miatti adatmódosítás a Bizalomkártya Programon alapuló további programokban (pl. családi nap, nyugdíjas nap, Bizalom napja, stb.) való részvétel miatt is szükséges.

 

15. A Program időtartama

A Program határozatlan időtartamra szól. A Program esetleges befejezéséről vagy felfüggesztéséről szóló értesítést az Auchan az Áruházakban való kifüggesztéssel és a https://bizalomkartya.auchan.hu weboldalon való közzététellel hozza a Résztvevők tudomására legalább 30 (harminc) nappal a Program befejezését megelőzően. A Program befejezése esetén – hacsak az Auchan a Program befejezéséről (felfüggesztésről) szóló értesítésben ennél hosszabb határidőt nem állapít meg - a befejezés meghirdetett napjával a Bizalomkártyák érvénytelenítésre, a Programban kezelt személyes adatok és a fel nem használt Bizalompontok pedig törlésre kerülnek.

 

16. A Programból való kilépés és kizárás

- A Résztvevő korlátozás nélkül jogosult a Programból való kilépésről dönteni. A kilépésről szóló döntését a Résztvevő az Áruházak vevőszolgálatán vagy az InfoCenter +36 80 10 90 10 – es telefonszámán hozhatja az Auchan tudomására. Ebben az esetben az Auchan a Bizalomkártyát – annak pontegyenlegének egyidejű törlése mellett – azonnal, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül érvényteleníti, a Programban kezelt személyes adatokat törli.

- Az Auchan fenntartja annak jogát, hogy azt a Résztvevőt, aki a Bizalomkártyáját a jelen Részvételi Feltételekbe ütközően használja vagy azzal bármi módon visszaél, a Programból külön értesítés nélkül kizárja. Az Auchan fenntartja továbbá annak jogát, hogy azon Résztvevő esetében, aki a Bizalomkártyáját legalább 24 (huszonnégy) hónapon át nem használja Bizalompont gyűjtésre vagy beváltásra, Bizalomkártyáját Korlátozottan aktív kártyává minősítse át, a kártyához korábban megadott személyes adatok egyidejű anonimizálásával egyidejűleg. Ez esetben a kártyára a Korlátozottan Aktív Bizalomkártyára vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.

- A Résztvevők tudomásul veszik, hogy a törlési kérelmük a Programból való törlésükkel jár és így az adatkezelés megszüntetésével egyidejűleg a Bizalomkártyájuk – pontegyenlegtől függetlenül - véglegesen érvénytelenítésre kerül, amellyel kapcsolatosan az Auchannal szemben igényt nem támaszthatnak.

 

17. Személyes adatok

- A Résztvevők által a Programban megadott személyes adatok kezeléséről a Program Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik.

- A Résztvevők a Bizalomkártya Igénylőlapon nyilatkoznak arról, hogy a Program Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat megismerték.

- A Résztvevő felelős azért, hogy a Bizalomkártya Igénylés során általa megadott adatok pontosak legyenek, és a valóságnak megfeleljenek. Ezen adatokat bármikor módosíthatja az Adatmódosító lapon a 10. pontban leírtaknak megfelelően.

- A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az Auchan nevében eljáró személy (így például vevőszolgálati munkatárs, hosztesz) a Bizalomkártya letiltása, cseréje és az azzal kapcsolatos más ügyek intézése során a Résztvevő személyes adatait igazoló fényképes okmány bemutatását kérheti személyének beazonosítása érdekében. Ha a Résztvevő személye nem azonosítható be, a Bizalomkártyával kapcsolatos ügyintézést az Auchan jogosult megtagadni.

- Az Auchan az adott Bizalomkártya használatával kapcsolatos információkat adatvédelmi okok miatt - az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adattovábbításon, adatátadáson és adatkezelési célokon túl – kizárólag az érintett Résztvevő számára ad, személyének beazonosítását követően.

 

18. A Részvételi Feltételek módosítása

Az Auchan fenntartja a jelen Részvételi Feltételek egyoldalú módosításának a jogát az alábbi esetekben:

- a program működési feltételeinek módosítása (pl. a program  időtartama,  az első regisztrációkor megadandó adatok köre, társkártya, Korlátozottan aktív Bizalomkártya, bónuszpontok)

- új szolgáltatás bevezetése

- a pontgyűjtés szabályainak változtatása,

- a pontbeváltás szabályainak változtatása

- a pontavultatás szabályainak változtatása

Az Auchan a változásról a Résztvevőket a változás hatályba lépése előtt az Áruházak vevőszolgálatán kihelyezett hirdetmény útján, illetve a https://bizalomkartya.auchan.hu internetes oldalán, illetve marketing üzenetnek nem minősülő, általános tájékoztatást tartalmazó e-mail üzenetben tájékoztatja. Amennyiben a módosítást a Résztvevő nem fogadja el, jogosult a Programból kilépni.

A módosítások hatálybalépésüket követően valamennyi Résztvevőre kiterjednek.

A mindenkor hatályos Részvételi Feltételek megtekinthetők az Áruházak vevőszolgálatán, az Áruházak nyitvatartási ideje alatt, valamint a https://bizalomkartya.auchan.hu/szabalyzatok weboldalon.

19. Egyebek

Abban az esetben, ha az Auchan bármely okból postai küldeményt továbbít a résztvevők számára, az Auchan postázással kapcsolatos felelőssége a rendszerben rögzített címre történő küldemény feladásáig terjed. Az Auchan a küldeményeinek postázását kizárólag Magyarország közigazgatási határain belüli címre vállalja.

A Bizalomkártya Programmal kapcsolatos panaszokat a Résztvevők írásban - e-mailen, vagy postai úton, illetve telefonon az InfoCenter +36 80 10 90 10 telefonszámán jelenthetik be.

A Résztvevők a Programmal kapcsolatos lényeges információkat mindenkor megismerhetik az Áruházak vevőszolgálatán, az Áruházak nyitvatartási ideje alatt, valamint a https://bizalomkartya.auchan.hu  weboldalon, illetve tájékoztatást kérhetnek az InfoCenter +36 80 10 90 10 telefonszámán.

Jelen Általános Részvételi Feltételek hatályba lépésével minden korábbi Általános Részvételi Feltétel hatályát veszti, amely azonban nem érinti a gyűjtött Bizalompontokat. A Programból származó esetleg vitás kérdések rendezésére a vita tárgya idején hatályos Általános részvételi feltételek az irányadók.

 

Kelt Budaörs, 2024. március 28.

Auchan Magyarország Kft.

Részletek
Általános részvételi feltételek Business Bizalomkártya


AUCHAN Bizalomkártya Business Program

 

Általános Részvételi Feltételek

 

Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237, elérhetősége: info@auchan.hu , telefonos elérhetősége: +36 80 10-90-10 ) (a továbbiakban: Auchan) a jelen általános részvételi feltételek (a továbbiakban: Részvételi Feltételek) keretében határozza meg az Auchan Bizalomkártya Business Program (a továbbiakban: Program) általános működési és részvételi feltételeit.

 

1. A Részvételi Feltételek hatálya és érvényessége

A jelen Részvételi Feltételek 2024. április 3. napján lépnek hatályba. A Részvételi Feltételek hatálya kiterjed az Auchan és a Programban részt vevő minden jogi személy (a továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők) viszonyára, a Programmal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, valamint azok gyakorlására egyaránt.

A Program az Auchan által Magyarország közigazgatási határain belül üzemeltetett valamennyi Auchan áruházra - a továbbiakban Áruházak -, az Auchan Magyarország Kft. online áruházában - a továbbiakban Online Áruház - és az MH Auchan Benzinkutak által üzemeltetett üzemanyagtöltő állomásokra  - a továbbiakban Üzemanyagtöltő Állomások - terjed ki.

 

2. A Programban való részvétel feltételei

A Programban részt vehet minden olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó, aki a jelen Részvételi Feltételeknek megfelel és az abban foglaltakat teljes körűen elfogadja.

Egyéni vállalkozó esetében, miután a Programban való részvételhez neve és székhelye megadása kötelező és ez megegyezik személynevével, illetve többnyire saját lakcímével, ezek megadása is szükséges a Program Adatvédelmi Tájékoztatójában leírtaknak megfelelően.

A Részvételhez Auchan fiók regisztráció szükséges. (2/A. pont)

A Részvételhez szükséges továbbá, hogy a Résztvevő a Bizalomkártya Business Igénylő Adatlapon (a továbbiakban: Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap) legalább a kötelezően kitöltendő adatokat a valóságnak megfelelően feltüntesse és nyilatkozzon a jelen Részvételi Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról (a továbbiakban: Bizalomkártya Business Igénylés).

A Programba új belépők korlátlan számban csatlakozhatnak. A Programban való részvétel önkéntes.

Fő szabályként magánszemély nem jogosult a jelen Programba csatlakozni, magánszemélyként kizárólag a Bizalomkártya Programba történő belépésre van lehetőség. A Programban a jelen Részvételi Feltételek szerinti Résztvevőként részt vehetnek olyan személyek is, akik egyébként a magánszemélyek számára kiírt Bizalomkártya Program résztvevőjeként rendelkeznek érvényes Bizalomkártyával, azzal a megkötéssel, hogy meglévő Bizalomkártyájukat a továbbiakban is használhatják magánszemélyként, azonban az azon gyűjtött pontok nem kerülnek átírásra a jelen Program szerinti Bizalomkártya Businessre.

2/A. Auchan fiók regisztrálása

A Programba történő Regisztráció feltétele az Auchan fiókba való regisztráció és a regisztráció megerősítése.

Online regisztráció

Amennyiben a Résztvevő még nem rendelkezik más, az Auchan által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Auchan fiókkal, úgy első lépésben új Auchan fiókot kell létrehoznia a https://bizalomkartya.auchan.hu oldalon.

Ehhez kötelezően meg kell adnia e-mail címét, és jelszavát, továbbá a vállalkozás nevét és adószámát.

A vállalkozás nevében eljáró személynek – a továbbiakban Kapcsolattartó -  továbbá kötelező megadni vezeték- és keresztnevét, valamint kötelezően nyilatkoznia kell  a személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó rendelkezések tudomásul vételéről, az adott nyilatkozat előtti négyzet bejelölésével.

Ezt követően a „Küldés” gombra kattintással a regisztrációs lapot el kell küldeni. A Résztvevő a küldést követően egy e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre. A regisztráció megerősítéséhez az e-mailben található linkre kell kattintania, ezzel válik véglegessé a regisztráció.

Amennyiben a Résztvevő a regisztrációt nem erősíti meg 72 órán belül, a meg nem erősített fiókot az Auchan törli.

Fontos! Az Auchan fiók regisztráción felül szükséges a Bizalomkártya Business igénylése, amely online, vagy  személyesen, bármely áruház vevőszolgálatán tehető meg. Online igénylés esetén azonban csak személyesen vehető át a kártya, a következő pont rendelkezéseinek megfelelően.

