Szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Bizalomkártya

Az AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. adatkezelési tájékoztatója a Bizalomkártya Program és csatlakozó programjai vonatkozásában felmerülő adatkezelésekről

Az AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („Auchan” vagy „Adatkezelő”) által kidolgozott és meghirdetett Auchan Bizalomkártya Programban („Program”) történő részvétel személyes adatok kezelésével jár, ezért a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. és 14. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

A Program az alábbi, személyes adatok megadásával járó programokat foglalja magába:

a, Bizalomkártya regisztráció,

b, Bizalomkártya Business program, az ott megjelölt eltérésekkel,

c, Auchan Kártya regisztráció során Bizalomkártya hozzákapcsolása, vagy regisztrációja,

d, Családos Nap,

e, Nyugdíjas Nap,

f, Bizalom Napja,

g, Bébé program

Az a)-c) pontok szerinti kártyák a továbbiakban együttesen „Bizalomkártyaként” kerülnek említésre.

A d)-g) pontok szerinti promóciókhoz („Csatlakozó Programok”) - való csatlakozás előfeltétele a Programba történő regisztrálás.

A c) pontban említett Auchan kártya tekintetében az Auchan és az Oney Magyarország Zrt. közös adatkezelők, és az adatkezelési tájékoztató az ONEY honlapján https://www.oney.hu/phocadownload/AK/N19-4024-03-20190906_Auchan_kartya_program_altalanos_resztveteli_feltetelek.pdf https://www.oney.hu/letoltheto-dokumentumok/category/?download=1826:altalanos-adatkezelesi-tajekoztato található.

A Bizalomkártya Business Program adatkezelési tájékoztatója a https://bizalomkartya.auchan.hu/szabalyzatok link alatt található.


1. AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐINEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4;

cégjegyzékszám: 13-09-165237;

postai cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

e-mail cím: adatvedelem@auchan.hu

honlapcím: https://bizalomkartya.auchan.hu

2. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

dr. Csekő Katalin

postai címe: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

e-mail címe: k.cseko@auchan.hu, adatvedelem@auchan.hu


3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA Mi célunk az adatokkal és mit jelent ez pontosan?

A Programban történő részvétel, a Programba tartozó szolgáltatások nyújtása

Az Auchan a Program keretein belül az egyes Programban részt vevő vásárlói részére – egy Bizalomkártya és egy Társkártya nyújtásával – meghatározott kedvezményeket biztosít akként, hogy termékek megvásárlásakor a Résztvevők Bizalomkártyájára ún. Bizalompontokat ír jóvá, melyet később a Résztvevők felhasználhatnak arra, hogy következő vásárlásakor a vételár egy részét ebből egyenlítsék ki.

A Programban történő részvétel körébe tartozik a Programban való részvételhez kapcsolódó kedvezmények jóváírása, kezelése, a valamennyi résztvevőnek biztosított digitális kuponok és matricák biztosítása, nem reklámcélú tájékoztatások (pl. pontegyenleg közlő, tájékoztatás részvételi feltételek változásáról) és az azzal kapcsolatos, a Program megfelelő működtetéséhez szükséges adminisztratív kötelezettségek ellátása. A TOP Bizalomkártyás vásárlók meghívása a nekik szóló rendezvényre a Részvételi Feltételekben meghatározottak szerint. A meghívás a Résztvevő által megadott telefonszámon vagy e-mail címen történik.

A Program résztvevői számára azonnali és gyors ÁFÁ-s számla kibocsátást is biztosítunk vevőszolgálatainkon, továbbá azon áruházainkban, amelyek rendelkeznek az erre szolgáló kioszkkal, a számlát a kioszkból is ki lehet nyomtatni.

GDPR alapelveknek való megfelelés

A Programhoz kapcsolódnak GDPR által meghatározott adatkezelői kötelezettségek a rendelt alapelvei miatt, így az adatkezelő az adatok pontossága, naprakészsége érdekében adattisztítást végez, ennek során az érintetteket adategyeztetés érdekében is megkeresi adatpontosítás szükségessége miatt. Az érintettek az adatkezelési tájékoztató tartalmának változásairól is értesítést kapnak.

