Szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

BIZALOM BUSINESS KÁRTYA ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Tájékoztatót az AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („Auchan” vagy „Adatkezelő”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy az Auchan által kidolgozott és meghirdetett Auchan Bizalom Businesskártya Programban („Program”) résztvevő egyéni vállalkozókat és céges kapcsolattartókat („érintettek”) a Program kapcsán felmerülő adatkezelésekről a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. Cikkének (1)-(2) bekezdése alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogokról.

Annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a regisztrációt nem az érintett végzi el, biztosítani tudjuk a GDPR 14. cikk (1)-(2) bekezdése szerinti tájékoztatást, a tájékoztatót az első kapcsolatfelvétel alkalmával megküldjük a megadott kontaktcímre.

1. AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐINEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

● székhely: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4;

● cégjegyzékszám: 13-09-165237;

● adószám: 13338037-2-44;

● postai cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

● e-mail cím: info@auchan.hu

● honlap cím: https://bizalomkartya.auchan.hu

● telefonszám: +36 80 10 90 10

2. AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

dr. Csekő Katalin

● postai címe: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. (a küldeményen kérjük feltüntetni, hogy a DPO részére)

● e-mail címe: adatvedelem@auchan.hu

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a Programban történő részvétel biztosítása, amely számlagyűjtést, pontgyűjést és pontbeváltást, azonnali és gyors ÁFÁ-s számla kibocsátást, továbbá a technikai jellegű (pl. tájékoztatás részvételi feltételek változásáról, a progam működésével kapcsolatos technikai információkról) reklámnak nem minősülő információk rendelkezésre bocsátását foglal magában.

A regisztrációkor megadott e-mailcímre kuponokat, személyre szóló ajánlatok küldése (az ajánlatok nem természetes személyek részére szólnak, ilyen jellegű ajánlatokat a természetes személyeknek szóló Bizalomkártya programban küldünk). Vásárlási előzményeit megőrizzük, és a korábban az Ön vállalkozása által vásárolt termékek adatait felhasználjuk annak érdekében, hogy olyan termékeket ajánljunk, amelyek véleményünk szerint vállalkozása számára érdekesek lehetnek. Ajánlatainkat a regisztrációkor megadott e-mailcímre küldjük. A küldött marketing (reklám) üzenetek, promóciós ajánlatok, kuponok címzettjeinek minden esetben a vállalkozás minősül, azok nem a kapcsolattartónak szólnak.

Amennyiben megadja, hogy gépjárművel rendelkezik és érdeklődik a benzinkúttal kapcsolatos ajánlataink iránt, azzal kapcsolatban vállalkozása részére benzinkúttal kapcsolatos általános információkat és ajánlatokat küldünk.

A Programhoz kapcsolódnak GDPR által meghatározott adatkezelői kötelezettségek a rendelt alapelvei miatt, így az adatkezelő az adatok pontossága, naprakészsége érdekében adattisztítást végez, ennek során az érintetteket adategyeztetés érdekében is megkeresi adatpontosítás szükségessége miatt.

Az adattisztításon túl a célhoz kötött adatkezelés követelményénk eleget téve az adatkezelés célját már nem szolgáló személyes adatokat töröljük.

Az érintettek az adatkezelési tájékoztató tartalmának változásairól is értesítést kapnak.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Programhoz fűződő, egyéni vállalkozókkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mivel az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél.

Az ÁFÁ-s számla kibocsátásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§ és 169.§ határoz meg.

Az adattisztítás, adatpontosítás, adategyeztetés kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR alapelveinek megfelelően működjön, de ehhez a Program résztvevőinek közreműködésére is szükség van.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása esetén annak kiküldése tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mivel az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR alapelveinek megfelelően működjön, az adatkezelés átláthatósága biztosított legyen

A Programból való kilépés, vagyis a szerződés felmondása az Auchan Áruházak vevőszolgálatain személyesen, vagy a bizalomkartya@auchan.hu e-mail címre küldött e-maillel intézhető. Az Auchan az egyes lemondások feldolgozását – technikai okok miatt – 30 (harminc) napos átfutási (felmondási) idővel tudja vállalni.

A lemondás a címzett reklámküldeménynek nem minősülő, személyes adatok kezelésével együtt nem járó tevékenység során terjesztett reklám és vagy akciós újságokat, katalógusokat stb. nem érinti.

A kapcsolattartói e-mailcímre történő hírlevél- és egyéb üzenetküldés tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke.

5. A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Auchan az Adatkezelés során az Érintettek kötelezően megadandó megnevezését, miután az megegyezik személynevükkel, illetve a székhely többnyire saját lakcímükkel, a megadott mobiltelefonszám a privát telefonszámmal - személyes adatként kezeli. Ezek az adatok a pontgyűjtéshez és az ÁFÁ-s számla készítéséhez kötelezően megadandó adatok. Az egyéni vállalkozó adószáma szintén kötelezően megadandó adat. Opcionálisan megadható az érintett gépjárművének rendszáma, ha az autó nem céges kocsi, ez szintén személyes adat, ezt azoktól az érintettektől kérjük, akik a számlájukon ezt is fel kívánják tüntetni.

Az Adatlapon kontaktadatként megadható e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot (nevet) tartalmazzon, a megadott telefonszám, amennyiben az nem üzleti, szintén személyes adatnak minősül. A kontaktadat megadása opcionális, a pontbeváltásnak viszont előfeltétele. Ez úgy is lehetséges, hogy az adatot csak a pontbeváltás idejére adja meg az érintett. A kontaktadat forrása az a személy, aki a regisztrációs nyomtatványt kitölti.

6. AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

6.1. Adatfeldolgozók Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja az érintettek személyes adatait:

● AdiumSoft Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Horváth Mihály utca 19., cégjegyzékszám: 13-09-198520, adószám: 25045091-2-13) - Bizalomkártya adatbázis üzemeltetője, kasszarendszeren a pontok, promóciók, akciók kezelése, kasszarendszerek üzemeltetése

● Diebold Nixdorf Kereskedelmi és Banki Megoldások Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 11. em) - a kasszán a szoftver és hardvereszközök (Bankkártyás terminál kivételével minden eszköz ide tartozik) teljeskörű üzemeltetését végzi, melybe beletartozik a tranzakciószintű hibakezelés, ennek kapcsán a tranzakciós logok vizsgálata, elemzése.

● Extenda Retail (Ullevigatan 19, 411 40 Gothenburg)A kassza szoftver gyártója. Az üzemeltetési feladatokat a Diebold látja el, de minden olyan hibát, melyet Diebold nem tud saját hatáskörben kezelni, azt Extendának továbbítja kivizsgálásra, javításra.

● AdiumSoft Számítástechnikai Kft. (székhelye: 2600 Vác, Horváth Mihály utca 19.) AS Desk üzemeltetése (ÁFÁ-s számla kiállítása is ide tartozik)

● Compass Web & Média Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9700 Szombathely, Szent II. János Pál pápa körút 20. A. ép., cégjegyzékszám: 18 09 112186; e-mail cím: info@compassweb.hu; telefonszám: 06 (70) 314 4446);

● Auchan Retail Data (székhely: rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix, Franciaország; cégjegyzékszám: B.808.616.296)

● LADIMAGE - Bizalomkártya adatlapok digitalizálása

● Salesforce UK Limited (székhely: village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY)

● Satisfactory - az ügyél-elégedettségi felmérés során az erdemények elemzése

● REISSWOLF Budapest Adat- és Dokumentumkezelő Kft. (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 6., cégjegyzékszám: 01 09 715780) - Digitalizált Bizalomkártya regisztrációs lapok, adatmódosító lapok, nyilatkozatok elszállítása és megsemmisítése

● Rastera Group Marketing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1143 Budapest, Utász utca 15., cégjegyzékszám: 01-09-332487) - postai DM küldemények készítése, postára adása, a visszaérkezett küldemények feldolgozása, megsemmisítése

● a DSS Consulting Kft. (székhelye: 1121 Budapest, Denevér köz 2.) - adattisztításban történő közreműködés

● Protocall 2009 Web-és Telemarketing Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., cégjegyzékszám: 13-09-140629)

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatfeldolgozói kör változása esetén az Auchan e változásokat adatfeldolgozói listájában is feltünteti, amely az alábbi internetes elérhetőségen érhető el: https://www.auchan.hu/adatfeldolgozo

7. HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

Az Auchan által kezelt adatokhoz az Auchan azon munkavállalói és az Auchan által egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munka – vagy egyéb szerződésükből, az irányadó jogszabályokból, az Auchannál irányadó vállalati szabályozásból fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges.

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Auchan mind a Résztvevők, mind pedig a harmadik személyek személyes adatait a vonatkozó Résztvevőnek a Programban történő részvétel ideje alatt kezeli. Amennyiben a Résztvevő 26 hónapon keresztül nem használja a kártyáját, arra következtetünk, hogy már nem szeretne a Program részese lenni, és ezért a profilját anonimizáljuk, vagyis az érintett azonosítására alkalmas valamennyi adatot töröljük, kizárólag irányítószáma, születési éve, neme és a vásárlási előzményei maradnak meg.

Az aktív kártyákhoz tartozó vásárlási előzményeket 26 hónap elteltével anonimizáljuk majd archiváljuk.

Kérjük, hogy amennyiben a kapcsolattartó kapcsolattartói szerepe megszűnik, ezt az Adatkezelő felé jelezni szíveskedjenek. Ebben az esetben az adatot haladéktalanul módosítjuk. A kapcsolattartó, aki már nem dolgozik az adott cégnél, szintén kezdeményezheti adatának törlését az érintetti jogok részben leírtak szerint.

Az Auchan a letiltani kért Bizalomkártyát a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül érvényteleníti. Az új igénylés elmaradása esetén az Auchan az érintettnek a Programban kezelt személyes adatait a Bizalomkártya érvénytelenítését követő 60 napon belül törli nyilvántartásából.

9. ÉRINTETTI JOGOK

9.1. Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- Az adatkezelés célja;

- Az érintett személyes adatainak kategóriái;

- A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

- Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;

- Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

- Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

- A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Auchan az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri.

9.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

9.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

- Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;

- Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

- az érintett hozzájárulásával,

- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

9.4. Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.5. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.

Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

- A személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

9.6. Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

- a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

- közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

9.7. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy

- a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy

- ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

▪ az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és

▪ az adatkezelés automatizált módon történik.

- kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

9.8. Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;

- az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy

- az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

- álláspontját kifejezze,

- a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és

- az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az Auchan Magyarország Kft. Innovációs Igazgatóság, postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4 postacímre vagy a bizalomkartya@auchan.hu e-mailcímre vagy a DPO elérhetőségei közül valamelyikre küldje.

Az Érintettek jogaik sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményezniük az Auchannal, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy az Érintett ezt nem kívánja, az alábbiakat teheti:

10. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:

-postai cím: 1363, Budapest Pf. 9.

- e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tisztelettel, Auchan Magyarország Kft.

2021. 01.05.

Részletek