Auchan fiók regisztráció az áruházakban

Az áruházak vevőszolgálatán lehetőség van papír alapon kitölteni a regisztrációs lapot, mely ugyanazokat a kötelező adatokat tartalmazza, így e-mail cím, vállalkozás neve, adószáma, a Kapcsolattartó vezeték- és keresztneve. Lehetőség van további önkéntesen megadható adatok kitöltésére, illetve a nyilatkozatokat az online regisztrációhoz hasonlóan itt is meg kell, vagy lehet jelölni.

Amennyiben az Auchan fiók megszűnik, a Bizalomkártya Business Korlátozottan Aktív Bizalomkártyává kártyává (ld. 5. pont) válik, amely sem pontgyűjtésre, sem pontbeváltásra nem használható. A pontok az érvényességi időre vonatkozó szabályok (10. pont) szerint őrződnek meg. Újabb regisztráció esetén a pontok újra felhasználhatók.

 

3. Auchan Business Bizalomkártya leírása, igénylése és használata

Az Auchan a Program keretében a Résztvevők számára 1 (egy) darab, Bizalompontok (a továbbiakban: Bizalompontok) gyűjtésére és beváltására alkalmas Auchan Business Bizalomkártya elnevezésű pontgyűjtő kártyát (a továbbiakban: Bizalomkártya Business) ad át, melyhez egy ugyanolyan jogosítványokat biztosító társkártya is kapcsolódik.

A Bizalomkártya Business kártyához a Résztvevő döntése szerint több tagkártya (a továbbiakban Tagkártya) igényelhető. A Tagkártyát vagy a Bizalomkártya Business kártyával egyidejűleg lehet igényelni, vagy a későbbiek során bármikor a lentebb leírtak szerint.

Tekintettel arra, hogy a Tagkártya a Bizalomkártya Business kártyával megegyező módon használható fel pontgyűjtésre, így a jelen Részvételi Feltételekben a Bizalomkártya Business megjelölés alatt a Tagkártyát is érteni kell, kivéve azokat az eseteket, ahol a jelen Szabályzat eltérően rendelkezik. A Bizalomkártya Business és az ahhoz tartozó Tagkártya közös egyenleggel rendelkezik, így azok bármelyikének használatával lehet pontot gyűjteni a Bizalomkártya Business-re, a pontok felhasználására azonban a későbbiek során részletezett külön szabályok vonatkoznak. Bizalomkártya Business igénylés Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap szabályszerű kitöltésével és az Auchan részére való átadásával történhet. Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap kitöltése és leadása történhet az Áruházak vevőszolgálatán, amely esetben a Résztvevő a helyszínen átveheti a Bizalomkártya Businesst, illetve történhet továbbá a www.bizalomkartya.auchan.hu.

A vevőszolgálaton történő igénylés esetén a Bizalomkártya Business Igénylő Adatlap leadásával egyidejűleg a Résztvevő az aktív (pontgyűjtésre és pontbeváltásra egyaránt használható) Bizalomkártya Business kártyát a helyszínen átveheti. Amennyiben az online Bizalomkártya Business Igénylés során a Résztvevő bármely okból nem nyilatkozott a Részvételi Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásáról, úgy az átvételhez szükséges az igénylés megerősítéséről szóló nyilatkozat aláírása és leadása.

A Bizalomkártya Business igénylése során kötelezően kitöltendő adatok a Résztvevő megnevezése, székhelye és vállalkozás formája, az e-mail címe, illetve az általános forgalmi adóról szóló törvény 169. §-a alapján az adott Résztvevő adószáma. Amennyiben a regisztráció során ez utóbbi adatot a Résztvevő korábban megadta, úgy nincs további teendője. Amennyiben a Bizalomkártya használata során a Szolgáltató pénztárrendszere érzékeli azt, hogy az adott Résztvevőnek nincs megadva az adószáma, úgy a pénztárnál nem készül áfás számla, azt kizárólag a Vevőszolgálat állíthatja ki, az adószám megadását követően.

Ezen adatok megadása nélkül Bizalomkártya Business nem igényelhető, illetve a kötelező adatok megadásával kizárólag pontgyűjtésre alkalmas Bizalomkártya Business kártya igényelhető.

Opcionálisan adható meg a Résztvevő mobiltelefonszáma, illetve  extrapontokért megadható egyéb információk, a Résztvevő foglalkoztatottjainak száma, annak megjelölése, hogy a Résztvevő rendelkezik-e gépjárművel, amennyiben igen, annak rendszáma.

Amennyiben a Résztvevő csupán a kötelező adatokat adja meg, úgy a pontgyűjtést megkezdheti, továbbá áfás számlát is igényelhet.

A Bizalomkártya Business fő szabály szerint az átvételkor kerül aktiválásra.

 

Tagkártya igénylés

Tagkártya a Bizalomkártya Business kártya egyidejű bemutatásával igényelhető. A Tagkártya kiváltásához a Bizalomkártya Business kártya átadása szükséges a Vevőszolgálaton, ahol annak vonalkódját beszkennelik és a Bizalomkártya Business adatlapján regisztrálják az igényelt Tagkártyák számát.

Egy Bizalomkártya Business kártyához legfeljebb öt (5) Tagkártya igényelhető a vevőszolgálaton. Efelett az igényt rögzíti a Vevőszolgálat és az igényelt Tagkártyák postai úton kerülnek megküldésre az igényléstől számított 10 napon belül. Tizenöt (15) darabot meghaladó Tagkártya igénylés egyedi elbírálás alá esik, ez esetben az Auchannak lehetősége van az elbírálás alapján a további kártyák kiállítását megtagadni.

 

Az online történő Bizalomkártya Business Igényléskor a Bizalomkártya Business átvételének elmaradása esetén az Auchan az igénylés napját követő 30 (harminc) napon túl nem garantálja az igénylés megőrzését, illetve a Bizalomkártya Business átadását. Az Auchan fenntartja azonban annak jogát, hogy amennyiben a Résztvevő az igényelt Bizalomkártya Business kártyát 30 (harminc) napon belül nem veszi át, úgy a Bizalomkártya Business Igénylés során megadott elérhetőségein a Résztvevőt megkeresse a Bizalomkártya Business átadása érdekében. .

Az Auchan időről – időre a Részvételi Feltételekben fel nem sorolt egyéb alternatív eszközökkel és megoldásokkal igyekszik a Résztvevőket a Bizalomkártya Business igénylésben segíteni.

 

Digitális Bizalom Business kártya

A Résztvevőknek a Bizalomkártya Business digitalizált (továbbiakban: Digitalizált Bizalomkártya Business) használatára is lehetőségük van. Amennyiben a Bizalomkártya Business tulajdonos mobileszközére olyan alkalmazást (applikációt) tölt le, amely lehetővé teszi a Bizalomkártya Business vonalkódjának beolvasását, úgy a Bizalomkártya Business fizikai átadása és beolvasása helyett elegendő az alkalmazásba feltöltött vonalkódot felmutatni olyan módon, hogy azt a mobileszközről a pénztáros, vagy az önkiszolgáló kassza be tudja szkennelni.

A Digitalizált Bizalomkártya Business kizárólag az Auchan Magyarország Kft. áruházaiban működik.

A Digitalizált Bizalomkártya Business eszköz nem váltható ki a Bizalomkártya Business kártyáról készített fényképfelvétellel. Amennyiben nincs megfelelő vonalkód applikáció, vagy a mobileszközről a vonalkód nem olvasható be, úgy a Bizalomkártya Business kártyát kell beolvasásra átadni, ennek hiányában továbbra sem lehetséges az adott vásárlás során a Bizalompontok gyűjtése, vagy beváltása

A Digitalizált Bizalomkártya Business pontbeváltáshoz nem használható, ott a Bizalomkártya Business fizikai átadása/beolvasása szükséges.

 

Korlátozottan Aktív Bizalomkártya

Amennyiben a Résztvevő már rendelkezik Bizalomkártyával, azonban az Auchan külön értesítése/felhívása alapján nem végzi el a kötelező adatmódosításokat, illetve megszünteti Auchan fiókját, úgy a Bizalomkártyája Korlátozottan Aktív Bizalomkártyává kerül átalakításra, és sem pontgyűjtésre, sem pontbeváltásra nem használható, amíg a regisztráció és annak visszaigazolása meg nem történik.

A Korlátozottan Aktív Bizalomkártyára bevezetett korlátozások feloldásához a jelen Részvételi Feltételek szerinti Regisztráció szükséges. A Regisztrálást és annak megerősítését követően a Bizalomkártya korlátozások nélkül használható a jelen Részvételi Feltételek szerint.

 

A Bizalomkártya Business használata

A Bizalomkártya Business az Auchan tulajdonát képezi. A Résztvevő által kiváltott Bizalomkártya Business kártyát minden olyan személy használhatja pontok gyűjtésére, akinek azt a Résztvevő megigényli, vagy akinek azt átadja. A Résztvevő nem jogosult a Bizalomkártya Business kártyát vagy az azon lévő Bizalompontokat értékesíteni vagy azokkal kereskedni, azokat bármely jogcímen átruházni vagy azokat biztosítékként adni, illetve megterhelni.

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy amennyiben a Bizalomkártya Business használatát harmadik személy részére átengedik, azt elveszítik vagy azt harmadik személy eltulajdonítja, illetőleg a Bizalomkártya Business azonosításához szükséges adatokat más személy számára hozzáférhetővé teszik, úgy az ebből eredő következményekért az Auchan nem vállal felelősséget. A Bizalomkártya Business és az azonosításához szükséges adatok megőrzése érdekében a Résztvevők kellő gondossággal kell, hogy eljárjanak.

A Bizalompontok készpénzre nem válthatók, tényleges értékük csak a pontbeváltáskor jelenik meg, beváltás során a kerekítés általános szabályai lépnek érvénybe.

A Bizalomkártya Business kizárólag az Áruházak kasszasorán belüli vásárlóterületén,  az Auchan Online áruházban, valamint az Üzemanyagtöltő Állomásokon történő vásárlások során használható fel és nem használható a kasszasoron kívüli üzletsori és ételudvari üzletekben, valamint egyéb értékesítési pontokon történő vásárlások során, továbbá a kiterjesztett garanciához kapcsolódóan.

A Bizalomkártya Business ugyanazon tranzakció során nem használható együttesen más Bizalomkártyával.

A Bizalomkártya Business alkalmas a cégazonosításra, ezért áfás számla igényléséhez megfelel.

 

4. A Bizalomkártya Business letiltása, pótlása

Ha a Bizalomkártya Business elveszett, azt ellopták vagy az megrongálódott, a Résztvevők kezdeményezhetik annak letiltását személyesen az Áruházak vevőszolgálatán Az Auchan jogosult a letiltást, illetve a pótlást kezdeményezőt jogosultságának igazolására megkérni. Ennek sikertelensége esetén az Auchan a pótlás, illetve letiltás végrehajtását megtagadhatja.