Bizalomkártyás visszaélések kiszűrése

A visszaélések elkerülése érdekében az átlagostól eltérő kártyahasználatról a rendszer automatikus értesítést küld az áruház biztonsági szolgálata részére. Az átlagos használatot nem az adott kártyabirtokos szokásaihoz, hanem egy általunk átlagosként meghatározott kártyhasználathoz mérjük.

Ajánlatok eljuttatása a résztvevőkhöz

Milyen jó lenne, ha a TV-ben is csak azt a reklámot látnánk, ami érdekel minket, ugye? Mi így gondoljuk, ezért általános hírlevél küldésén kívül kiemelten fontos számunkra, hogy olyan ajánlatokat, kedvezményeket adhassunk, ami a címzettet tényleg érdekelni fogja. Elektronikus és postai direkt marketing tevékenységünk kiterjed az postai DM, elektronikus hírlevél, az érintettet megillető testreszabott ajánlatok, (ideértve a termékajánlót, matricát, kupont) a Programban elérhető kedvezményekről szóló ajánlatok, elégedettségi kérdőívek küldésére vagy az érintett Bizalomkártya fiókjába történő betöltésére. Az ajánlatok között parnereink ajánaltai is megtalálhatóak, ehhez ők tőlünk nem kapnak személyes adatot, az ajánlataikat mi küldjük el vagy jelenítjük meg az érintetteknek. Megkereshető vásárlóinknak elégedettség-felmérő kérdéseket is küldünk, ezek lehetnek általános tartalmúak vagy kapcsolódhatnak egy megvásárolt termékhez vagy termékcsoporthoz. A piackutatásnak minősülő felmérésekbe csak az ahhoz hozzájárultakat vonjuk be (lásd az erről szóló pontot).

Ajánlatok eljuttatása a résztvevőkhöz

Milyen jó lenne, ha a TV-ben is csak azt a reklámot látnánk, ami érdekel minket, ugye? Mi így gondoljuk, ezért általános hírlevél küldésén kívül kiemelten fontos számunkra, hogy olyan ajánlatokat, kedvezményeket adhassunk, ami a címzettet tényleg érdekelni fogja. Elektronikus és postai direkt marketing tevékenységünk kiterjed az postai DM, elektronikus hírlevél, az érintettet megillető testreszabott ajánlatok, (ideértve a termékajánlót, matricát, kupont) a Programban elérhető kedvezményekről szóló ajánlatok, elégedettségi kérdőívek, születésnapi üdvözlet küldésére vagy az érintett Bizalomkártya fiókjába történő betöltésére. Az ajánlatok között partnereink ajánlatai is megtalálhatóak, ehhez ők tőlünk nem kapnak személyes adatot, az ajánlataikat mi küldjük el vagy jelenítjük meg az érintetteknek. Megkereshető vásárlóinknak elégedettség-felmérő kérdéseket is küldünk.

Profilalkotás kereskedelmi célra

Vásárlóink preferenciái, vásárlási szokásai, a vásárlói kör összetétele azért is fontos számunkra, hogy lássuk, milyen vásárlói körök milyen termékeket kedvelnek, így kínálatunk alakításában fontos szerepet játszanak ezek az elemzések. Ennek körében vásárlói szegmenseket alkotunk és leíró és a vásárlói szokásokat illető prediktív analitika tevékenységeket végzünk az egyes Bizalomkártyás tranzakciók elemzése útján. A nem kötelezően megadandó személyes adatok ezekhez az elemzésekhez is plusz információt adnak nekünk.

Piackutatás

Piackutatásainkba azokat a Résztvevőket vonjuk be, akik külön hozzájárultak ahhoz, hogy megkeressük őket ebből a célból.


4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Melyik részcélunkat Miért valósíthatjuk meg? Mi az adatkezelés jogalapja?

A Programban történő részvétel, a Programba tartozó szolgáltatások nyújtása

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mivel a Program és az abban foglalt szolgáltatások tekintetében a Résztvevők és az Auchan szerződő felek.

A Bizalomkártya Programhoz kapcsolódó ajánlatok megküldése és megjelenítése

az érintett kifejezett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Az ajánlatok küldése és megjelenítése a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § alapján történik.

A hozzájárulás bármikor visszavonható a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken, ez a Bizalomkártya Programban történő részvételre nincs hatással.

A hozzájárulás megadása önkéntes. A hozzájárulás hiányában az érintett nem értesül ajánlatainkról.