Az Auchan a letiltani kért Bizalomkártya Business kártyát a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül érvényteleníti. Az érvénytelenített Bizalomkártya Business nem használható és újra nem érvényesíthető, a Résztvevő azonban új Bizalomkártya Business kártyát igényelhet és vehet át a Bizalomkártya Business Igényléshez hasonló módokon. Új Bizalomkártya Business kiadása esetén a letiltott Bizalomkártya Business érvénytelenítéskori Bizalompont egyenlege átvezetésre kerül az új Bizalomkártya Business kártyára.

Az érvénytelenítés és az új Bizalomkártya Business kézhezvétele közötti időszakban végrehajtott vásárlások után utólagos Bizalompont jóváírás nem lehetséges.

Az Auchan a Bizalomkártya Business elvesztése vagy ellopása, illetve bármely illetéktelen felhasználása esetén a Bizalomkártya Business– a letiltást megelőzően felhasznált - Bizalompont egyenlegéért felelősséget nem vállal. A letiltás és a pótlás művelete együttesen érinti a Bizalomkártya Business kártyát és a Társkártyát, illetve a Tagkártyát is, függetlenül attól, hogy a Résztvevő melyiknek a letiltását kezdeményezi. A Tagkártya elvesztése, eltulajdonítása esetén a Tagkártya csak letiltható és egyúttal új kártyát lehet igényelni.

 

5. A pontgyűjtés szabályai

A Résztvevők az Áruházakban és az az Üzemanyagtöltő Állomásokon való vásárlás során Bizalomkártya Business használatával a vásárlás végösszegétől és az általuk vásárolt termékek fajtájától, illetve mennyiségétől függően Bizalompontokat kapnak.

Autópálya matrica, továbbá ajándékkártya vásárlása esetén Bizalompont nem gyűjthető, illetve nem váltható be.

FONTOS!

A könnyebb áttekinthetőség érdekében az Auchan Magyarország Kft. új pontszámítást vezet be, amelynek legfontosabb változása az, 1 Bizalompont 1 Ft-ot ér, a korábbi 2 Bizalompont  1 Ft-ot ér helyett.

Az Auchan Magyarország Kft.  ennek érdekében 2022. július 1. napjától a pontegyenlegeket átállítja az új elv szerint, vagyis a korábbi Bizalompont egyenleget igazítja a forint értékhez.

 

A vásárlás végösszege után járó Bizalompontok

A Résztvevő  1 000 (ezer) Forint vásárlási összeg felett minden elköltött 1 000 (ezer) Forint után 5 (öt) Bizalompontot gyűjthet az Áruházakban, az Üzemanyagtöltő Állomásokon és az Üzemanyagtöltő Állomásokon létesített üzletben (a továbbiakban Bolt) is.

 

Példák: Vásárlás végösszege/Gyűjthető Bizalompont:

0-999 Ft-ig:                          0 pont

1 000 és 1 999,- Ft között: 5 pont

2000 és 2999,- Ft között: 10 pont

100 000,- Ft meghaladása esetén 500 pont, afölött további Bizalompont nem jár egy vásárlás alkalmával.

Egy vásárlási tranzakció során a vásárlás végösszege után legfeljebb 500 (ötszáz) Bizalompont gyűjthető.

 

FONTOS!

2022. július 1. napjától 1 000 Ft alatti vásárlási végösszegeknél Bizalompont nem gyűjthető.

 

A megvásárolt üzemanyag végösszege után járó Bizalompontok

Bármely típusú üzemanyag megvásárlása esetén a Résztvevő  1 000 Ft  után 5 (öt)  Bizalompontot gyűjthet.

Abban az esetben, ha a Résztvevő egy vásárlási tranzakcióban üzemanyagot és a Boltban egyéb termékeket is vásárol, akkor Bizalompont a vásárolt üzemanyag ára és az egyéb termékek árának végösszege után együttesen gyűjthető a fenti szabályok alkalmazásával

 

A Bizalompontos Termékek vásárlása után járó Bizalompontok

A Résztvevők a vásárlás során Bizalomkártya Business használatával a vásárlás végösszege után járó Bizalompontokon túl az általuk vásárolt termékektől függően is kaphatnak Bizalompontokat az alábbiak szerint.

Azon konkrét termékek (Bizalompontos Termékek) körét, amelyek vásárlása után Bizalompont jár, az Auchan időről – időre saját belátása és döntése szerint jogosult meghatározni. A Bizalompontos Termékek után kapható Bizalompontok mértéke termékenként eltérő lehet.

A mindenkor aktuális Bizalompontos Termékekről és az egyes termékek után járó Bizalompontok mértékéről az Auchan az Áruházakban kihelyezett tájékoztató táblákon és/vagy egyéb kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatja a Résztvevőket.

Az Auchan egyoldalúan jogosult a Bizalompontok gyűjtési feltételeinek megváltoztatására.

 

Bónusz Pontok

Az Auchan egyoldalúan jogosult továbbá egyéb vásárláshoz vagy a Résztvevők más magatartásához kötött Bizalompont gyűjtési lehetőségek meghirdetésére, illetőleg Bizalompontok nyújtására (a továbbiakban: Bónusz Pontok).

A közvetlenül nem vásárlással elérhető Bónusz Pontok is vásárláshoz kötöttek, azok a Bónusz Pontokra való jogosulttá válást követő első Bizalomkártya használat során kerülnek jóváírásra a Bizalomkártya Business egyenlegén. Az ilyen jellegű változásokról az Auchan legalább az adott Bónusz Programban résztvevő Áruházakban ad tájékoztatást.

A Résztvevő a kupon felhasználásával, illetve a pontjóváírással kapcsolatos problémát a kupon lejáratát, illetve a pontjóváírás napját követő 30 napon belük jelezheti. Ezen időn belül, amennyiben jogos a panasza, az Auchan jóváírjak a pontokat.

FIGYELEM! A 30 nap jogvesztő hatályú, vagyis a 30 napon túli panaszok esetén az Auchan nem biztosít pont jóváírást vagy más kompenzációt.

 

Bizalompont jóváírása

Bizalompont úgy szerezhető, ha a Résztvevő a pénztárhoz érve még a megvásárolni kívánt termékek árának kifizetésének megkezdését megelőzően, Üzemanyagtöltő Állomásokon pedig a kútszám bediktálását megelőzően átadja a Bizalomkártya Business kártyáját a pénztárosnak, aki azt érvényesíti.

A tranzakció során kapott nyugta tartalmazza a vásárlással gyűjtött Bizalompontok mennyiségét, továbbá a Bizalomkártya Business új Bizalompont egyenlegét.

A Bizalompontok a tranzakciót (fizetést) követő 24 (huszonnégy) órán belül jóváírásra kerülnek a pontegyenlegen.

A vételárak kifizetésének megkezdését követően átadni kívánt Bizalomkártya Business kártyán az adott tranzakcióval kapcsolatosan Bizalompontot érvényesíteni már nem lehet, ilyen esetben a Bizalompontot utólag sem áll az Auchannak módjában jóváírni.

A pénztárrendszer esetleges üzemzavara vagy a Bizalomkártya Business hibája esetén Bizalompontok felírása (gyűjtése) sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges. A pontkibocsátás általános üzemzavar miatti, az egész Áruházra és/vagy Üzemanyagtöltő Állomásokra kiterjedő átmeneti szüneteléséről az érintett Áruház a kártyabirtokosokat az Áruház bejáratainál és vevőszolgálatán és/vagy az Üzemanyagtöltő Állomásokon elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatja. Amennyiben a pontkibocsátás műszaki okok miatt ideiglenesen az előzetesen meghirdetett feltételektől eltérően történik, úgy az érintett Áruház és/vagy Üzemanyagtöltő Állomás ennek tényéről a kártyabirtokosokat az Áruház bejáratainál és/vagy az Üzemanyagtöltő Állomáson elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatja.

Az előre meghirdetett pontkibocsátási feltételektől a Bizalomkártya Business Programban résztvevő Áruházak és/vagy Üzemanyagtöltő Állomások jogosultak műszaki okok miatt is eltérni. Erről az Áruházak és vagy Üzemanyagtöltő Állomások a kártyabirtokosokat az Áruházak bejáratánál és/vagy Üzemanyagtöltő Állomásokon elhelyezett hirdetményen és/vagy hangosbemondó útján tájékoztatják. A fentiek miatt sem az adott Áruházzal, illetve Üzemanyagtöltő Állomással sem az Auchannal szemben igény nem támasztható.

Egy adott vásárlási tranzakció során kizárólag egy Bizalomkártya Business használható fel Bizalompont gyűjtésére és/vagy pontbeváltásra. Több résztvevő Bizalompont egyenlegének összevonására lehetőség nincs.

Amennyiben a Résztvevő részére utóbb bármi okból olyan termék ára kerül visszafizetésre, amely termék vásárlása után a Résztvevő korábban Bizalompontot kapott, úgy az Auchan a korábban kapott Bizalompontokkal nem csökkenti a Bizalomkártya Business pontegyenlegét, azonban a termék készpénzben visszafizetendő árába azokat beszámítja, függetlenül, hogy a Bizalompontok időközben felhasználásra kerültek-e vagy sem.

 

6. A Bizalompontok beváltása

A Bizalompontok csak és kizárólag áruk vásárlása esetén válthatók be, a Programban résztvevő Auchan Áruházakban 1 pont = 1 (egy) Ft értékben.

Abban az esetben, amennyiben a Résztvevő csupán a 2. pontban leírt kötelező adatokat adta meg a regisztrálás során, illetve amennyiben egyéni vállalkozó Résztvevő nem nyilatkozott a 3. pont szerint ezért neve, mint személyes adat törlésre került, Bizalompont nem váltható be a Bizalomkártya Business-szel.

Az első esetben a pontbeváltás feltétele a 2. pont szerinti további adatok megadása, a második esetben pedig a nyilatkozáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadása.

A pontbeváltás során a kerekítés általános szabályainak alkalmazására tekintettel a kedvezmény, és így a ténylegesen levont pontok mennyisége kis mértékben eltérhet a beváltásra kiválasztott pontok mennyiségétől. Így pontbeváltáskor előfordulhat, hogy néhány ponttal/Forinttal kevesebbet tud csak beváltani a Résztvevő, azonban a Szolgáltató pontosan annyi pontot von le a kártyájáról, mint amennyi kedvezményt kapott.

Bizalompontok beváltása ellenében pénzbeli kifizetést teljesíteni nem lehetséges.

Az Üzemanyagtöltő Állomásokon pontbeváltásra lehetőség nincs.

Tagkártyával nem váltható be Bizalompont, a felhasználás kizárólag a Bizalomkártya Business kártyával lehetséges.

Bizalompont az adott tranzakció során úgy használható fel, ha a Résztvevő a pénztárhoz érve még a megvásárolni kívánt termékek árának beolvasását megelőzően és a Bizalompont beváltási szándékának közlésével átadja Bizalomkártya Business kártyáját a pénztárosnak, aki azt érvényesíti, vagy az önkiszolgáló pénztárnál a kártya vonalkódját legkésőbb a vásárolt termékek ellenértékének megfizetése előtt beolvastatja. Amennyiben a pénztárhosztesznek a vételárak kifizetését megelőzően a Bizalomkártya Business nem kerül átadásra vagy átadásra került, de a fizetési tranzakció megindításáig a Résztvevő nem jelzi pontbeváltási szándékát, úgy az adott tranzakcióban Bizalompont felhasználása nem lehetséges, ilyen esetben a Bizalompontot utólag sem áll az Auchannak módjában levonni.

 

A Bizalompontok Auchan által nyújtott szolgáltatásokra történő beváltása nem lehetséges.

A Résztvevő a Bizalompontok levonását követően a tranzakció során fizetendő összegből fennmaradó összeget egyéb fizetési módozattal egyenlíti ki. Egy vásárlási tranzakció során legfeljebb a vételár 90 (kilencven) %-a egyenlíthető ki Bizalompontok felhasználásával.

Abban az esetben, ha a Résztvevő az adott tranzakció során a vételár bármekkora hányadát Bizalompontok felhasználásával egyenlíti ki, úgy ez a tény a tranzakció áfás számláján feltüntetésre kerül.

Amennyiben a Résztvevő számára bármi okból olyan termék ára kerül visszafizetésre, amely termék vásárlása során a Résztvevő a vételár kiegyenlítéséhez Bizalompontokat használt fel, úgy a termék árának visszafizetése ettől függetlenül készpénzben történik meg és Bizalompontok nem kerülnek a Bizalomkártya Business egyenlegére visszaírásra.

Az Auchan fenntartja magának a Bizalompontok beváltásának megtagadására vonatkozó jogát, ha felmerül annak gyanúja, hogy a pontokat szabálytalanul szerezték vagy a jelen Részvételi Feltételekbe ütközően kívánják felhasználni.

 

7. A Bizalompontok érvényessége, törlése

A Bizalompontok a pontgyűjtés alapját képező vásárlástól számított 1 naptári évig használhatók fel. Amennyiben ezen időtartamon belül a Bizalomkártyán sem pontgyűjtés, sem pontbeváltás nem történik, a korábban gyűjtött Bizalompontok törlésre kerülnek. Ilyen esetben a pontszerzés a következő kártyahasználat során újra kezdődik, tehát a ponttörlés a Bizalomkártya Business érvényességét egyébként nem érinti. A Bizalompontok felhasználása (beváltása) során a rendszer automatikusan a korábban szerzett pontokat veszi figyelembe..

 

8. A Program időtartama

A Program határozatlan időtartamra szól. A Program esetleges befejezéséről vagy felfüggesztéséről szóló értesítést az Auchan az Áruházakban való kifüggesztéssel és a www.bizalomkartya.auchan.hu weboldalon való közzététellel hozza a Résztvevők tudomására legalább 30 (harminc) nappal a Program befejezését megelőzően. A Program befejezése esetén – hacsak az Auchan a Program befejezéséről (felfüggesztésről) szóló értesítésben ennél hosszabb határidőt nem állapít meg - a befejezés meghirdetett napjával a Bizalomkártya Business kártyák érvénytelenítésre, a fel nem használt Bizalompontok pedig törlésre kerülnek.

 

9. A Programból való kilépés és kizárás

A Résztvevő korlátozás nélkül jogosult a Programból való kilépésről dönteni. A kilépésről szóló döntését a Résztvevő az Áruházak vevőszolgálatán hozhatja az Auchan tudomására. Ebben az esetben az Auchan a Bizalomkártya Business kártyát – annak pontegyenlegének egyidejű törlése mellett – azonnal, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül érvényteleníti. Az addig kezelt személyes adatok automatikusan törlődnek, míg a gazdálkodó szervezet adatait az Auchan kérésre törli.

 

Az Auchan fenntartja annak jogát, hogy azt a Résztvevőt, aki a Bizalomkártyáját a jelen Részvételi Feltételekbe ütközően használja vagy azzal bármi módon visszaél, a Programból külön értesítés nélkül kizárja. Az Auchan fenntartja továbbá annak jogát, hogy azt a Résztvevőt, aki a Bizalomkártya Business kártyáját legalább 24 (huszonnégy) hónapon át nem használja Bizalompont gyűjtésre vagy beváltásra, a Programból külön értesítés nélkül kizárja. A kizárással egyidejűleg a Résztvevő Bizalomkártya Business kártyája érvénytelenítésre kerül. Az érvénytelenítésig fel nem használt Bizalompontok minden esetben elvesznek, amellyel kapcsolatosan a Résztvevőnek az Auchannal szemben igénye nem lehet.

 

10. Személyes adatok kezelése

A Résztvevők személyes adatainak kezelése az Adatkezelési Tájékoztatóban (ld. https://bizalomkartya.auchan.hu/szabalyzatok) foglaltaknak megfelelően történik.

 

11. A Részvételi Feltételek módosítása

Az Auchan fenntartja a jelen Részvételi Feltételek egyoldalú módosításának a jogát az alábbi esetekben:

-a program működési feltételeinek módosítása (pl. a program  időtartama,  az első regisztrációkor megadandó adatok köre, társkártya, Korlátozottan aktív Bizalomkártya, bónuszpontok)

-új szolgáltatás bevezetése

-a pontgyűjtés szabályainak változtatása,

-a pontbeváltás szabályainak változtatása

-a pontavultatás szabályainak változtatása

 

Az Auchan a változásról a Résztvevőket a változásról az Áruházak vevőszolgálatán kihelyezett hirdetmény útján, illetve a https://bizalomkartya.auchan.hu internetes oldalán tájékoztatja. Amennyiben a módosítást a  Résztvevő nem fogadja el, jogosult a Programból kilépni.

A módosítások hatálybalépésüket követően valamennyi Résztvevőre kiterjednek.

A mindenkor hatályos Részvételi Feltételek megtekinthetők az Áruházak vevőszolgálatán, az Áruházak nyitvatartási ideje alatt, valamint a https://bizalomkartya.auchan.hu_Szabályzatok weboldalon.

 

12. Egyebek

Abban az esetben, ha az Auchan bármely okból postai küldeményt továbbít a résztvevők számára, az Auchan postázással kapcsolatos felelőssége a rendszerben rögzített címre történő küldemény feladásáig terjed. Az Auchan a küldeményeinek postázását kizárólag Magyarország közigazgatási határain belüli címre vállalja.

A Résztvevők a Programmal kapcsolatos lényeges információkat mindenkor megismerhetik az Áruházak vevőszolgálatán, az Áruházak nyitvatartási ideje alatt, valamint a www.bizalomkartya.auchan.hu weboldalon, illetve tájékoztatást kérhetnek az InfoCenter +36 80 10 90 10 telefonszámán.

 

2024. március 28.

 

Auchan Magyarország Kft.

Részletek
“Nyerj Bizalompontot új regisztrációddal!” Nyereményjáték Játékszabályzat


“Nyerj Bizalompontot új regisztrációddal!” NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA

Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237) mint „Szervező” Szekszárdi Áruháza a Helló tavasz! Szia szakma! Pályaorientációs családi nap elnevezésű rendezvény kapcsán 2024. április 20. napján “Nyerj Bizalompontot új regisztrációddal!” elnevezésű nyereményjátékot szervez, a rendezvényen új Bizalomkártyát regisztráló vásárlói számára – a továbbiakban „Játék”.

1. A játék szervezője: Auchan Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi nagykorú, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú, a Rendezvényen saját névre szóló Bizalomkártyát regisztráló személy – a továbbiakban „Résztvevő, illetve Résztvevők” jogosult részt venni az 5. pontban meghatározott feltételekkel.

A Játékban a Szervező Márka és vásárlói kapcsolatok igazgatóságának, valamint az E-Kereskedelem üzletág munkatársai nem vehetnek részt.

3. A Játék dátuma, helyszíne valamint a sorsolás időpontja

Dátum: 2024. április 20 - 30.

Helyszínek:

 • Szekszárd, vásártér (Aranytó utca)
 • Auchan Szekszárd, 7100 Szekszárd Liszt Ferenc tér 2-4.

Főnyeremények sorsolási időpontja: 2024. május 3.

4. A Nyeremény

 • 500 Bizalompont jóváírás az első 130 Résztvevő számára

Főnyeremény:

 • 3 x 10.000 Bizalompont jóváírás

5. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban az lehet Résztvevő, aki

 • a Játék időtartama alatt, azaz 2024. április 20. napján a Helló tavasz! Szia szakma! Pályaorientációs családi nap elnevezésű rendezvényen regisztrál a Bizalomkártya programba, és létrehoz egy saját névre szóló digitális Bizalomkártyát az OkAuchan applikációban és megerősíti e-mail címét
 • a Játékba történő jelentkezés során a helyszínen, valamint https://bizalomkartya.auchan.hu/szabalyzatok oldalon megismeri és ezt szóban megerősítve is tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztatót, valamint a jelen Játékszabályzatot,
 • Egy Résztvevő egy regisztrációval (Bizalomkártya számmal) kizárólag egy alkalommal indulhat a játékban.
 • A főnyereményre azon vásárlóink jogosultak, akik:
  • rendelkeznek 2024. április 20. napján regisztrált Bizalomkártyával (felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy kizárólag az a személy jogosult a játékban részt venni, aki a saját nevén szereplő digitális Bizalomkártyával vesz részt a játékban),
  • 2024. április 20 - 30. közötti időszakban, legalább 1 x 5.000 Ft értékben vásárolnak szekszárdi áruházunkban, és
  • ennek igazolására a Helló tavasz! Szia szakma! Pályaorientációs családi nap elnevezésű rendezvényen kapott egyedi pecséttel, aláírással ellátott kártyát, kitöltött nyilatkozatot és a fenti vásárlást igazoló blokkot lezárt borítékban a Szekszárdi Auchan áruház biztonsági őr mellé elhelyezett gyűjtőládába dobja a vásárló. (Borítékot biztosít az áruház.)
  • Vásárláskor a Bizalomkártya használata feltétel

A játékban fizikai Bizalomkártyával, Auchan kártyával és Business Bizalomkártyával nem lehet részt venni.

6. Játék menete

A játékban résztvevő bemutatja digitális Bizalomkártyáját az OkAuchan app segítségével, ezt követően a Bizalomkártya számát a Szervező rögzíti.

Az első 130 Résztvevő, aki felmutatja digitális Bizalomkártyáját 500 Bizalompontot nyer.

A játék során nyert Bizalompont mennyiség legkésőbb a játék napjától számított 72 órán belül kerül jóváírásra.

A játékban azok a Bizalomkártyával rendelkezők vesznek részt, amelyeknek birtokosai a részvételi feltételeknek mindenben megfeleltek.

A Főnyeremény megszerzésének menete

A játékban résztvevő a Helló tavasz! Szia szakma! Pályaorientációs családi nap elnevezésű rendezvényen az új Bizalomkártya regisztrációt követően kapott egyedi pecséttel, aláírással ellátott kártyát, a kitöltött nyilatkozatot és a 2024. április 20 - 30. közötti időszakban, legalább 1 x 5.000 Ft értékű vásárlást igazoló blokkot lezárt borítékban a Szekszárdi Auchan áruház biztonsági őr mellé elhelyezett gyűjtőládába dobja. Ezzel a játékos részt vesz a 2024. május 3-i sorsoláson.