A Csatlakozó Programokban történő részvétel

az érintett kifejezett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

A Csatlakozó Programokban résztvevő a hozzájárulás visszavonását követően a Bizalomkártya Programban továbbra is részt vehet, de a Csatlakozó Programok által biztosított ajánlatokat és kedvezményeket a továbbiakban nem kapja.

Piackutatás

az érintett kifejezett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

A hozzájárulás bármikor visszavonható a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken, ez a Bizalomkártya Programban történő részvételre nincs hatással.

A Csatlakozó Programok tekintetében az érintett gyermekére vonatkozó adatok kezelése a promócióval összefüggésben vagy attól függetlenül

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az érintett gyermekhez képest harmadik fél (a Programban résztvevő) érdekében történik az adatok kezelése. Az adatkezelés célja csalás megelőzése, a promócióban részvétel feltételeinek ellenőrzése, továbbá önkéntes adatszolgáltatásnál jogos gazdasági érdek.

Időszakonként visszatérő adatpontosítási felhívás

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR alapelveinek megfelelően működjön, de ehhez a Program résztvevőinek közreműködésére is szükség van.

Tájékoztatásküldés adatkezelési tájékoztató változásairól

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR alapelveinek megfelelően működjön, az adatkezelés átláthatósága biztosított legyen.

Ügyfélazonosítás

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR alapelveinek megfelelően működjön, vagyis megfelelő adatbiztonságot biztosítson a működés során, továbbá a csalásokat megelőzze.

Kártyahasználattal kapcsolatos visszaélések kiszűrése

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke a csalások megelőzése.

ÁFÁ-s számla kibocsátása

az ÁFÁ-s számla kibocsátásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§ és 169.§ határoz meg.

A vásárlói szegmensek alkotása és a Bizalomkártyás tranzakciók elemzése mint kereskedelmi célra végzett vásárlói viselkedéselemzés

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az adatkezelő jogos érdeke, a megalapozott kereskedelmi döntések előkészítése, jogos gazdasági érdek.

Postai direktmarketing üzenetek eljuttatása a résztvevők részére

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az adatkezelő jogos érdeke, marketingtevékenység - összhangban a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (4) bekezdésével. Az opt-out lehetősége biztosított, a bizalomkartya@auchan.hu emailcímen vagy postacímünkön jelzi az érintett, hogy nem szeretne több ilyen küldeményt kapni, nem küldünk többet. Ha a nyilatkozatát postai úton küldte, a postaköltéségét jóváírjuk Bizalomkártyáján.


5. A KEZELT ADATOK KÖRE

Bizalomkártya Program

Kötelezően megadandó adatok:

- az Igénylő neme - neve (előnév, vezetéknév, keresztnév),

- születési ideje (év, hónap, nap)

- lakcíme (irányítószám, közterület megnevezése, jellege, házszám, épületszám, emelet, ajtó),

- e-mail címe, vagy mobiltelefonszáma

Önként megadható adatok

A kezelt adatok köre:

- az igénylő további elérhetősége, amelyet nem adott meg kötelezően – e-mail cím, vagy mobiltelefonszám,

- a Résztvevő gyermekeinek születési ideje (év, hónap, nap) Annak megjelölése, hogy az Igénylő mely programokhoz kíván csatlakozni (Családos nap, Nyugdíjas nap, Bébé program)

- annak megjelölése, hogy az Igénylő rendelkezik-e gépjárművel


Családos Nap Promóció

Kötelezően megadandó adatok:

- a Résztvevővel egy háztartásban élő legalább egy 18 év alatti gyermek születési idejének megadása (év, hónap, nap) A megadott adatok valódiságának ellenőrzéséhez szükséges a gyermek lakcímkártyájának bemutatása.

Nyugdíjas Nap Promóció

Kötelezően megadandó adatok:

- a nyugdíjas Résztvevő kizárólag a Részvételi Szabályzatban való egyszeri beazonosítás érdekében köteles egy személyazonosságát igazoló fényképes irat bemutatására az Adatkezelő bármelyik áruházának vevőszolgálatán, továbbá köteles nyugdíjjogosultságának igazolására bemutatni egy igazoló iratot.