7. A nyeremények átadásának, érvényesítésének feltételei

7.1. A Nyeremény jóváírásáról nem küldünk értesítést. A Nyertes Bizalomkártyáján a játék napjától számított legkésőbb 72 órán belül kerül jóváírásra, a nyert Bizalompont mennyiség.

A nyereményjáték előre meghatározott számú nyereménnyel rendelkezik, a Szervező fenntartja a jogot, hogy ha kifogy bármely cikkelyhez tartozó nyeremény készlete, azt nem köteles pótolni és a játékban résztvevőt nem köteles kárpótolni. A nyeremények nem átruházhatók.

7.2 Főnyeremény sorsolása

A Főnyeremény sorsolás napján a Szerverző munkatársai véletlenszerű módszerrel kihúznak a gyűjtőládában található borítékok közül hármat, és így a 4. pontban feltüntetett 3 db 10.000 Bizalompont értékű jóváírást ez a 3 szerencsés Bizalomkártya-tulajdonos vásárlónk nyeri meg. A Szervező 3 pótnyertes borítékot is kihúz, amennyiben a nyertesek közül valamelyik nem felelne meg a Játék feltételeinek. Ebben az esetben az első nyertes helyébe a második lép, a második nyertes helyébe a harmadik, és a harmadik nyertes helyébe az első pótnyertes.

7.3. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának, érvényesítésének kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

8. Adók és közterhek

A nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. A Nyereményhez tartozó esetleges személyi jövedelemadó és nyereményadó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Nyeremény átvételét követően a Nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat, a Szervezőt a Nyeremény átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési tájékoztatója elérhető a játék helyszínén, valamint a Szervező weboldalán: https://bizalomkartya.auchan.hu/szabalyzatok oldalon.

10. Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok

A Résztvevők a jelen Játékszabályzat mellett kötelesek az Adatkezelési Tájékoztatót is megismerni és kijelentik, hogy azt a Játékba történő regisztráció során elfogadták.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat a Játékhoz tartozó Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

11. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós adatokkal nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Résztvevőt kizárja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A jelen Játékszabály bárminemű megsértése a Játékból való kizárás következménye mellett esetleges jogi lépések megtételét is vonhatja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Résztvevő teljes körű felelősséget vállal.

A Játék kommunikációs anyagaiban használt nyereményfotók csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt fenntartja a Játékszabály módosításának jogát, melyről a Résztvevőket a Bizalomkártya oldalon írásban tájékoztatja.

Budaörs, 2024. április 19.

Auchan Magyarország Kft.

Szervező

Részletek
“Nyerj Bizalompontot új regisztrációddal!” Nyereményjáték ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


“Nyerj Bizalompontot új regisztrációddal!” Nyereményjáték

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Ki kezeli az adataimat, és hol érem el?

Az adatkezelő az AUCHAN Magyarország Kft.

Cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

Telefon: +36 23 886 200

Adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben használt e-mail-címe: adatvedelem@auchan.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Postacím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

E-mail cím: adatvedelem@auchan.hu

2. Milyen célokból kezeljük az adataidat, mit jelentenek ezek a célok?

Milyen célból kezeljük az adatokat?

Mit jelent ez pontosan?

A játék lebonyolítása

 • regisztráció az OkAuchan applikációban található digitális Bizalomkártya felmutatásával és a kártyakód leolvastatásával
 • játékszabályzat szerinti feltételek ellenőrzése (a nyereményhez meg kell felelni a részvételi feltételnek: megerősített fiók)
 • Részvételi feltétel ellenőrzése körében a Bizalomkártya adatbázisban ellenőrizzük, hogy az adott kártyaszám valóban a névhez tartozik-e.
 • Főnyeremény játékban való részvétel esetén sorsolás a résztvevők között

3. Milyen adatokat, meddig kezelünk?

Milyen célból…

milyen adatokat…

meddig kezelünk?

A Játék lebonyolítása

digitális Bizalomkártya száma

a részvételi feltételekkel kapcsolatos adatok

Főnyeremény játékban való részvétel esetén: név, bizalomkártyaszám, telefonszám, vásárlást igazoló blokk

A kártyakódot a regisztrációkor olvassuk be, a regisztráltak és a nyertesek adatait a játék napjától tároljuk egy külön táblában majd a pontok jóváírását követően töröljük, a feltételeknek megfelelés ellenőrzése nyeremény jóváírása során történik.

A főnyereményjáték esetén egy zárt dobozba dobják be a játékosok egy borítékban a jelentkezéshez szükséges adatokat, majd ebből sorsolással kerülnek kiválasztásra a nyertesek. A sorsolást követően ellenőrizzük a feltételeknek való megfelelést, majd ezt követően történik a nyeremény pontok jóváírása

4. Miért kezelhetőek ezek az adatok?

Milyen célból…

milyen jogalapon kezeljük?

a játék lebonyolítása

az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulása - ennek megadása a GDPR Preambulum (32) bekezdése alapján úgy történik, hogy a tájékoztató ismeretében felmutatod az applikációt az okoseszközödön és emellett szóban jelzed a hozzájárulásodat.

A főnyereményjátékban való részvétel esetén papír alapon, nyilatkozaton történik a hozzájárulás megadása, checkbox bepipálásával.

5. Kikhez jutnak el az adatok?

A játék lebonyolítása során az adatokat az Auchan Bizalomkártya és Data csapata kezeli, valamint a szekszárdi áruház vevőszolgálati munkatársai..

Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • AdiumSoft Számítástechnikai Kft. (székhely: 2610 Nőtincs, 050/4 HRSZ) - Bizalomkártya adatbázis üzemeltetőjeként
 • Auchan Retail Data (székhely: rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix, Franciaország; cégjegyzékszám: B.808.616.296)
 • Salesforce UK Limited (székhely: village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY) - a háttérrendszer üzemeltetése, tárhely biztosítása

6. Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés kapcsán?

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmedet kérjük, hogy az adatvedelem@auchan.hu e-mailcímre küldd vagy postán a DPO részére.

Érintetti jog megnevezése

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Hozzájárulás visszavonása

Ha esetleg a nyereményjáték időtartama alatt meggondolod magad és mégsem szeretnél a továbbiakban részt venni benne, a hozzájárulás bármikor visszavonható az adatvedelem@auchan.hu elektronikus levélcímen vagy az Auchan postacímén vagy a játék helyszínén. Ez a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáféréshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy tájékoztatást kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha igen, a személyes adataiddal kapcsolatos, GDPR 15. cikk (2) bekezdésében felsorolt információkhoz hozzáférj az adott adatkezelést illetően.

Személyes adataidról másolatot kérhetsz, az első másolat ingyenes, további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. A jog gyakorlása nem járhat más személyek jogainak sérelmével, így pl. más személyes adata ebben az esetben nem kérhető.

Helyesbítéshez való jog

Kérésedre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenünk kell a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével kérheted a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Kötelesek vagyunk korlátozni az adatkezelést kérelmedre a GDPR-ban foglalt esetekben. A korlátozás azt jelenti, hogy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

 • hozzájárulásoddal,
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Ha a korlátozást feloldjuk, kötelesek vagyunk erről számodra tájékoztatást adni, ha Te kezdeményezted a korlátozást.

Tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés ellen

Alanyi jogod van tiltakozni az adataid ilyen célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is

Automatizált adatkezeléssel kapcsolatos alanyi jog

Alanyi jogod van arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Kérésedre az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha ennek a GDPR-ban foglalt feltételei fennállnak - erről tájékoztatást adunk. A nyilvánosan közölt adatok kapcsán a megosztásoknak utána is kell járnunk és lépéseket tenni annak érdekében, hogy az adatokra mutató hivatkozások, továbbosztott információk is törölve legyenek.

Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy

 • a rád vonatkozó, általad rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá, hogy
 • ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályoznánk,
 • kérheted a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósíthat.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzed, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem ért, kérjük, hogy a fenti emailcímen jelezd azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül jogosult vagy arra, hogy panaszt tegyél valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helyed, munkahelyed vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fentieken túl megillet a bírósághoz fordulás joga is.

NYILATKOZAT

Név: ……………………………..

Bizalomkártyaszám: ……………………………

Telefonszám: ………………………………

Alulírott, a Részvételi Feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban foglaltakat tudomásul veszem. Nyilatkozataimat a jelölőnégyzetek mellé tett X jellel teszem meg.

Hozzájárulok, hogy adataimat a nyereményjátékhoz az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje az Auchan Magyarország Kft.,

……………………., 2024………………….

………………………………..

 aláírás

Részletek
“Plinko Board 2024” Nyereményjáték Játékszabályzat


“Plinko Board 2024” Nyereményjáték Játékszabályzat

Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237) mint „Szervező” a 2024. április 2. és 2024. május 5. közötti időszakban 3 héten át, 3 kijelölt áruházban (Albertfalva, Solymár, Törökbálint)  „Plinko Board 2024” elnevezésű nyereményjátékot szervez a megerősített fiókkal rendelkező Bizalomkártya tulajdonos vásárlói számára – a továbbiakban „Játék”.

1. A játék szervezője: Auchan Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi nagykorú, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú, saját névre szóló, és megerősített Bizalomkártya fiókkal és fizikai/digitális Bizalomkártyával rendelkező személy – a továbbiakban „Résztvevő, illetve Résztvevők” jogosult részt venni az 5. pontban meghatározott feltételekkel.

A Játékban a Szervező Márka és vásárlói kapcsolatok igazgatóságának, valamint az E-Kereskedelem üzletág munkatársai nem vehetnek részt.

3. A Játék időtartama

A Játék 2024. április 2. és 2024. május 5. között, mindig a kijelölt áruházban és időpontban, 09:00-tól 17:00-ig kerül megrendezésre. A Játékra az alábbi Auchan áruházakban lesz lehetőség:

 • 2024. április 2. - április 7. között: Albertfalva
 • 2024. április 15. - április 21. között: Solymár
 • 2024. április 29. - május 5. között: Törökbálint

4. A Nyeremény

Plinko Board nyeremények:

 • 5 típusú Bizalompont jóváírás a következő értékekben:
  • 100 pont,
  • 300 pont,
  • 500 pont,
  • 800 pont,
  • 1000 pont.

5. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban az lehet Résztvevő, aki

 • a Bizalomkártya programba regisztrált, saját névre szóló Bizalomkártyával rendelkezik, vagy a Játék időtartama alatt regisztrál és megerősíti e-mail címét
 • a Játékba történő jelentkezés során a helyszínen megismeri és tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztatót, valamint a jelen Játékszabályzatot (a dokumentumok elérhetőek a https://bizalomkartya.auchan.hu/szabalyzatok oldalon is),
 • A részvétel további feltételei:
  • játék napján történt vásárláshoz tartozó nyugta bemutatása
 • Egy Résztvevő egy regisztrációval (Bizalomkártya számmal) kizárólag egy alkalommal indulhat a játékban.