A Bizalom napja promócióban

Kötelezően megadandó adatok:

- nincs kötelezően/önként megadható adat


A Bébé program promócióban

Kötelezően megadandó adatok:

- a Résztvevővel egy háztartásban élő legfeljebb 6 év alatti gyermek(ek) születési idejének megadása (év, hónap, nap)

- a megadott adatok valódiságának ellenőrzéséhez szükséges

- amennyiben már rendelkezésre áll - a gyermek lakcímkártyájának bemutatása.

A Résztvevők gyermekeire vonatkozó adatok forrása minden esetben az adott személlyel kapcsolatban álló Résztvevő.

Az Adatkezelő a bemutatott iratokról fénymásolatot nem készít és az abban esetlegesen megjelenített, a Bizalomkártya Programban, illetve a Csatlakozó Programban való részvételhez nem szükséges személyes adatot nem kezel.

A Csatlakozó Programokba történő belépéshez Bizalomkártya Programba történt regisztrálás során kötelezően megadott adatokon túl a Résztvevő megkereshetőségének nyilatkozatát szükséges kitölteni, amennyiben arra a Bizalomkártya során még nem került sor.


A Bizalomkártya Programhoz kapcsolódó ajánlatok megküldése és megjelenítése (azoknak, akik az alapprogramban vannak, és megkereshetők általános ajánlatokkal és a Csatlakozó Programok réstvevői)

- megkereshető vásárlóink neve, e-mailcíme, születésnapi üdvözlet esetén születési dátuma

Személyre szabott ajánlatok küldése és megjelenítése, vásárlói szegmensek alkotása

- az egyes vásárlói körök, továbbá a személyre szabott ajánlatok megalkotása automatizált adatkezelésen alapul. Ennek keretében a Résztvevőknek az egyes, áruházi vagy online vásárlás során Bizalomkártya igénybevételével lefolytatott tranzakcióit tartalmazó kimutatások készülnek, vásárlói szegmensek alkotására kerül sor, amelyeknek célja, hogy az Auchan az egyes vásárlói preferenciákat felmérve tudjon személyre szabott ajánlatokkal előállni az egyes Résztvevők részére. Mivel tiszteletben tartjuk vásárlóink magánélethez való jogát, ezek az elemzések nem terjednek ki valláshoz vagy szexuális élethez fűződő termékekre, nem vizsgáljuk továbbá azt sem, hogy a vásárolt termékek összessége utalhat-e ételérzékenységre, mert egészségi állapotra vonatkozó adatot sem szeretnénk kezelni, még következtetés formájában sem. A nem kötelezően megadandó személyes adatok ezekhez az ajánlatokhoz adnak nekünk plusz információt. Az elégedettség-felmérésnél komplett vásárlásra (tehát nem egyes termékekre) vonatkozó információt kérünk.


Profilalkotás kereskedelmi célra

- vásárlóink egyes jellemzői (életkor, gyermekek száma, gépjárművel rendelkezik-e) preferenciái, vásárlási szokásai, a vásárlói kör összetétele, arra vonatkozó információ, hogy milyen vásárlói körök milyen termékeket kedvelnek


Ügyfélazonosítás

- Ez úgy történik, hogy az érintettnek meg kell adnia kártyaszámát, nevét és születési dátumát és lakcímét.


Postai DM

- név, lakcím


Piackutatás

- név és az e célból megadott kontaktadat


Időszakonkénti adatpontosítási felhívás, adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatos értesítés

- az érintett neve, elérhetősége, a tisztítást, pontosítást igénylő adat


ÁFÁ-s számla

- név, cím (az összeg, vásárolt termék adata a kasszarendszerből származó adat)


Visszaélések kiszűrése

- maszkolt névadatok, maszkolt kártyaszám, irányítószám, település, átlagostól eltérő kártyahasználat adatai


6. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

6.1 Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

- LAUREL  Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.; cégjegyzékszám: 07-09-002617; e-mail cím: laurel@laurel.hu; telefonszám: 06 (22) 510 350) - Bizalomkártya online felület és adatbázis üzemeltetése, kasszarendszeren a pontok, promóciók, akciók kezelése

- Diebold Nixdorf Kereskedelmi és Banki Megoldások Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 11. em., cégjegyzékszám: 01 09 690680)- Extenda kasszán a szoftver és hardvereszközök (Bankkártyás terminál kivételével minden eszköz ide tartozik) teljeskörű üzemeltetését végzi, melybe beletartozik a tranzakciószintű hibakezelés, ennek kapcsán a tranzakciós logok vizsgálata, elemzése.

- Extenda Retail (Ullevigatan 19, 411 40 Gothenburg, extendaretail.com )A kassza szoftver gyártója. Az üzemeltetési feladatokat a Diebold látja el, de minden olyan hibát, melyet Diebold nem tud saját hatáskörben kezelni, azt Extendának továbbítja kivizsgálásra, javításra.

- Compass Web & Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9700 Szombathely, Szent II. János Pál pápa körút 20. A. ép., cégjegyzékszám: 18 09 112186; e-mail cím: info@compassweb.hu; telefonszám: 06 (70) 314 4446)- az Auchan.hu felületen lebonyolított nyereményjátékok, promóciók működtetése

- Adiumsoft: A régi ISS kasszarendszerek teljeskörű üzemeltetését végzi (szoftver + hardverek), azaz ugyanazt a tevékenységet, amit Extenda esetében a Diebold.

- Auchan Retail Data (székhely: rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix, Franciaország; cégjegyzékszám: B.808.616.296) -

- Rastera Group Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, Utász utca 15., cégjegyzékszám: 01-09-332487) - postai DM küldemények készítése, postára adása, a visszaérkezett küldemények feldolgozása, megsemmisítése

- LADIMAGE - Bizalomkártya adatlapok digitalizálása

- Satisfactory - az ügyél-elégedettségi felmérés során az erdemények elemzése

- REISSWOLF Budapest Adat- és Dokumentumkezelő Kft. (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 6., cégjegyzékszám: 01 09 715780) - Digitalizált Bizalomkártya regisztrációs lapok, adatmódosító lapok, nyilatkozatok elszállítása és megsemmisítése

- DSS Consulting Kft., (székhely: 1121 Budapest, Denevér köz 2.) - adattisztítás

- United Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9. II. em., Cégjegyzékszám: 05-09-018137) Adategyeztetés, adattisztítás

- Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft. (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., cégjegyzékszám: 13-09-140629)


- Universal McCann Kft. (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 32-38, cégejgyszékszám: 01-09-739152).- az Auchan piackutatásaiban adatfeldolgozóként vesz részt, továbbá kérdőívek kiértékelésében is közreműködik ebben a státuszban. 

6.2 Egyéb címzettek

A Bizalomkártyával kapcsolatos piackutatásban résztvevő érintettek adatait az ONEY Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Budapest, Tölgyfa u. 28.; cégjegyzékszám: 01-10-045079) részére továbbítjuk.


7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Auchan mind a Résztvevők, mind pedig a harmadik személyek személyes adatait a vonatkozó Résztvevőnek a Programban történő részvétel ideje alatt kezeli. Amennyiben a Résztvevő 26 hónapon keresztül nem használja a kártyáját, arra következtetünk, hogy már nem szeretne a Program részese lenni, és ezért a profilját anonimizáljuk, vagyis az érintett azonosítására alkalmas valamennyi adatot töröljük, kizárólag irányítószáma, születési éve, neme és a vásárlási előzményei maradnak meg. Az aktív kártyákhoz tartozó vásárlási előzményeket 26 hónap elteltével anonimizáljuk majd archiváljuk.

A Résztvevő hozzájárulásának visszavonása esetén az Auchan törli a megadott személyes adatokat. A törlés legkésőbb a kilépéstől, illetve a hozzájárulás visszavonásától számított 30 napon belül megtörténik. A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően az Auchan a Személyes Adatokat visszavonhatatlanul törli.

Az Auchan a letiltani kért Bizalomkártyát a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül érvényteleníti. Az új igénylés elmaradása esetén az Auchan az érintettnek a Programban kezelt személyes adatait a Bizalomkártya érvénytelenítését követő 60 napon belül törli nyilvántartásából.

A gyermekek személyes adatait az adatkezelési cél betöltését követően (vagyis, amikor már nem lehet rájuk való tekintettel kedvezményhez jutni) az Adatkezelő törli.