6. Játék menete

A játékban résztvevő bemutatja játék napján történt vásárláshoz tartozó nyugtát, valamint fizikai vagy digitális Bizalomkártyáját, amelyet vonalkódolvasó segítségével beolvas, illetve rögzít a Szervező. A Bizalomkártya számának rögzítésére kizárólag abban az esetben van szükség, ha a Bizalompont jóváírás nem azonnal történik meg. A pont jóváírását követően a rögzített Bizalomkártya számok azonnal törlésre kerülnek.

A játékban Résztvevő, egy, a Szervező által átadott korongot a Plinko tábla felső részébe dobva, lecsúsztat. A táblához peckek vannak erősítve, amik véletlenszerűen irányítják a bedobott korongot. A korong a tábla alján található 9 lyuk valamelyikébe esik. Attól függően, hogy melyik lyukba esik a korong, a lyuk alján található jelzés mutatja meg a nyereményt, azaz Bizalompont jóváírást.

A játék során nyert Bizalompont mennyiség legkésőbb a játék napjától számított 48 órán belül kerül jóváírásra.

A Plinko Board játékban azok a Bizalomkártyával rendelkezők vesznek részt, amelyeknek birtokosai a részvételi feltételeknek mindenben megfeleltek.

7. A nyeremények átadásának, érvényesítésének feltételei

7.1. A Nyeremény jóváírásáról nem küldünk értesítést. A Nyertes Bizalomkártyáján a játék napjától számított legkésőbb 48 órán belül kerül jóváírásra, a nyert Bizalompont mennyiség.

A nyeremény nem átruházható.

7.2. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának, érvényesítésének kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

8. Adók és közterhek

A nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. A Nyereményhez tartozó esetleges személyi jövedelemadó és nyereményadó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Nyeremény átvételét követően a Nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat, a Szervezőt a Nyeremény átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési tájékoztatója elérhető a játék helyszínén, valamint a Szervező weboldalán: https://bizalomkartya.auchan.hu/szabalyzatok oldalon.

10. Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok

A Résztvevők a jelen Játékszabályzat mellett kötelesek az Adatkezelési Tájékoztatót is megismerni és kijelentik, hogy azt a Játékba történő regisztráció során elfogadták.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat a Játékhoz tartozó Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

11. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós adatokkal nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Résztvevőt kizárja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A jelen Játékszabály bárminemű megsértése a Játékból való kizárás következménye mellett esetleges jogi lépések megtételét is vonhatja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Résztvevő teljes körű felelősséget vállal.

A Játék kommunikációs anyagaiban használt nyereményfotók csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt fenntartja a Játékszabály módosításának jogát, melyről a Résztvevőket a Bizalomkártya oldalon írásban tájékoztatja.

Budaörs, 2024. március 28.

Auchan Magyarország Kft.

Szervező

Részletek
“Plinko Board 2024” Nyereményjáték ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ • Ki kezeli az adataimat, és hol érem el?

Az adatkezelő az AUCHAN Magyarország Kft.

Cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

Telefon: +36 23 886 200

Adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben használt e-mail-címe: adatvedelem@auchan.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Postacím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

E-mail cím: adatvedelem@auchan.hu

 • Milyen célokból kezeljük az adataidat, mit jelentenek ezek a célok?

Milyen célból kezeljük az adatokat?

Mit jelent ez pontosan?

A játék lebonyolítása

 • regisztráció a Bizalomkártya vagy az applikáció felmutatásával és a kártya kód beolvastatásával
 • blokk bemutatása (nem rögzítünk adatot)
 • játékszabályzat szerinti feltételek ellenőrzése (a nyereményhez meg kell felelni a részvételi feltételeknek: megerősített fiók)

 • Milyen adatokat, meddig kezelünk?

Milyen célból…

milyen adatokat…

meddig kezelünk?

A Játék lebonyolítása

fizikai vagy digitális Bizalomkártya száma

a részvételi feltételekkel kapcsolatos adatok

A kártyakódot a regisztrációkor olvassuk be, a regisztráltak és a nyertesek adatait a játék napját követő 2 héten keresztül tároljuk egy külön táblában majd a pontok jóváírását követően töröljük, a feltételeknek való megfelelés ellenőrzése a játék során történik.

A blokkokat csak ellenőrizzük, azokról nem rögzítünk információt.

 • Miért kezelhetőek ezek az adatok?

Milyen célból…

milyen jogalapon kezeljük?

a játék lebonyolítása

az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulása - ennek megadása a GDPR Preambulum (32) bekezdése alapján úgy történik, hogy a tájékoztató ismeretében felmutatod a kártyát/applikációt az okoseszközödön és emellett szóban jelzed a hozzájárulásodat

 • Kikhez jutnak el az adatok?

A játék lebonyolítása során az adatokat az Auchan Bizalomkártya és Data csapata kezeli.

Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • AdiumSoft Számítástechnikai Kft. (székhely: 2610 Nőtincs, 050/4 HRSZ) - Bizalomkártya adatbázis üzemeltetőjeként
 • Auchan Retail Data (székhely: rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix, Franciaország; cégjegyzékszám: B.808.616.296)
 • Salesforce UK Limited (székhely: village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY) - a háttérrendszer üzemeltetése, tárhely biztosítása
 • Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés kapcsán?

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmedet kérjük, hogy az adatvedelem@auchan.hu e-mailcímre küldd vagy postán a DPO részére.

Érintetti jog megnevezése

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Hozzájárulás visszavonása

Ha esetleg a nyereményjáték időtartama alatt meggondolod magad és mégsem szeretnél a továbbiakban részt venni benne, a hozzájárulás bármikor visszavonható az adatvedelem@auchan.hu elektronikus levélcímen vagy az Auchan postacímén vagy a játék helyszínén. Ez a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáféréshez való jog

Jogosult vagy arra, hogy tájékoztatást kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha igen, a személyes adataiddal kapcsolatos, GDPR 15. cikk (2) bekezdésében felsorolt információkhoz hozzáférj az adott adatkezelést illetően.

Személyes adataidról másolatot kérhetsz, az első másolat ingyenes, további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. A jog gyakorlása nem járhat más személyek jogainak sérelmével, így pl. más személyes adata ebben az esetben nem kérhető.

Helyesbítéshez való jog

Kérésedre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenünk kell a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével kérheted a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Kötelesek vagyunk korlátozni az adatkezelést kérelmedre a GDPR-ban foglalt esetekben. A korlátozás azt jelenti, hogy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

 • hozzájárulásoddal,
 • az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Ha a korlátozást feloldjuk, kötelesek vagyunk erről számodra tájékoztatást adni, ha Te kezdeményezted a korlátozást.

Tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés ellen

Alanyi jogod van tiltakozni az adataid ilyen célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is

Automatizált adatkezeléssel kapcsolatos alanyi jog

Alanyi jogod van arra, hogy ne terjedjen ki rád az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rád nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintene.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Kérésedre az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha ennek a GDPR-ban foglalt feltételei fennállnak - erről tájékoztatást adunk. A nyilvánosan közölt adatok kapcsán a megosztásoknak utána is kell járnunk és lépéseket tenni annak érdekében, hogy az adatokra mutató hivatkozások, továbbosztott információk is törölve legyenek.

Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy

 • a rád vonatkozó, általad rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá, hogy
 • ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt akadályoznánk,
 • kérheted a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósíthat.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzed, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem ért, kérjük, hogy a fenti emailcímen jelezd azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül jogosult vagy arra, hogy panaszt tegyél valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helyed, munkahelyed vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fentieken túl megillet a bírósághoz fordulás joga is.

Részletek
Nyugdíjas nap részvételi szabályzat


Nyugdíjas
napRÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 2040 Budaörs,
Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237) (a továbbiakban: Szervező)
Bizalomkártya Programhoz  csatlakozó
„Nyugdíjas nap” elnevezéssel programot (a továbbiakban: Promóció) szervez az
alábbi szabályok szerint.A
Promóció leírásaA
Szervező 2019. március 1-től Promóciót hirdet, melyben a Bizalomkártyával
és/vagy Auchan Kártyával (a továbbiakban együttesen: Bizalomkártya) rendelkező
nyugdíjas vásárlók minden hét hétfői napján (Nyugdíjas Nap) történő vásárlásaik
után Bizalompontot kapnak a jelen Szabályzatban leírtak szerint.1.
A résztvevők1.1.
A Promócióban minden személy részt vehet, aki 65. életévét betöltötte és a
jelen részvételi szabályzatban (a továbbiakban: Részvételi Szabályzat) a
Promócióban való részvételhez szükségesként meghatározott feltételeket
teljesíti és az itt írtakat teljes körűen elfogadja (a továbbiakban: Résztvevő
vagy Résztvevők).1.2.
A Promócióban az alábbi együttesen megvalósuló feltételekkel lehet részt
venni:1.2.1.
Nyugdíj szelvény, vagy nyugellátást igazoló egyéb okmány, nyugdíjas igazolvány
bemutatása,  és 65. életév betöltésének
igazolása és bemutatása fényképes igazolvánnyal bármelyik Auchan áruház (a
továbbiakban: Áruház vagy Áruházak) vevőszolgálatán. A Szervező a bemutatott
iratról fénymásolatot nem készít.1.2.2. Érvényes Bizalomkártya vagy Auchan
kártya bemutatása és beolvasása a vásárlási tranzakció lezárását (a továbbiakban:
Vásárlás) megelőzően.1.2.3.Egy
Vásárlás a Szervező által Magyarország közigazgatási határain belül
üzemeltetett bármelyik Áruházban.1.2.4.
Amennyiben a Résztvevő először vesz részt a Promócióban, még a Vásárlás napján
a Vásárlás helyszínéül szolgáló Áruház vevőszolgálatán (a továbbiakban:
Vevőszolgálat) a Vásárlást igazoló bizonylat (számla, blokk) (a továbbiakban:
Blokk) bemutatása, amennyiben a Résztvevő még nem adta az 1.3. szerinti
hozzájárulását adatai ellenőrzéséhez;1.2.5.
A Bizalomkártyához regisztrált email cím és/vagy mobiltelefonszám megléte,
illetve legalább az egyik megadása.Amennyiben a Résztvevő a  Programba regisztrálás folyamán mobilszámot
is megad, azt kizárólag érvényes magyarországi mobil telefonszámmal lehet,
azaz az ország előhívószámmal (+36), illetve a 20, 30, 31, 50, és 70-es
előhívószámmal és hétjegyű telefonszámmal. pl.: +36 30 123 4567 vagy
+36 20 123 4567, stb.1.2.6.
Amennyiben a Résztvevő a Bizalomkártya Program keretében nem nyilatkozott
megkereshetőségéről, úgy azon nyilatkozat megadása a vonatkozó négyzet
bejelölésével, amely alapján a Szervező a Résztvevőnek az általa megadott
elérhetőségen értesítéseket küld a Promócióban elérhető előnyökről, illetve
amelyre termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kiemelt ajánlatokat
küldhet a Programmal kapcsolatos kedvezményekről.1.3.
A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Vevőszolgálat a Résztvevőnek a
Bizalomkártya Programban megadott személyes adatait (nem, név, születési idő,
lakcím, telefonszám és/vagy e-mail cím) összevesse a Résztvevő bármely
személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványában rögzítettekkel annak
érdekében, hogy a későbbiek során közvetlenül a pénztárnál érvényesíthesse az
adott kedvezményt (a továbbiakban: Beazonosítás).2.
A Promóció időtartama2.1.
A Promóció 2019. március 1-től 
visszavonásig érvényes, azzal, hogy kizárólag hétfői napokon vehető
igénybe.3.
A Promóció lebonyolításának szabályai3.1.
A Szervező azon Résztvevők Bizalomkártyáján, akik az 1.2. és 1.3. pontban
meghatározott együttes feltételeket a Promóció időtartama alatt a Részvételi
Szabályzatban meghatározottak szerint és az itt írt korlátozásokkal teljesítik
(a továbbiakban: Bizalompont Érvényesítés) Bizalompontot ír jóvá az alábbiak
szerint.3.2.
Bizalompont Érvényesítés Beazonosítást
követően
: Amennyiben a Résztvevő beazonosítása megtörtént, úgy a
Bizalomkártyájának az Áruház pénztáránál történő átadásával, illetve
leolvasásával a pénztárrendszer automatikusan jóváírja a Résztvevő vásárlásának
Blokkján a kedvezmény összegét.3.3.
Amennyiben a Beazonosítás még nem történt meg:3.3.1. A Résztvevők a Bizalompont
Érvényesítésére csak a Vásárlás napján és csak Vásárlás helyszínéül szolgáló
Áruház Vevőszolgálatán jogosultak. A Vásárlás napját követően, utólag,
Bizalompont Érvényesítésére lehetőség nincs. Az Áruházakban a más Áruházban
való Vásárlás után Bizalompont Érvényesítésére lehetőség nincs.3.3.2.
Bizalompont Érvényesítése kizárólag azzal a Bizalomkártyával történhet, amely
kártyát a vásárlás során használtak, és amelynek száma a Bizalompont
Érvényesítéssel érintett és Bizalompont Érvényesítés során felmutatott Blokkon
ténylegesen is szerepel. A Vevőszolgálat a Bizalompont Érvényesítés során a
Bizalomkártya Program informatikai rendszerében rögzíti a Résztvevő által
bemutatott Bizalomkártya számát és a Blokk számát.3.4. Bizalompont
Érvényesítés olyan Bizalomkártyával – illetve Beazonosítás hiányában Blokkal
együtt - lehetséges, amely vonatkozásában a fenti azonosító adatok (a
vonalkódot is ide értve) olvashatóak és rögzíthetőek.3.5.
A Promóció az MH Auchan Benzinkutak Kft. által üzemeltetett Auchan
üzemanyagtöltő-állomásokon történő vásárlásra nem vonatkozik.FONTOS!A könnyebb áttekinthetőség érdekében az Auchan
Magyarország Kft. 2022. július 1-től új pontszámítást vezet be, amelynek
legfontosabb változása az, 1 Bizalompont 1 Ft-ot ér, a korábbi 2
Bizalompont  1 Ft-ot ér helyett.Az Auchan Magyarország Kft.  ennek érdekében 2022. július 1. napjától a
pontegyenlegeket átállítja az új elv szerint, vagyis a korábbi Bizalompont
egyenleget igazítja a forint értékhez.3.6.
A Szervező minden – a Részvételi Szabályzatnak megfelelő - Bizalompont
Érvényesítés esetén a Résztvevő által a Bizalompont Érvényesítés során átadott
és beolvasott Bizalomkártyán a vásárlás végösszege alapján promóciós pontokat
ír jóvá. A promóciós pontok mértéke a vásárlások végösszegétől függően,  1000 (ezer) Forint felett minden elköltött
1000 (ezer) Forint után a nyugdjías nap keretében az egyébként jóváírt 5
Bizalompont háromszorosa.Egy vásárlási tranzakcióhoz kapcsolódóan a
jóváírás maximális értéke 500 pont (500 Ft).A
Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételekben vagy Auchan kártya Általános
Részvételi Feltételekben foglaltaknak megfelelően 1.000, azaz ezer Bizalompont
értéke 1 000,- Ft, azaz ezer Forint összegnek felel meg.FONTOS!2022. július 1. napjától 1 000 Ft alatti
vásárlási végösszegeknél Bizalompont nem gyűjthető.3.7. A Promóció keretében a
Bizalompont Érvényesítéssel érintett Bizalompontok legkésőbb 24 (huszonnégy)
órán belül kerülnek jóváírásra a pontegyenlegen.3.8.
A Promóció keretében egy adott Vásárlás vonatkozásában kizárólag egyszeri
Bizalompont Érvényesítésre van lehetőség, azaz a Vásárláshoz tartozó Blokk
Bizalompont Érvényesítéshez való többszöri felhasználása nem megengedett. A
kedvezmény más promócióval nem vonható össze. 3.9.
A Promóció során egy Bizalomkártya és az ahhoz tartozó Társkártya a
Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételeknek megfelelően egy Bizalomkártyának
minősül. A Promóció során egy Auchan kártya és az ahhoz tartozó Társkártya az
Auchan kártya Általános Részvételi Feltételeknek megfelelően egy Auchan
kártyának minősül.3.10.
A Promóció kizárólag az Áruházak kasszasorán belüli vásárlóterületén történő
Vásárlásokra terjed ki és nem vonatkozik a kasszasoron kívüli üzletsori és
ételudvari üzletekben, üzemanyagtöltő állomásokon, az Auchan online áruházban,
valamint egyéb értékesítési pontokon történő vásárlásokra, továbbá a
kiterjesztett garanciára.3.11.
A Bizalomkártya igénylésére és használatára, különösen a Bizalompontok
jóváírására, illetőleg a Bizalompontok beváltására a Bizalomkártya Általános
Részvételi Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az Auchan kártya igénylésére
és használatára, különösen a Bizalompontok jóváírására, illetőleg a
Bizalompontok a beváltására az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételek
rendelkezései az irányadóak.3.12. A Bizalomkártyával
még nem rendelkező, de a Promócióban részt venni kívánó vásárlók számára a
Szervező a Vevőszolgálaton a Bizalompont Érvényesítés során biztosítja a
Bizalomkártya Igénylés és a Beazonosítás lehetőségét.4.
Záró rendelkezések4.1.
A Résztvevők a Promócióban való részvétellel kifejezetten elfogadják a jelen
Részvételi Szabályzat rendelkezéseit. A Promócióban való részvétel önkéntes és
a teljes Részvételi Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.4.2.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Részvételi
Szabályzatban foglalt feltételek teljesülését ellenőrizze és a Részvételi
Szabályzatnak nem megfelelő Bizalompont Érvényesítéseket visszautasítsa,
valamint a Részvételi Szabályzatot, illetve a Bizalomkártya Általános
Részvételi Feltételeket vagy az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételeket
megszegő Résztvevőket a Promócióból kizárja, illetőleg a Promócióban való
részvételük korlátozza.4.3.
A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az általuk hiányosan és/vagy tévesen
szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.4.4.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Részvételi Szabályzatot
bármikor megváltoztatassa – a Promóció időtartamának meghosszabbítását is
beleértve -, amely változásokról minden esetben haladéktalanul tájékoztatja a
Résztvevőket a www.auchan.hu weboldalon és az Áruházak Vevőszolgálatán
közzétett tájékoztatóban.A
Részvételi Szabályzatot jellemzően az alábbi esetekben módosítja a Szervező:-         
a program működési
feltételeinek módosítása (pl. a program 
időtartama)-         
a pontgyűjtés
szabályainak változtatása.5.
A jelen Promócióban az Auchan Magyarország Kft. a Résztvevőnek a Bizalomkártya
programba való regisztrálásakor megadott személyes adatain kívül újabb
személyes adatot csak akkor rögzít, amennyiben az nem szerepel a korábban
megadott adatok között a
Bizalomkártya Program Adatkezelési Tájékoztatóban leírtak szerint eljárva.6.
A jelen Részvételi Szabályzatban nem szereplő kérdésekben a Bizalomkártya
Program Általános Részvételi Feltételeinek rendelkezései az irányadók. A
Résztvevők személyes adatainak kezeléséről a Bizalomkártya Program Adatkezelési
Tájékoztatója ad részletes tájékoztatást. 
Mind az Általános Részvételi Feltételek, mind az Adatkezelési
Tájékoztató megtalálható a https://bizalomkartya.auchan.hu/szabalyzatok
linkre kattintással, továbbá az Áruházak vevőszolgálatán.A Programból származó
esetleg vitás kérdések rendezésére a vita tárgya idején hatályos részvételi
szabályok az irányadók. Budaörs, 2022. június 28. Auchan Magyarország Kft. 