Az ÁFÁ-s számla adatkezelési ideje 8 év a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Visszaélések kiszűrésére szolgáló információkat a vizsgálat idejére kezeljük, azt követően töröljük. Amennyiben a vizsgálat alapján egyéb eljárás indul, az adatokat az arra irányadó szabályok szerint kezeljük tovább.


8. ÉRINTETTI JOGOK

8.1 Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.

8.2 Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben az Adatkezelő a jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért az érintett felel.

8.3 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR 17. cikk (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban meghatározott esetekben:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatkezelő az általa nyilvánosságra hozott a személyes adat fent meghatározott esetben történő törlésekor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adatmódosítási és adattörlési lehetőség a Regisztrálók által:

A Regisztráló a www.zoldebbjovo.auchan.hu oldalon található saját felhasználói fiókban bármikor személyes adatainak lekérdezését és törlését tudja kérni, adatmódosítási kérelem esetén az auchanzoldebbjovo@a4c.hu email címre írhat.

Fontos, hogy az ilyen módon törölt adatokat később már nem tudjuk visszaállítani.

8.4 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk a)-d) pontjában foglalt esetekben, vagyis, ha:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A hozzájárulás visszavonásának lehetőségét és módját a jogalapra vonatkozó pont tartalmazza.

8.6 Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy - a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, - ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, továbbá, hogy - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Ez a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

8.7 Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;

- az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy

- az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi. Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

- álláspontját kifejezze,

- a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és

- az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

8.8 Az érintetti jogok gyakorlása elhunyt személy esetén

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések tekintetében az érintett jogosult arra, hogy a halálát követő érintetti jogok gyakorlása érdekében nyilatkozatot tegyen (ügyintézési rendelkezés, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozat fogadható el).

A nyilatkozattétel érdekében, továbbá az elhunyt érintett halálát követő joggyakorlás tárgyban az a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken az Auchan Jogi Osztályával kell kapcsolatba lépni.

Aki elhunyt érintett kapcsán szeretne jogokat gyakorolni, mivel ez iratok bemutatásával jár, a kérelmet az áruházi vevőszolgálatok intézik, személyes megjelenés szükséges hozzá. Mivel a kártyán található pontegyenlegnek értéke van, elhunyt személy kártyáját kizárólag nullás pontegyenleg esetén tudjuk törölni. Aki kijelölő nyilatkozat alapján jár el, az alábbi dokumentumokat hozza magával:

● saját személyazonossága igazolására személyi igazolványt vagy jogosítványt vagy útlevelet

● az elhunyt halálának tényének és idejének igazolására halotti anyakönyvi kivonatot vagy bírósági határozatot vagy közjegyzői hagyatékátadó végzést

● az elhunyt Bizalomkártyáját A kijelölő nyilatkozat meglétét a Vevőszolgálat a Jogi Osztállyal egyezteti, abból nem kell saját példányt felmutatni. Aki közeli hozzátartozó, az alábbi dokumentumokat hozzon magával:

● saját személyazonossága igazolására személyi igazolványt vagy jogosítványt vagy útlevelet

● az elhunyt halálának tényének és idejének igazolására halotti anyakönyvi kivonatot vagy bírósági határozatot vagy közjegyzői hagyatékátadó végzést

● annak igazolására,, hogy a közeli hozzátartozói kapcsolat valóban fennáll-e az elhunyttal születési anyakönyvi kivonatot vagy örökbefogadási határozatot vagy hagyatékátadó végzést

● az elhunyt Bizalomkártyáját

E tényekről történő meggyőződést dokumentálnunk kell, de a fenti iratokról másolatot nem készítünk. Az erről szóló adatkezelési tájékoztató a vevőszolgálatokon elérhető.

Az Auchan kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját, ha az érintett elhunytát követően valaki a jogokat gyakorolta, valamint az ennek során tett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett az érintetti jogok gyakorlására jogosult személyt kijelölő nyilatkozatában megtiltotta. 

8.9 Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga

Az érintettek jogosultak a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük, valamint az adatkezelő székhelye szerinti bíróság előtt jogorvoslati lehetőséggel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), pedig panasszal élni az adatkezeléssel kapcsolatosan. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), elérhetőségei az alábbiak:

-postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

-cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

-telefonszám: +36 (1) 391-1400

- fax: +36 (1) 391-1410

Budaörs, 2020. március 5.

Auchan Magyarország Kft.

Részletek