Részletek
Családos nap részvételi szabályzat


Családos napRÉSZVÉTELI
SZABÁLYZATAz AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 2040 Budaörs, Sport
utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237) (a továbbiakban: Szervező)
Bizalomkártya Programhoz csatlakozó, „Családos Nap” elnevezéssel programot (a
továbbiakban: Promóció) szervez az alábbi szabályok szerint. Promóció
leírásaA
Szervező 2019. március 1-től Promóciót hirdet, melyben a Bizalomkártyával
és/vagy Auchan Kártyával (a továbbiakban együttesen: Bizalomkártya) rendelkező
családos vásárlók a kijelölt hetek pénteki napjain (Családos Nap) történő
vásárlásaik után Bizalompontot kapnak a jelen Szabályzatban leírtak szerint. 1. A résztvevők 1.1.
A Promócióban minden személy részt vehet, aki a jelen részvételi szabályzatban
(a továbbiakban: Részvételi Szabályzat) a Promócióban való részvételhez
szükségesként meghatározott feltételeket teljesíti és az itt írtakat teljes
körűen elfogadja (a továbbiakban: Résztvevő vagy Résztvevők). 1.2.
A Promócióban az alábbi együttesen
megvalósuló feltételekkel lehet részt venni: 1.2.1. A Résztvevővel egy
háztartásban élő, legalább egy, 18 év alatti gyermek születési dátumának
megadása és lakcímkártyájának bemutatása bármelyik Auchan áruház (a
továbbiakban: Áruház vagy Áruházak) vevőszolgálatán. A Szervező a bemutatott
iratról fénymásolatot nem készít. 1.2.2. Érvényes Bizalomkártya
vagy Auchan kártya bemutatása és beolvasása a vásárlási tranzakciót (a
továbbiakban: Vásárlás) lezárását megelőzően. 1.2.3. Egy Vásárlás a Szervező
által Magyarország közigazgatási határain belül üzemeltetett bármelyik
Áruházban; 1.2.4. Amennyiben a Résztvevő először
vesz részt a Promócióban, még a Vásárlás napján a Vásárlás helyszínéül szolgáló
Áruház vevőszolgálatán (a továbbiakban Vevőszolgálat) a Vásárlást igazoló
bizonylat (számla, blokk) (a továbbiakban: Blokk) bemutatása, amennyiben a
Résztvevő még nem adta az 1.3. szerinti hozzájárulását adatai ellenőrzéséhez; 1.2.5. A Bizalomkártyához
regisztrált email cím megléte, illetve megadása. Amennyiben
a Résztvevő a  Programba regisztrálás
folyamán mobilszámot is megad, azt kizárólag érvényes magyarországi mobil
telefonszámmal lehet, azaz az ország előhívószámmal (+36), illetve a 20, 30,
31, 50, és 70-es előhívószámmal és hétjegyű telefonszámmal. pl.: +36 30 123 4567 vagy
+36 20 123 4567, stb.  1.2.6. Amennyiben a Résztvevő
a Bizalomkártya Program keretében nem nyilatkozott megkereshetőségéről, úgy
azon nyilatkozat megadása a vonatkozó négyzet bejelölésével, amely alapján a
Szervező a Résztvevőnek az általa megadott elérhetőségen értesítéseket küld a
Promócióban elérhető előnyökről, illetve amelyre termékeivel vagy
szolgáltatásaival kapcsolatos kiemelt ajánlatokat küldhet a Programmal
kapcsolatos kedvezményekről. 1.3.
A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Vevőszolgálat a Résztvevőnek a
Bizalomkártya Programban megadott személyes adatait (nem, név, születési idő,
lakcím, telefonszám és/vagy e-mail cím) összevesse a Résztvevő bármely
személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványában rögzítettekkel annak
érdekében, hogy a későbbiek során közvetlenül a pénztárnál érvényesíthesse az
adott kedvezményt (a továbbiakban: Beazonosítás). 1.4. A Promóció keretén belül 2022. július 1-jétől minden
olyan gyermeket váró kismama, továbbá 6 éves kort be nem töltött gyermeket
nevelő szülő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, elvált szülő esetén pedig a
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő regisztrálhat és részt vehet, aki
elfogadta a jelen Szabályzatban foglaltakat, és aszerint jár el, illetve
előzetesen megismeri a személyes adatai kezeléséről szóló Bizalomkártya Program
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat (a továbbiakban: Résztvevő).  2. A Promóció időtartama 2.1.
A Promóció 2019. március 1-től visszavonásig érvényes, azzal, hogy kizárólag
pénteki napokon vehető igénybe.  3. A Promóció lebonyolításának szabályai 3.1.
A Szervező azon Résztvevők Bizalomkártyáján, akik az 1.2., illetve 1.3. pontban
meghatározott együttes feltételeket a Promóció időtartama alatt a Részvételi
Szabályzatban meghatározottak szerint és az itt írt korlátozásokkal teljesítik
(a továbbiakban: Bizalompont Érvényesítés) Bizalompontot ír jóvá az alábbiak
szerint. 3.2. Bizalompont Érvényesítés Beazonosítást
követően:
Amennyiben a Résztvevő beazonosítása megtörtént, úgy a
Bizalomkártyájának az Áruház pénztáránál történő átadásával, illetve
leolvasásával a pénztárrendszer automatikusan jóváírja a Résztvevő vásárlásának
Blokkján a kedvezmény összegét. 3.3. Amennyiben a Beazonosítás még nem történt
meg:3.3.1. A Résztvevők a
Bizalompont Érvényesítésére csak a Vásárlás napján és csak Vásárlás helyszínéül
szolgáló Áruház Vevőszolgálatán jogosultak. A Vásárlás napját követően, utólag,
Bizalompont Érvényesítésére lehetőség nincs. Az Áruházakban a más Áruházban
való Vásárlás után Bizalompont Érvényesítésére lehetőség nincs. 3.3.2 Bizalompont
Érvényesítése kizárólag azzal a Bizalomkártyával történhet, amely kártyát a
vásárlás során használtak, és amelynek száma a Bizalompont Érvényesítéssel
érintett és Bizalompont Érvényesítés során felmutatott Blokkon ténylegesen is
szerepel. A Vevőszolgálat a Bizalompont Érvényesítés során a Bizalomkártya
Program informatikai rendszerében rögzíti a Résztvevő által bemutatott
Bizalomkártya számát és a Blokk számát. 3.4.
Bizalompont Érvényesítés olyan Bizalomkártyával – illetve Beazonosítás
hiányában Blokkal együtt - lehetséges, amely vonatkozásában a fenti azonosító
adatok (a vonalkódot is ide értve) olvashatóak és rögzíthetőek. 3.5.
A Promóció az MH Auchan Benzinkutak Kft. 
által üzemeltetett Auchan üzemanyagtöltő-állomásokon történő vásárlásra
nem vonatkozik. 3.6. A
Szervező minden – a Részvételi Szabályzatnak megfelelő - Bizalompont
Érvényesítés esetén a Résztvevő által a Bizalompont Érvényesítés során
beolvasott Bizalomkártyán a vásárlás végösszege alapján, minden  1.000 Ft
költés után az egyébként jóváírt 5 Bizalompont háromszorosát írja jóvá
promóciós pontként. FONTOS!A könnyebb áttekinthetőség érdekében az
Auchan Magyarország Kft. 2022. július 1-től új pontszámítást vezet be, amelynek
legfontosabb változása az, 1 Bizalompont 1 Ft-ot ér, a korábbi 2
Bizalompont  1 Ft-ot ér helyett.Az Auchan Magyarország Kft.  ennek érdekében 2022. július 1. napjától a
pontegyenlegeket átállítja az új elv szerint, vagyis a korábbi Bizalompont
egyenleget igazítja a forint értékhez.Egy
vásárlási tranzakcióhoz kapcsolódóan a jóváírás maximális értéke 500 pont (500
Ft). A Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételekben vagy Auchan kártya
Általános Részvételi Feltételekben foglaltaknak megfelelően 1.000, azaz ezer
Bizalompont értéke 1 000,- Ft, azaz ezer Forint összegnek felel meg. FONTOS!2022. július 1. napjától 1 000 Ft alatti
vásárlási végösszegeknél Bizalompont nem gyűjthető. 3.7.
A Promóció keretében a Bizalompont Érvényesítéssel érintett Bizalompontok
legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül kerülnek jóváírásra a pontegyenlegen. 3.8.
A Promóció keretében egy adott Vásárlás vonatkozásában kizárólag egyszeri
Bizalompont Érvényesítésre van lehetőség, azaz a Vásárláshoz tartozó Blokk
Bizalompont Érvényesítéshez való többszöri felhasználása nem megengedett. A
kedvezmény más promócióval nem vonható össze.  3.9.
A Promóció során egy Bizalomkártya és az ahhoz tartozó Társkártya a
Bizalomkártya Általános Részvételi Feltételeknek megfelelően egy
Bizalomkártyának minősül. A Promóció során egy Auchan kártya és az ahhoz
tartozó Társkártya az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételeknek
megfelelően egy Auchan kártyának minősül. 3.10.
A Promóció kizárólag az Áruházak kasszasorán belüli vásárlóterületén történő
Vásárlásokra terjed ki és nem vonatkozik a kasszasoron kívüli üzletsori és
ételudvari üzletekben, üzemanyagtöltő állomásokon, az Auchan Online áruházban,
valamint egyéb értékesítési pontokon történő vásárlásokra, továbbá a
kiterjesztett garanciára. 3.11.
A Bizalomkártya igénylésére és használatára, különösen a Bizalompontok
jóváírására, illetőleg a Bizalompontok beváltására a Bizalomkártya Általános
Részvételi Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az Auchan kártya igénylésére
és használatára, különösen a Bizalompontok jóváírására, illetőleg a
Bizalompontok a beváltására az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételek
rendelkezései az irányadóak. 3.12.
A Bizalomkártyával még nem rendelkező, de a Promócióban részt venni kívánó
vásárlók számára a Szervező a Vevőszolgálaton a Bizalompont Érvényesítés során
biztosítja a Bizalomkártya Igénylés és a beazonosítás lehetőségét.


3.13. Az Auchan Magyarország Kft. a 18. életévet betöltő gyermek adatait (születési idejét) a 18. életév betöltését követő napon törli a vásárló profiljából.


3.14. Ha a vásárló profiljában a 3.13-as pontban leírt törlési feltétel miatt)nem szerepel többé 18 évnél fiatalabb gyermekre vonatkozó adat , akkor a vásárlót az Auchan Magyarország Kft. automatikusan leiratkoztatja a Családos napról. A vásárló bármikor vissza tud jelentkezni, amennyiben van további 18 évnél fiatalabb gyermeke és ezt rögzíti a Bizalomkártya profiljában. A gyermek  lakcímkártyájának bemutatása ugyanúgy szükséges a kedvezmény igénybevételéhez. Az adatok valódiságáért a vásárló felel. 4. Záró rendelkezések 4.1.
A Résztvevők a Promócióban való részvétellel kifejezetten elfogadják a jelen
Részvételi Szabályzat rendelkezéseit. A Promócióban való részvétel önkéntes és
a teljes Részvételi Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 4.2.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Részvételi
Szabályzatban foglalt feltételek teljesülését ellenőrizze és a Részvételi
Szabályzatnak nem megfelelő Bizalompont Érvényesítéseket visszautasítsa,
valamint a Részvételi Szabályzatot, illetve a Bizalomkártya Általános
Részvételi Feltételeket vagy az Auchan kártya Általános Részvételi Feltételeket
megszegő Résztvevőket a Promócióból kizárja, illetőleg a Promócióban való
részvételük korlátozza. 4.3.
A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az általuk hiányosan és/vagy tévesen
szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. 4.4.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Részvételi Szabályzatot
bármikor megváltoztatassa – a Promóció időtartamának meghosszabbítását is
beleértve -, amely változásokról minden esetben haladéktalanul tájékoztatja a
Résztvevőket a www.bizalomkartya.auchan.hu  weboldalon és
az Áruházak Vevőszolgálatán közzétett tájékoztatóban. A
Részvételi Szabályzatot jellemzően az alábbi esetekben módosítja a Szervező:-         
a program működési
feltételeinek módosítása (pl. a program 
időtartama)-         
a pontgyűjtés
szabályainak változtatása.  5.
A jelen Promócióban az Auchan Magyarország Kft. a Résztvevőnek a Bizalomkártya
programba való regisztrálásakor megadott személyes adatain kívül újabb
személyes adatot csak akkor rögzít, amennyiben az nem szerepel a korábban
megadott adatok között a Bizalomkártya Program Adatkezelési Tájékoztatóban
leírtak szerint eljárva. 6.
A jelen Részvételi Szabályzatban nem szereplő kérdésekben a Bizalomkártya
Program Általános Részvételi Feltételeinek rendelkezései az irányadók. A
Résztvevők személyes adatainak kezeléséről a Bizalomkártya Program Adatkezelési
Tájékoztatója ad részletes tájékoztatást. 
Mind az Általános Részvételi Feltételek, mind az Adatkezelési
Tájékoztató megtalálható a https://bizalomkartya.auchan.hu/szabalyzatok linkre kattintással, továbbá az Áruházak
vevőszolgálatán.   Budaörs,
2023. augusztus 23.  Auchan
Magyarország Kft.     

Részletek